بیمه عمر نمی‌تواند جلوی حوادث را بگیرد اما می‌تواند خسارت ناشی از آن را تا حدودی جبران کند. این جبران خسارت با پرداخت مبالغ مختلف که برای سوانح گوناگون در نظر گرفته شده صورت می‌گیرد که به آن پوشش‌های بیمه عمر می‌گویند. در عین حال اگر بیمه‌گزار در طول مدت بیمه به هیچ‌یک از این پوشش‌ها نیازمند نشود در پایان مدت قرارداد تمامی مبالغ پرداختی به همراه سود حاصل از آن‌ها را دریافت خواهد کرد. در میان شرکت‌های بیمه، بیمه پارسیان نیز عرضه‌کننده بیمه عمر است که در اینجا استعلام بیمه عمر پارسیان را توضیح می‌دهیم.


مطلب مرتبط: بیمه عمر چیست؟


چه مواردی در فرم استعلام بیمه عمر پارسیان وجود دارد؟

در استعلام بیمه عمر پارسیان چه مواردی است

در فرم استعلام بیمه عمر پارسیان موارد خواسته شده شامل چند بخش می‌شود که یک بخش، اطلاعات شخصی بیمه‌گزار و بخش دیگر در مورد خصوصیات بیمه عمر و ویژگی‌های آن است. بیمه‌گزار باید از قبل اطلاع داشته باشد که چه مبلغی را می‌خواهد به عنوان حق بیمه و در چه بازه‌های زمانی پرداخت کند. همچنین مدت‌زمان بیمه‌نامه را تعیین کرده باشد. دو نوع فرم استعلام بیمه عمر پارسیان وجود دارد یک نوع برای استعلام انفرادی و نوع دیگر برای استعلام خانواده است. تفاوت چندانی بین این دو فرم نیست تنها در نوع استعلام خانواده باید مشخصات دیگر افرادی که توسط بیمه‌گزار بیمه‌ می‌شوند نیز وارد شود.

قبل از استعلام بیمه عمر پارسیان بهتر است بیمه‌گزار از نیازهای بیمه‌ای خود مطلع باشد.


مطلب مرتبط: شرایط بیمه عمر پارسیان


مشخصات بیمه‌شده در استعلام بیمه عمر پارسیان

موارد خواسته‌شده در این قسمت نام بیمه‌شده و تاریخ تولد بیمه‌گزار است که باید وارد شود.


بخش پوشش‌های اصلی در فرم استعلام بیمه عمر پارسیان

مبلغ حق بیمه منظم پرداختی: بیمه‌گزار باید مشخص کند که چه مبلغی را به عنوان حق بیمه می‌خواهد در اختیار بیمه پارسیان قرار دهد. حداقل حق بیمه 2 میلیون ریال در سال است. به حق بیمه‌های پرداختی در پایان هر سال بیمه‌ای دو نوع سود تضمینی و سود حاصل از مشارکت تعلق می‌گیرد. همچنین بیمه‌گزار می‌تواند از اندوخته خود تا میزان 90% وام بیمه عمر پارسیان دریافت کند. در پایان قرارداد نیز مجموع حق بیمه‌ها به همراه سود آن به بیمه‌گزار پرداخت خواهد شد.

نرخ سالانه افزایش حق بیمه: تورم موجود در اقتصاد هر ساله افزایش می‌یابد در نتیجه لازم است تا جهت حفظ ارزش پول در طول زمان بیمه عمر، هر ساله مبلغی به حق بیمه‌های پرداختی اضافه شود. بیمه‌گزار به انتخاب خود می‌تواند از 5 تا 20 درصد، به صورت سالانه حق بیمه‌های پرداختی خود را افزایش دهد.

سرمایه پایه فوت: سرمایه فوت عادی مبلغی است که در صورت فوت عادی بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد به ذی‌نفعان وی تا سقف 400 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. بیمه‌گزار می‌تواند میزان سرمایه فوت را از 1 تا 25 برابر حق بیمه پرداختی سالانه تعیین کند.

مدت بیمه‌نامه: بیمه‌گزار مشخص می‌کند که مدت قرارداد بیمه عمر چند سال باشد. از آنجایی که قرارداد بیمه عمر بلندمدت است حداقل زمان آن 5 سال و بیشترین مدت قرارداد 30 سال است. مدت بیمه‌نامه با سن بیمه‌گزار رابطه مستقیم داشته و نباید جمع مدت قرارداد و سن بیمه‌گزار بیشتر از 70 سال شود.

مبلغ حق بیمه اولیه: منظور از این قسمت در فرم استعلام بیمه عمر پارسیان میزان سرمایه اولیه‌ای است که بیمه‌گزار برای دریافت سود بیشتر در سپرده عمر خود سرمایه‌گذاری می‌کند. این مقدار به اختیار و انتخاب بیمه‌گزار بوده که حداقل مقدار آن 1 میلیون تومان است.

نحوه پرداخت حق بیمه: بیمه‌گزار با توجه به توان مالی و نحوه درآمد خود می‌تواند مشخص کند که می‌خواهد حق بیمه خود را در چه بازه‌های زمانی بپردازد. برای بیمه‌گزار در استعلام بیمه عمر پارسیان این امکان وجود دارد که حق بیمه خود را ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و یا سالانه پرداخت کند. امکان پرداخت حق بیمه‌ها به صورت یکجا نیز وجود دارد که با انتخاب آن، تمامی حق بیمه‌های پرداختی در طول مدت‌زمان قرارداد محاسبه‌شده و بیمه‌گزار این مبلغ را یکجا واریز می‌کند.

نرخ افزایش سالانه سرمایه فوت: همانند افزایش حق بیمه، سرمایه فوت نیز به خاطر رفع اثر تورم باید سالانه افزایش یابد. بیمه‌گزار می‌تواند مقدار افزایش آن را بین 5 تا 20 درصد انتخاب کند.

اصلی‌ترین پوشش بیمه عمر، پوشش سرمایه فوت است که بیمه‌گزار می‌تواند مقدار آن را تا 25 برابر حق بیمه تعیین کند.


مطلب مرتبط: اطلاعات موجود در جدول بیمه عمر پارسیان


پوشش‌های اضافی در استعلام بیمه عمر پارسیان

پوشش‌ها در استعلام بیمه عمر پارسیان

برای پاسخ به این قسمت باید توضیح دهیم که هر یک از پوشش‌ها دارای دو بخش است بخش اول که با انتخاب «دارد» و «ندارد» تعیین می‌شود مشخص می‌کند که آیا بیمه‌گزار به این بیمه نیاز دارد یا ندارد. قسمت دوم که کیفیت پوشش‌ها است به طور خودکار محاسبه و تکمیل می‌شود اما در برخی موارد بیمه‌گزار می‌تواند کیفیت و محاسبات آن پوشش را خود تعیین کرده و مقدار مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کند. پوشش‌های اضافی بیمه عمر پارسیان عبارت‌اند از:

. پوشش فوت در اثر حادثه: پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه مبلغی است که اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد طی حادثه‌ای فوت کند، به ذی‌نفعان او پرداخت خواهد شد. در زمان استعلام بیمه عمر پارسیان می‌توان مشخص کرد که سرمایه فوت در اثر حادثه چقدر باشد. این مبلغ تا سه برابر سرمایه فوت عادی، قابل تغییر است

. پوشش فوت نقص عضو: اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد و در اثر حادثه دچار نقص عضو دائم و کامل شود مبلغی به عنوان سرمایه نقص عضو به بیمه‌گزار پرداخت خواهد شد که سقف آن 50 میلیون تومان است.

. پوشش سرمایه امراض خاص: اگر بیمه‌گزار دچار یکی از امراض خاص یعنی سرطان، سکته قلبی و مغزی، پیوند اعضا حیاتی بدن و عمل قلب باز شود، مبلغی تا 30 درصد سرمایه فوت و تا سقف 30 میلیون تومان به او پرداخت خواهد شد. بیمه‌گزار با انتخاب گزینه «دارد» به این قسمت پاسخ مثبت داده و در قسمت دوم می‌تواند مبلغ پوشش را مشاهده کند.

. سرمایه بیکاری: با درخواست پوشش سرمایه بیکاری توسط بیمه‌گزار، چنانچه حادثه‌ای در طول مدت قرارداد بیمه عمر برای بیمه‌گزار رخ دهد که باعث ازکارافتادگی وی شود، مبلغی معادل سرمایه فوت به عنوان خسارت به وی پرداخت خواهد شد.

. پوشش درآمد مستمری ازکارافتادگی دائم و کامل: با انتخاب این قسمت در استعلام بیمه عمر پارسیان، در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به بیمه‌گزار تا پایان قرارداد مستمری پرداخت خواهد شد. میزان این مستمری در هر نوبت بنا به انتخاب بیمه‌گزار در قسمت دوم می‌تواند 1 تا 4 برابر حق بیمه پرداختی باشد.

. پوشش هزینه‌های پزشکی: چنانچه بیمه‌گزار این گزینه را انتخاب کند، اگر در طول زمان قرارداد بیمه عمر در اثر حوادث در بیمارستان بستری شود، هزینه‌های پزشکی و بستری توسط بیمه عمر پرداخت خواهد کرد.

. پوشش غرامت روزانه بیمارستانی:  ممکن است که در مدت‌زمان بستری بیمه‌گزار در بیمارستان، درآمدزایی وی قطع شود. این پوشش به ازای هر روز بستری در بیمارستان هزینه‎ای به بیمه‌گزار پرداخت می‌کند تا به نوعی درآمد روزانه او را تا بهبودی و ترخیص از بیمارستان تأمین کند.

. پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه: در استعلام بیمه عمر پارسیان با درخواست این قسمت چنانچه در هر زمان در طول مدت قرارداد بیمه عمر دچار حادثه و ازکارافتادگی کامل و دائم شود، از پرداخت حق بیمه معاف می‌گردد.

. پوشش معافیت از پرداخت هزینه: بیمه‌گزار می‌تواند این پوشش را انتخاب کرده و در صورت ازکارافتادگی در مدت‌زمان قرارداد، از پرداخت هزینه پوشش‌های بیمه عمر معاف شود.

. نحوه کسر حق بیمه پوشش‌های اضافی و مالیات: در بیمه عمر برای استفاده از پوشش‌های درخواستی باید مبلغ اندکی به عنوان هزینه پوشش‌ها و همچنین مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه و پرداخت شود. در این قسمت از فرم استعلام بیمه عمر پارسیان بیمه‌گزار مشخص می‌کند که این هزینه‌ها از حق بیمه‌های پرداختی محاسبه گردد یا به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت شود.

در بیمه عمر پارسیان پوشش‌های مختلفی ارایه می‌شود که بهتر است بیمه‌گزار از شرایط آن‌ها مطلع بوده و در هنگام استعلام پوشش‌های مورد نیاز خود را انتخاب کند.


مطلب مرتبط: خرید بیمه عمر


بیمیتو این امکان را فراهم کرده تا بتوانید به جای استعلام بیمه‌های عمر از شرکت‌های مختلف، یکجا از چندین استعلام بیمه عمر تهیه کنید. امکان مقایسه یک بیمه در میان شرکت‌های ارایه کننده آن باعث می‌شود که انتخاب بهتری داشته باشید که در بیمیتو قابل دسترس است. همچنین خرید آنلاین بیمه عمر، خرید بیمه مسافرتی و یا خرید اینترنتی بیمه بدنه از جمله مزایایی است که بیمیتو به کاربران ارائه می‌دهد. در صورت نیاز به صورت استعلام آنلاین بیمه آتش‌سوزی و یا خرید بیمه شخص ثالث نیز با بیمیتو امکان پذیر است. بیمیتو تلاش می‌کند تا اطلاعات لازم در خصوص انواع بیمه و شرکت‌های مختلف بیمه را در اختیار متقاضیان قرار دهد و بیمه‌گزار می‌تواند به کمک بیمیتو بهترین بیمه مورد نیاز خود را تهیه کند.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید