یک حادثه می‌تواند خسارت زیادی را به افراد مختلف وارد کند. اما در چنین مواقعی چطور می‌توان خسارت وارد‌شده را جبران کرد؟ می‌دانیم که برای دارندگان و استفاده کنندگان از وسایل نقلیه انواع مختلف بیمه‌نامه وجود دارد که خسارات خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند. مثلاً بیمه شخص ثالث نقش مهمی در پرداخت خسارت به افراد آسیب‌دیده‌ای که مقصر نبوده‌اند دارد. حال می‌خواهیم بررسی کنیم که نقش بیمه حوادث و به ویژه بیمه حوادث سرنشین چیست و از چه طریق از بیمه‌گزار حمایت می‌کند.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث چیست؟


بیمه شخص ثالث چیست و چه خساراتی را وارد می‌کند؟

بیمه شخص ثالث چیست و چه خساراتی را وارد می‌کند؟

بیمه شخص ثالث بیمه‌ای است اجباری که همه دارندگان وسایل نقلیه باید آن را تهیه کنند. اگر در سوانحی بیمه‌گزار مقصر باشد پرداخت غرامت به اشخاصی که به آن‌ها زیان مالی و جانی رسانده است ممکن است از توان فرد خارج باشد در این مواقع بیمه شخص ثالث با پرداخت غرامت به این افراد زیان‌دیده از بیمه‌گزار حمایت می‌کند به همین دلیل داشتن این بیمه‌نامه بسیار ضروری است. همه خسارات مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث تا سقف تعهدات این‌بیمه‌نامه به آن‌ها پرداخت می‌شود.

بیمه شخص ثالث، خسارات واردشده به افراد زیان‌دیده را در صورت مقصر بودن بیمه‌گزار، پرداخت می‌کند.


مطلب مرتبط: آیا می‌دانید بیمه حوادث انفرادی چیست و چه هزینه‌هایی را می‌پردازد؟


بیمه حوادث انفرادی چه خساراتی را می‌پردازد؟

حادثه ممکن است برای هر کسی رخ دهد و برخی از افراد نیز به خاطر شغل خود ممکن است بیشتر در معرض خطر باشند. بیمه حوادث دقیقاً پرداخت خسارات ناشی از حوادث را به عهده دارد و اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد بر اثر حوادثی که تحت پوشش بیمه‌نامه قرار دارد دچار خسارت شود، به وی یا خانواده او غرامت پرداخت می‌شود. خساراتی که بیمه حوادث پرداخت می‌کند یکی غرامت فوت است که هرگاه بیمه‌گزار در اثر حوادث فوت کند به خانواده وی پرداخت می‌شود و دیگری خسارت نقص عضو و ازکارافتادگی است. ازکارافتادگی ممکن است به صورت کامل و دائم باشد که در این صورت غرامت پرداخت‌شده معادل سرمایه فوت به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود اگر ازکارافتادگی به صورت ناقص یا موقت باشد بر اساس قوانین بیمه حوادث میزان غرامت بیمه‌گزار محاسبه شده و به وی پرداخت می‌شود.

اگر به بیمه‌گزار در اثر حوادث و در طول مدت بیمه‌نامه خسارت جانی وارد شود، این خسارت مطابق قوانین بیمه حوادث پرداخت می‌شود.


اهمیت بیمه حوادث سرنشین چیست ؟

بیمه حوادث سرنشین در واقع پوششی از بیمه شخص ثالث است. همان طور که گفتیم بیمه شخص ثالث در ابتدا با پرداخت خسارت به اشخاص ثالث از بیمه‌گزار حمایت می‌کند. حالا اگر راننده مقصر خودش نیز دچار خسارت جانی شود آیا بیمه شامل حال وی می‌شود یا نه؟ باید پاسخ بدهیم بله؛ پوشش بیمه حوادث سرنشین پرداخت خسارات جانی به بیمه‌گزار یا همان راننده مقصر را انجام می‌دهد. حالا می‌توان متوجه شد که چرا داشتن بیمه حوادث سرنشین برای هر راننده‌ای لازم و ضروری است.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث راننده / راننده مقصر زیر چتر بیمه


بیمه حوادث انفرادی و بیمه حوادث سرنشین

بیمه حوادث انفرادی و بیمه حوادث سرنشین

همه بیمه‌ها سقف پرداخت معینی برای تعهدات خود دارند گاهی نیز بیمه‌های مختلف در برخی پوشش‌ها اشتراک دارند. مثلاً در زمان خرید بیمه عمر می‌توانید پوشش امراض خاص و پوشش هزینه‌های پزشکی را انتخاب کنید که در صورت ابتلای بیمه‌گزار به بیماری‌های خاص و یا بستری شدن در بیمارستان در اثر حوادث به وی خسارت پرداخت می‌کند این در حالی است که بیمه حوادث انفرادی نیز برای بستری شدن بیمه‌گزار در اثر حوادث خسارت پرداخت می‌کند و اگر بیمه‌گزار هر  دو بیمه را داشته باشد می‌تواند از دو محل غرامت دریافت کند. ما تا اینجا فقط تعریف کردیم که بیمه حوادث سرنشین چیست و چه کار می‌کند اما اگر بخواهیم واقعاً بدانیم که بیمه حوادث سرنشین چیست باید به سوالاتی که در خصوص آن مطرح می‌شود جواب بدهیم. به همین خاطر نیز می‌خواهیم به یکی از مهم‌ترین سوالات در خصوص بیمه حوادث سرنشین پاسخ بدهیم. آن‌هم این که اگر شخصی که بیمه حوادث انفرادی را تهیه کرده است سرنشین یک خودرو باشد و طی حادثه‌ای که مقصر آن راننده خودور است، خسارت ببیند و راننده مقصر بیمه شخص ثالث نیز نداشته باشد در این مواقع آیا بیمه حوادث انفرادی غرامت شخص خسارت دیده را پرداخت می‌کند یا خیر؟

اگر تعریف بیمه حوادث را به خاطر داشته باشیم پاسخ به این سوال مثبت است و باید گفت بیمه‌گزار می‌تواند از بیمه حوادث خسارت خود را دریافت کند زیرا سوانح رانندگی نیز جزئی از حوادثی است که تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند. علاوه بر دریافت خسارت از بیمه حوادث، بیمه‌گزار می‌تواند از راننده مقصر نیز شکایت کرده و مطابق قانون خسارت خود را از راننده نیز بگیرد.


مطلب مرتبط: چرا باید خرید بیمه حوادث انفرادی را امروز انجام دهید!


بیمه حوادث سرنشین چیست و خرید آن اجباری است یا خیر؟

بیمه حوادث سرنشین چیست و خرید آن اجباری است یا خیر؟

همان طور که گفتیم بیمه حوادث سرنشین پوششی از بیمه شخص ثالث است. یعنی خرید بیمه شخص ثالث به منزله خرید بیمه حوادث سرنشین است و اگر به خاطر داشته باشید قبلاً هم گفتیم که خرید این بیمه شخص ثالث اجباری است و اگر بیمه‌گزار آن را تهیه نکند از لحاظ قانونی اجازه رانندگی ندارد و در صورت عدم رعایت، مرتکب جرم شده است. البته در گذشته این بیمه به صورت جداگانه ارایه می‌شده است و با تصویب قوانین جدیدتر کم‌کم این بیمه‌نامه به عنوان پوششی از بیمه شخص ثالث ارایه شده تا خرید آن برای بیمه‌گزار نیز راحت‌تر شود.

بیمه حوادث سرنشین پوششی از بیمه شخص ثالث است و خرید بیمه شخص ثالث اجباری است.


پرداخت خسارت به سرنشینان خودور یا راننده مقصر؟

ممکن است در پاسخ به این سوال که بیمه حوادث سرنشین چیست شما هم حدس بزنید که بیمه حوادث سرنشین، به سرنشینان خودور خسارت پرداخت می‌کند. باید بگوییم خیر این طور نیست و این تنها یک اشتباه است که ممکن است به آن دچار شوید. بیمه حوادث سرنشین تنها به راننده مقصر خسارت پرداخت می‌کند. پرداخت غرامت به سرنشینان خودرو به عهده بیمه شخص ثالث است. در واقع پرداخت غرامت هر شخصی که در اثر عمل راننده مقصر دچار خسارت شود به عهده بیمه شخص ثالث است و غرامت راننده مقصر از پوشش حوادث سرنشین پرداخت می‌شود.


مطلب مرتبط: فقط برای آنان که می‌خواهند بدانند بیمه عمر و حوادث گروهی چیست !


پوشش‌های بیمه حوادث سرنشین چیست ؟

پوشش‌های بیمه حوادث سرنشین چیست ؟

بیمه حوادث سرنشین بابت پرداخت خسارات مالی به بیمه‌گزار هیچ تعهدی ندارد. تنها پوششی که در بیمه حوادث سرنشین وجود دارد، پوشش خسارت جانی راننده مقصر است که در صورت فوت، مبلغ دیه در آن ماه و در صورت آسیب‌های جانی دیگر غرامت معادل آن به بیمه‌گزار و یا خانواده او پرداخت می‌شود. خسارات مالی مانند خساراتی که به خودروی بیمه‌گزار وارد شده است در صورت مقصر بودن بیمه‌گزار توسط بیمه بدنه قابل جبران است. بیمه بدنه با پوشش‌های مختلفی که ارایه می‌کند و با سقف تعهداتی که بیمه‌گزار مشخص می‌کند می‌تواند تا همه یا بخش بزرگی از خسارات مالی وارد شده به بیمه‌گزار را جبران کند. خرید آنلاین بیمه بدنه خودرو نیز یکی دیگر از امکانات بیمیتو است که به راحتی قابل دسترس بوده و در هر ساعت از شبانه‌روز که بخواهید می‌توانید آن را خریداری کرده و بیمه‌نامه را در محل کار و یا زندگی خود دریافت کنید.

بیمه حوادث سرنشین تنها خسارات جانی واردشده به بیمه‌گزار را پرداخت می‌کند و در مقابل خسارات مالی تعهدی ندارد.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث ناشی از کار و ضرورت آن برای مشاغل پرخطر


پرداخت خسارت در بیمه‌های خودرو

در این بخش می‌خواهیم به طور خلاصه بگوییم که نقش بیمه حوادث سرنشین چیست و در سه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه و بیمه حوادث سرنشین، چطور به بیمه‌گزرا خسارت پرداخت می‌شود.

بیمه بدنه خودرو: پرداخت خسارت‌های مالی وارد شده به بیمه‌گزار، چه بیمه‌گزار مقصر حادثه باشد چه نباشد. می‌دانیم در زمانی که بیمه‌گزار مقصر حادثه نباشد خسارت واردشده به وی از بیمه شخص ثالث راننده مقصر پرداخت می‌شود. اما اگر خسارت واردشده بیشتر از سقف تعهدات بیمه شخص ثالث راننده مقصر باشد، فرد خسارت‌دیده می‌تواند از بیمه بدنه خود نیز استفاده کند.

بیمه شخص ثالث: پرداخت خسارات جانی و مالی به افرادی که در اثر عمل بیمه‌گزار خسارت دیده باشند.

بیمه حوادث سرنشین: تنها پرداخت خسارات جانی به بیمه‌گزاری که مقصر حادثه باشد.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث را گران نخریم!/ بررسی عوامل موثر بر قیمت بیمه حوادث انفرادی


انواع بیمه‌ها در بیمیتو

در بیمیتو همه اطلاعاتی که در خصوص بیمه‌های مختلف نیاز دارید در دسترس است. اگر قصد خرید داشته باشید می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز خرید آنلاین بیمه درمان تکمیلی، بیمه آتش‌سوزی، بیمه مسئولیت پزشکان، بیمه مسافرتی و دیگر بیمه‌ها را انجام دهید. برای این که از خرید خود مطئن باشید و بدانید که بهترین بیمه مناسب با نیاز خود را خریده‌اید می‌توانید از امکان مقایسه استفاده کنید. با استفاده از ابزار مقایسه در بیمیتو، قیمت بیمه، تعداد و سطح کیفیت پوشش‌های بیمه‌نامه در بین شرکت‌های مختلف بیمه به شما نشان داده می‌شود که در انتخاب بیمه مناسب برای شما بسیار کمک‌کننده است.

5 نظرات

  1. با سلام، خواستم بدونم شخصی که بیمه شخص ثالث داشته و طی تاریخ قرار داد اعضای خانواده وی، مثل پدر در اثر حادثه هم مقصر بوده وحتی منجر به مرگ شده و به نوعی با ماشین یا شخص ثالث دیگری برخورد نداشته، قرامت دیه و… به بیمه گذار و صاحب اصلی ماشین که فرزند متوفی بوده تعلق دارد یا خیر؟ لطفا در این خصوص راهنمایی کنید
    با تشکر

  2. باسلام بنده دارای بیمه شخص ثالث میباشم که بیمه گذارفرمود خودم هم بیمه هستم ودرصورت خسارت جانی به بنده هم دیه تعلق میگیرد .درتصادفی دچارحادثه جرحی شدم و مسافرانم هم دچارآسیب حالا دادگاه برای سرنشینان بنده خسارت تعین کرده ولی اسمی ازبنده دررای دادگاه نیست .بلکه منو متهم ومقصر ومحکوم به ۹۰۰هزارتومن جریمه نقدی کرده یا یک ماه حبس .من چطورباید دیه خودمو که هم برگه بیمارستان وهم پزشکی قانونی دارم رو مطالبه کنم لطفا کمکم کنید

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید