اگر با بیمه عمر آشنا باشید می‌دانید که یکی از به‌صرفه‌ترین انواع بیمه است که مزایای فراوانی دارد. اما اگر ندانید بیمه عمر چیست؟ باید بگوییم که بیمه عمر یک خدمت بیمه‌ای است که زندگی بیمه‌گزار را تحت پوشش قرار می‌دهد و اگر در این مدت بیمه‌گزار فوت کند، شرکت بیمه موظف است نسبت به تعهدات خود اقدام کند. بیمه ایران انواع مختلفی از بیمه عمر را به متقاضیان ارایه می‌کند که هر کدام تعهدات مختلفی دارند. در این میان سوال این است که بهترین بیمه عمر ایران چیست؟ و چه مزایایی دارد؟


مطلب مرتبط: بیمه عمر چیست؟


بررسی انواع بیمه عمر در شرکت بیمه عمر ایران

بررسی انواع بیمه عمر در شرکت بیمه عمر ایران

بیمه‌های عمر در شرکت بیمه ایران  در انواع زیر به متقاضیان ارایه می‌شود. بررسی و مقایسه این بیمه‌ها کمک می‌کند که بتوانیم بهترین بیمه عمر ایران را انتخاب کنیم. انواع بیمه‌های عمر به صورت زیر است:

  • بیمه عمر مانده بدهکار
  • بیمه عمر زمانی
  • بیمه جهیزیه
  • بیمه تمام عمر
  • بیمه عمر و پس انداز ایران
  • بیمه جامع عمر و زندگی ایران
  • بیمه تامین آتیه فرزندان ایران

مطلب مرتبط: بیمه عمر مان ایران بیمه‌ای برای همگان


بیمه عمر مانده بدهکار در بیمه ایران

بیمه عمر مانده بدهکار بیمه ایران، بیمه‌ای است که مخصوص پرداخت بدهی بانکی بیمه‌گزار است. افرادی که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز دارند که به طور مداوم از بانک‌ها و یا موسسات مالی وام دریافت کنند می‌توانند از این بیمه‌نامه استفاده کنند. زیرا این بیمه تعهد می‌کند که اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد فوت کند، اقساط باقی‌مانده از وام‌های بانکی او را پرداخت کند.

بیمه عمر مانده‌بدهکار، اقساط بانکی بیمه‌گزار را پس از فوت وی پرداخت می‌کند.


بیمه عمر زمانی بیمه ایران

این بیمه برای اوقاتی است که بیمه‌گزار می‌خواهد پس از مرگ، از خود سرمایه‌ای برای بازماندگان به جا بگذارد. این بیمه به این شکل است که اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد فوت کند، در صورتی که اقساط بیمه‌نامه را قبل از مرگ به طور کامل پرداخت کرده باشد، سرمایه بیمه‌نامه به خانواده و ذی‌نفعان او پرداخت می‌شود. البته اگر بیمه‌گزار بعد از پایان قرارداد فوت کند، شرکت بیمه تعهدی بابت پرداخت سرمایه بیمه‌نامه نخواهد داشت.


مطلب مرتبط: از شرایط بیمه عمر و بازنشستگی ایران بیشتر بدانیم


بیمه جهیزیه بیمه ایران

بیمه جهیزیه بیمه ایران

در این بیمه‌نامه که اگر بیمه‌گزاری که قصد خرید جهیزیه برای دختر خود را دارد در طول مدت قرارداد فوت کند، سرمایه بیمه‌نامه به ذی‌نفعان تعلق نمی‌گیرد بلکه به استفاده‌کننده پرداخت می‌شود. در این بیمه‌نامه بیمه‌گزار لزوماً پدر دختر نیست و هر شخصی که قصد تهیه جهیزیه برای دختری را داشته باشد، به خصوص افراد خیر که ممکن است سالانه تامین جهیزیه چند دختر را به عهده بگیرند می‌توانند این بیمه  را تهیه کنند.


بیمه تمام عمر ایران

این بیمه نامحدود و تا پایان عمر قابل تمدید است. بیمه‌گزار با خرید این بیمه زندگی خود را تحت پوشش قرار داده و شرکت بیمه موظف است که در صورت فوت بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد سرمایه بیمه‌نامه را به ذی‌نفعان او پرداخت کند.


مطلب مرتبط: حق بیمه عمر خود را به راحتی بپردازید/ بررسی روش‌هیا پرداخت حق بیمه عمر ایران


بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران

بیمه عمر و پس انداز ایران به این شکل ارایه می‌شود که اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد فوت کند، حق بیمه‌هایی که پرداخت کرده به همراه سود آن به ذی‌نفعان وی پرداخت می‌شود. در غیر این صورت در پایان قرارداد، حق بیمه‌های پرداختی به همراه سود آن‌ها به خود بیمه‌گزار پرداخت می‌شود. اندوخته بیمه عمر را می‌توان به صورت مستمری نیز دریافت کرد.

سرمایه بیمه عمر و پس انداز در صورت فوت بیمه‌گزار به ذی‌نفعان او پرداخت می‌شود.


مطلب مرتبط: آخرین اخبار از مزایای انواع بیمه عمر و پس انداز ایران


بیمه جامع عمر و زندگی بیمه ایران

بیمه جامع عمر و زندگی بیمه ایران

ابعاد این بیمه‌نامه بسیار گسترده است. در این بیمه هم امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد و هم خدمات بیمه‌ای به صورت کامل به بیمه‌گزار ارایه می‌شود. شرایط بیمه زندگی ایران به این شکل است که اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد فوت کند، شرکت بیمه سرمایه‌ای به عنوان سرمایه فوت به خانواده یا ذی‌نفعان وی می‌پردازد. در غیر این صورت نیز با پایان قرارداد بیمه‌گزار می‌تواند اندوخته بیمه عمر که شامل حق بیمه‌های پرداختی به همراه سود آن است را دریافت کند. همچنین پوشش‌های تکمیلی مختلفی در این نوع بیمه وجود دارد که بیمه‌‌گزار می‌تواند در زمان خرید آن‌ها را انتخاب کند.


مطلب مرتبط: شرایط بیمه عمر برای متقاضیان آن به چه صورت است؟


بیمه تامین آتیه فرزندان ایران

این بیمه شکل دیگری از بیمه زندگی ایران است که چون برای تامین آتیه فرزندان خریداری می‌شود شرایط آن به گونه‌ای تعیین می‌شود که پس از گذشت مدت قرارداد اندوخته بیمه عمر به میزان قابل توجهی رسیده باشد.


مطلب مرتبط: بیمه عمر کودکان ایران، سرمایه‌ای برای آینده


کدام بیمه عمر بهترین بیمه عمر ایران است؟

حالا که انواع بیمه عمر را بررسی کردیم می‌توانیم ببینیم که بهترین بیمه عمر ایران کدام بیمه است. اگر ملاک انتخاب بهترین بیمه عمر ایران میزان پوشش‌های بیمه‌ای و امکان سرمایه‌گذاری باشد می‌توان گفت که بیمه جامع عمر و زندگی، بهترین بیمه عمر ایران است زیرا نه تنها بیمه‌گزار می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند و بعد از پایان قرارداد از این بیمه‌نامه سود و اندوخته خود را دریافت کند، در طول قرارداد نیز می‌تواند با انتخاب انواع پوشش‌های مورد نیاز خود از مزایای بیمه‌ای آن نیز استفاده کند.

در بیمه جامع زندگی هم انواع پوشش‌های بیمه‌ای وجود دارد و هم امکان سرمایه‌گذاری


مطلب مرتبط: مقایسه بیمه عمر ایران و پاسارگاد از نظر سود و کیفیت بیمه عمر


مزایای بیمه عمر و زندگی ایران

در این قسمت می‌خواهیم نگاهی به مزایای بیمه عمر و زندگی ایران بی اندازیم تا ببینیم چرا می‌توان گفت این بیمه بهترین بیمه عمر ایران است. بیمه عمر زندگی ایران دارای یک بخش سرمایه‌گذاری و یک بخش پوشش‌های بیمه‌ای است. حق بیمه‌های پرداختی در بیمه عمر و زندگی ذخیره می‌شود و بیمه ایران هر ساله به این حق بیمه‌ها دو نوع سود شامل سود تضمینی و سود حاصل از مشارکت پرداخت می‌کند. اندوخته بیمه عمر که شامل حق بیمه‌های پرداختی و سودهای آن است در پایان قرارداد به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.


مطلب مرتبط: بررسی کامل جدول بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران


پوشش‌های بیمه‌ای بیمه عمر و زندگی ایران

پوشش‌های بیمه‌ای بیمه عمر و زندگی ایران

بیمه عمر در حالت کلی یک پوشش مهم به اسم پوشش سرمایه فوت دارد که در صورت فوت بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد به خانواده وی پرداخت می‌شود. اما در کنار این پوشش بیمه‌های دیگری نیز وجود دارد که تکمیلی است و بیمه‌گزار می‌تواند آن‌ها را با توجه به نیاز خود انتخاب کند.

بیمه‌گزار می‌تواند بنا به نیاز خود پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر را نیز انتخاب کند.

پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه: مبلغ سرمایه فوت در اثر حادثه می‌تواند تا 3 برابر سرمایه فوت عادی باشد و اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد در اثر حوادث فوت کند، سرمایه فوت در اثر حادثه علاوه بر سرمایه فوت عادی به خانواده یا ذی‌نفعان بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.

پوشش سرمایه ازکارافتادگی: اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد طی حوادثی دچار ازکارافتادگی شود، سرمایه ازکارافتادگی که معادل سرمایه فوت است به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.

پوشش سرمایه امراض خاص: در صنعت بیمه برای عمل قلب باز، سکته مغزی، سکته قلبی، سرطان و پیوند اعضا اصلی بدن اصطلاح امراض خاص در نظر گرفته شده است و اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد بیمه عمر به امراض خاص دچار شود، می‌تواند از بیمه خود سرمایه مربوط به آن را دریافت کند. سرمایه امراض خاص معادل 25% از سرمایه فوت عادی است. البته در بیمه عمر ایران سرمایه جداگانه‌ای برای بیماری سرطان در نظر گرفته شده و در این مورد معادل 50% از سرمایه فوت و تا سقف 30 میلیون تومان به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه: طبیعی است که بیمه‌گزاری که دچار ازکارافتادگی شده باشد نتواند حق بیمه‌های خود را بپردازد. در این زمان بیمه‌گزار می‌تواند با استفاده از این پوشش علاوه بر دریافت سرمایه ازکارافتادگی، بیمه خود را تا پایان مدت قرارداد و بدون پرداخت حق بیمه ادامه داده و از مزایای آن استفاده کند.


مطلب مرتبط: قرض نگیرید، وام بیمه عمر ایران بگیرید


مزایای بیشتر در بهترین بیمه عمر ایران

مزایای بیشتر در بهترین بیمه عمر ایران

در بیمه عمر و سرمایه‌گذاری ایران این امکان وجود دارد که بیمه‌گزار هر زمان که نیاز به پول داشت از محل اندوخته بیمه عمر خود، وام دریافت کند. برای دریافت این وام نیازی به ضامن معتبر و چک‌های بانکی نیست و تنها کافی است که بیمه‌گزار درخواست خود را ارایه کند. بیمه‌گزار می‌تواند تا 90% از اندوخته بیمه عمر خود را وام بگیرد.


مطلب مرتبط: با خرید بیمه عمر ایران یک عمر راحت زندگی کنید


خرید بهترین بیمه عمر ایران از بیمیتو

برای خرید بهترین بیمه عمر ایران نیاز به ابزاری دارید تا مبلغ حق بیمه، میزان و سقف پوشش‌ها و شرایط جزییات بیمه‌نامه خود را مشاهده کنید و با مقایسه آن‌ها بهترین بیمه‌ای که مطابق با شرایط خود را خریداری کنید. در بیمیتو همچنین این امکان وجود دارد که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به صورت رایگان و خیلی راحت استعلام آنلاین بیمه عمر تهیه کنید. دریافت استعلام به شما کمک می‌کند تا قبل از خرید از شرایط بیمه آگاه شده و ببینید مطابق با خواسته شما است یا خیر و در نتیجه شرایط بیمه‌نامه را به نفع خود تنظیم کنید. علاوه بر بیمه عمر، امکان خرید آنلاین بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه درمان تکمیلی، بیمه مسافرتی، بیمه آتش سوزی و دیگر انواع بیمه‌نامه برای شما فراهم است. به خاطر داشته باشید همیشه بهترین بیمه، بیمه‌ای است که مطابق با نیاز شما بوده و در زمان حادثه، خسارت تعهدشده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت کند. بیمیتو به شما در شناخت و خرید چنین بیمه‌ای کمک می‌کند.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید