«جلوی حادثه را نمی‌شود گرفت؟» حتماً این جمله را شنیده‌اید! خوب البته این جمله کاملاً غلطی است. عقل سالم چاره‌اندیش است و می‌تواند با راه‌کارهایی که ارائه می‌دهد جلوی بسیاری از حوادث را بگیرد و زمانی که نتواند جلوی حوادث را بگیرد می‌تواند خسارت وارده را کاهش دهد. یکی از این راه‌کارها بیمه حوادث است. از زمانی که بیمه‌های حوادث در صنعت بیمه ایران به وجود آمده‌اند تاکنون شرکت‌های بسیاری مشغول ارائه این بیمه‌نامه هستند. بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد از سوی شرکت بیمه پاسارگاد عرضه می‌شود و همه افراد می‌توانند این بیمه را دریافت کنند. در ادامه می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به چندوچون بیمه حوادث انفرادی در بیمه پاسارگاد تا هرچه بیشتر با شرایط این بیمه در این شرکت آشنا شویم.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث چیست؟


بیمه حوادث چه نفعی به حال بیمه‌گزار دارد؟

سؤال اول این است که اصلاً داشتن بیمه حوادث چه نفعی به حال بیمه‌گزار دارد و چرا افراد باید این بیمه را تهیه کنند! به‌ ویژه ‌که این بیمه برخلاف بیمه عمر دارای سود و ارزش سرمایه‌گذاری نیست. در گام اول باید پاسخ بدهیم که تفاوت‌هایی بین بیمه عمر و بیمه حوادث وجود دارد که بنا به آن نمی‌توان این دو را مقایسه کرد. بیمه حوادث از اشخاص در مقابل حوادث حمایت می‌کند و در صورتی که بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد بر اثر حوادث تحت پوشش فوت کند، دچار نقص عضو شود یا نیاز به استفاده از امکانات پزشکی داشته باشد، غرامت‌های لازم مطابق قرارداد به وی و یا خانواده او پرداخت می‌شود.

بیمه حوادث با تحت پوشش قرار دادن زندگی بیمه‌گزار از وی در مقابل حوادث حمایت کرده و در صورت ایجاد خسارت، غرامت لازم را می‌پردازد.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث انفرادی چیست؟


بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد و تعهداتی که نسبت به بیمه‌گزار دارد

بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد و تعهداتی که نسبت به بیمه‌گزار دارد

بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد موظف است که در قبال دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار وی را تحت پوشش قرار داده و در صورتی که حادثه‌ای رخ دهد که تحت پوشش بیمه باشد، غرامت آن را به بیمه‌گزار بپردازد. مدت‌زمان بیمه عمر یک‌سال است اما ممکن است برخی شرکت‌های بیمه با مدت‌زمانی کم‌تر از یک‌سال نیز  بیمه حوادث را صادر کنند. به صورت کلی حوادث زیر تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی بیمه پاسارگاد هستند که در قسمت‌های بعدی به طور مفصل آن‌ها را شرح می‌دهیم.

 • پرداخت غرامت فوت در صورت فوت بیمه‌گزار در اثر حوادث به خانواده و یا ذی‌نفع او.
 • پرداخت غرامت ازکارافتادگی و نقص عضو که ممکن است به صورت کامل و یا جزئی باشد.
 • پرداخت هزینه‌های درمانی و استفاده از امکانات پزشکی بیمه‌گزار.
 • پرداخت غرامت روزانه ازکارافتادگی
 • پرداخت غرامت روزانه بستری

مطلب مرتبط: بیمه حوادث سربازان وظیفه / سالم بروید، سالم برگردید!


مواردی که شامل پرداخت غرامت فوت می‌شود

بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد مطابق قانون بیمه حوادث به فوت در اثر موارد زیر غرامت پرداخت می‌کند:
فوت در اثر سوانح رانندگی، غرق شدن، مسمومیت، فوت بر اثر گزیدگی، تاثیر گاز و بخارهای سمی و مواد خورنده مانند اسیدها، فوت به خاطر اقدام برای نجات جان دیگران و اموال آن‌ها، فوت در اثر بیماری‌هایی مثل کزاز_ سیاه‌زخم_هاری، برق‌گرفتگی، سقوط، سوختگی و حمله حیوانات.

در هریک از موارد گفته‌شده غرامت فوت به خانواده بیمه‌گزار و یا ذی‌نفع او پرداخت می‌شود.


مطلب مرتبط: خیلی‌ها نمی‌داننند بیمه حوادث سرنشین چیست / شما چطور؟


غرامت ازکارافتادگی و نقص عضو در بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد

غرامت ازکارافتادگی و نقص عضو در بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد

قبل از پرداخت به این موضوع که غرامت در بیمه حوادث به چه شکل پرداخت می‌شود بهتر است انواع نقص عضو را توضیح دهیم. در بیمه حوادث، نقص عضو و ازکارافتادگی به دو نوع زیر تقسیم می‌شوند:

 1. نقص عضو جزئی و یا ازکارافتادگی موقت: اگر نقص عضو جزئی باشد یعنی آسیب واردشده به بیمه‌گزار زیاد نیست و بیمه‌گزار همچنان می‌تواند مانند گذشته به کار مشغول شود و یا فعالیت‌های پیشین خود را انجام دهد. ازکارافتادگی موقت نیز به این معنی است که بیمه‌گزار برای مدت محدودی توانایی کار کردن نخواهد داشت و بعد از سپری کردن دوره بهبودی می‌تواند همچنان مانند گذشته به کار و فعالیت ادامه دهد. میزان غرامت در این حالت بستگی به درصد نقص عضو دارد و این درصد توسط پزشک معتمد بیمه تعیین می‌شود.
 2. نقص عضو دائمی و ازکارافتادگی کامل: در نقص عضو دائمی میزان آسیب به بیمه‌گزار به حدی است که دیگر جبران‌پذیر نبوده و متاسفانه وی قادر به انجام فعالیت‌های قبلی و به خصوص کسب درآمد مانند گذشته نیست. در این حالت غرامت به طور کامل به بیمه‌گزار پرداخت می‌‌شود. ازکارافتادگی کامل هم به همین معنا است که بیمه‌گزار تا پایان عمر سلامتی خود را به دست نخواهد آورد و در نتیجه قادر به کار کردن و کسب درآمد نیز نخواهد بود. در این حالت 100 درصد غرامت به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.

در نقص عضو دائم و ازکارافتادگی کامل، 100درصد غرامت آن که معادل سرمایه فوت است به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث ورزشی ، مثل یک حرفه‌ای رفتار کنید


پرداخت هزینه‌های پزشکی در بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد

اگر بیمه‌گزار در اثر حوادثی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد دچار آسیب شده و برای درمان نیاز به مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از خدمات پزشکی داشته باشد، این هزینه‌ها توسط حوادث پرداخت می‌شود. بیمه‌های دیگری مانند بیمه عمر و بیمه درمان تکمیلی نیز پوشش‌هایی برای پرداخت هزینه‌های پزشکی دارند که مطابق قوانین خود، غرامت این پوشش‌ها را پرداخت می‌کنند. اگرچه معمولاً غرامت هزینه پزشکی در بیمه حوادث انفرادی 10درصد است اما در بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد این مقدار20درصد سرمایه فوت در نظر گرفته شده است.

میزان غرامت پرداختی هزینه‌های پزشکی در بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد 20درصد سرمایه فوت است


مطلب مرتبط: بیمه حوادث ناشی از کار و ضرورت آن برای مشاغل پر خطر


نکاتی در خصوص هزینه پزشکی و حوادثی که تحت پوشش قرار می‌گیرند

نکاتی در خصوص هزینه پزشکی و حوادثی که تحت پوشش قرار می‌گیرند

نکاتی در خصوص هزینه‌های پزشکی وجود دارد که توجه به آن مهم است. این شرایط عبارت‌اند از:

 • درمان بیمه‌شده باید حداکثر ظرف دو سال از پایان مدت بیمه شروع شده باشد.
 • اگر حوادثی به صورت متوالی و طی یک هفته برای بیمه‌گزار رخ دهد، یک حادثه فرض می‌شود.
 • غرامت پرداختی برای هزینه‌های پزشکی یا معادل هزینه‌های انجام‌شده است و یا بالاترین سقف تعهد بیمه‌نامه، هر کدام که کمتر باشد ملاک پرداخت قرار می‌گیرد.
 • حداکثر غرامت پرداختی برای هزینه‌های پزشکی برای هر حادثه معادل 20% سرمایه فوت و یا نقص عضو دائم و کامل است. هر کدام که بیشتر باشد ملاک قرار می‌گیرد.
 • اسناد و مدارک پزشکی باید به بیمه‌گر ارایه شود تا هم نسبت به پرداخت هزینه‌های پزشکی اقدام شود هم بیمه‌گر بتواند آن‌ها بررسی و ارزیابی کند.
 • هزینه آمبولانس و انتقال بیمه‌گزار در مواقعی که امکان درمان وی در محل حادثه وجود نداشته باشد از موارد تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد محسوب شده و توسط این بیمه پرداخت خواهد شد.

مطلب مرتبط: فقط برای آنان که می‌خواهند بدانند شرایط بیمه عمر و حوادث گروهی چیست!


غرامت روزانه و غرامت بستری بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد

دو نوع غرامت دیگر که در بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود. غرامت روزانه و غرامت بستری است که هر یک را در این قسمت شرح خواهیم داد.

غرامت بستری: بابت بستری شدن بیمه‌گزار در بیمارستان در اثر حوادث تحت پوشش، مبلغی به عنوان غرامت بستری به وی پرداخت می‌شود. بیمه‌گر موظف است از روز چهارم بستری بیمه‌گزار این غرامت را محاسبه کرد و به وی پرداخت نماید. حداکثر مدت پرداخت هزینه بستری 90 روز است.

غرامت روزانه: در ایامی که بیمه‌گزار به طور موقت دچار ازکارافتادگی شده باشد تا بازیابی دوباره سلامتی وی مبلغی به عنوان غرامت روزانه به وی پرداخت می‌شود. پرداخت غرامت روزانه از روز چهارم روز ازکارافتادگی موقت بیمه‌گزار محاسبه می‌شود و تا حداکثر 180 روز توسط بیمه حوادث انفرادی پاسارگاد پرداخت می‌شود. مبلغی که به عنوان غرامت روزانه پرداخت می‌شود معادل 5 در هزار سرمایه فوت یا نقص عضو کامل، هر کدام که بیشتر باشد است.

غرامت بستری تا حداکثر 90 روز بستری در مراکز درمانی و غرامت روزانه تا 180 روز به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.


مطلب مرتبط: چرا باید خرید بیمه حوادث انفرادی را امروز انجام دهید!


راهی آسان برای خرید انواع بیمه

امروزه دیگر ارزش ندارد که وقت خود را صرف خرید به شیوه‌های سنتی کنیم. همه ما به شدت درگیر کار و زندگی هستیم و در بیشتر اوقات وقت کارهای اضافه را نداریم. گاهی حتی انجام کارهای ضروری را نیز از خاطر می‌بریم مانند تمدید کردن بیمه شخص ثالث که رانندگی بدون آن خلاف قوانین است. در چنین فضایی بهترین راه، خرید آنلاین است. شرکت‌های بسیاری هستند که در زمینه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند و افراد می‌توانند از کوچک‌ترین مایحتاج زندگی خود تا ضروری‌ترین آن‌ها را از این شرکت‌ها به صورت آنلاین خریداری کنند. با بیمیتو هم می‌توانید خرید آنلاین بیمه‌های مختلف مانند بیمه بدنه، بیمه مسئولیت پزشکان، بیمه آتش سوزی، بیمه مسافرتی و انواع دیگر بیمه‌نامه‌ها را انجام دهید. قبل از خرید بیمه نیز می‌توانید برای اطمینان بیشتر استعلام آنلاین بیمه تهیه کنید تا از جزییات بیمه‌نامه خود و میزان خسارت پرداختی مطلع شوید. با خرید آنلاین بیمه نیازی به مراجعه حضوری نیست و بیمه‌نامه نیز به صورت رایگان به آدرس شما ارسال می‌شود.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید