با توجه به رشد سرمایه‌گذاری طولانی مدت هموطنان عزیزمان برای آینده، معرفی بیمه زندگی پاسارگاد لازم است. یکی از گزینه‌های موجود حال حاضر که بیمه زندگی پاسارگاد است، در حیطه سرمایه گذاری در نظر داشته باشیم. با توجه به دور اندیشی افراد برای پس انداز کردن پول بیشتر بیمه زندگی پاسارگاد را زیر ذره بین می‌بریم تا بررسی آن دیدی بهتر برای اطمینان در این مسیر به ما بدهد. اگر سوالی نیز در رابطه با بیمه عمر داشتید، با ما به اشتراک بگذارید.

خرید اینترنتی بیمه عمر پاسارگاد

تعاریف اصطلاحات در بیمه زندگی پاسارگاد

برای درک بهتر بیمه زندگی پاسارگاد بهتر است که ابتدا با تعاریف اولیه از مفاهیم پایه‌ای بیمه عمر شروع کنیم. 6 مورد به صورت زیر لیست شده است. سپس به توضیح تفصیلی هر کدام از موارد می‌پردازیم.

1. بیمه گر (بیمه پاسارگاد)

2. بیمه‌گزار

3. بیمه شده

4. ذینفعان حیات

5. ذینفعان فوت

6. پوشش تکمیلی

. بیمه‌گر

بیمه‌گر شرکت بیمه پاسارگاد است. شرکت بیمه پاسارگاد با شروع قرارداد و پرداخت اولین قسط حق بیمه از سوی بیمه‌گزار موظف می‌شود. تعهدات مندرج در بیمه نامه در قبال شخص حقیقی یا حقوقی بر عهده بگیرد.

. بیمه‌گزار

بیمه‌گزار در بیمه عمر و تامین آتیه تصمیم گیرنده اصلی است. بیمه‌گزار موظف است حق بیمه پرداختی تعیین شده در قرارداد را در موعد مقرر پرداخت کند. بیمه‌گزار در این قرارداد می‌تواند تغییراتی در بیمه‌نامه به وجود آورد و در اصل بیمه‌گزاری شخصی حقی یا حقوقی است که این بیمه‌نامه را خریداری می‌نماید و مبلغ حق بیمه را پرداخت می‌نماید.

این تغییرات طبق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت می‌تواند شامل (تغییر روش پرداخت، تغییر مبلغ حق بیمه، تغییر مدت بیمه نامه، حذف یا اضافه کردن پوشش، تغییر ذینفع حیات یا ذینفع فوت، انتقال بیمه نامه) است. در این طرح اگر بیمه شده همان فرد باشد قرارداد خاتمه یافته است ولی اگر بیمه شده فرد دیگری باشد و سن او بالاتر از 18 سال (سن قانونی) باشد، آن فرد می‌تواند در نقش بیمه‌گزار ظاهر شود ولی اگر هنگام فوت بیمه گزار سن بیمه شده زیر سن بیمه شده زیر سن قانونی باشد، قیم یا سرپرست قانونی او می‌تواند در نقش بیمه‌گزار ظاهر شود.

خرید اینترنتی بیمه عمر پاسارگاد

. رابطه بین بیمه‌گزار و بیمه شده باید سببی یا نسبی باشد.

. در صورتی که فردی به عنوان سرپرست و حامی با داشتن برگه سرپرستی یا قیم نامه می‌تواند با نام بیمه‌گزار برای فرد تحت پوشش خود بیمه عمر تهیه کند.

. اگر فردی تحت عنوان کارفرما بخواهد پرسنل خود را بیمه کند، باید حتماً یک نفع بیمه‌ای در بیمه‌نامه برای بیمه شده در نظر بگیرد.


مطلب مرتبط: جزییات و شرایط بیمه عمر پاسارگاد


. بیمه شده

بیمه شده در بیمه عمر نقش محوری را دارد. مدت بیمه نامه به سن بیمه شده بستگی دارد. بیمه عمر پاسارگاد از بدو تولد تا 65 سالگی می‌تواند افراد را بیمه کند. مدت بیمه نامه از 5 تا 30 سال است و {(سن بیمه شده) + (مدت بیمه نامه)} نباید از 70 سال تجاوز کند. پوشش های بیمه نامه متعلق به بیمه شده است.

اگر سن بیمه شده کمتر از 12 سال باشد، پوشش های اضافی (به استثنا پوشش های آتش‌سوزی و SOS) به او تعلق نمی‌گیرد و در صورت فوت بیمه شده در هر سال بیمه‌ای با پرداخت خسارت به ذینفعان، قرارداد بیمه پایان می‌رسد.

. ذینفع حیات

در قرارداد انفرادی بیمه عمر، بیمه گزار می‌تواند مشخص کند که در پایان قرارداد در صورت حیات بیمه شده، چه شخصی اندوخته ریاضی انباشته شده را دریافت کند.

سه گزینه در این حالت مطرح است 1. بیمه‌گزار 2. بیمه شده 3. سایر

در صورت انتخاب گزینه 3، شخص باید یک رابطه سببی یا نسبی با بیمه شده داشته باشد.

. ذینفع یا ذینفعان فوت

در قرارداد انفرادی بیمه عمر بیمه‌گزار می‌تواند مشخص کند که در صورت حیات بیمه شده چه فرد یا افرادی بتوانند سرمایه عمر و سرمایه حادثه (در صورت فوت بر اثر حادثه) و اندوخته ریاضی را دریافت نمایند.

سه گزینه در این حالت مطرح است:

1. وارث قانونی به نسبت مساوی

2. وارث قانونی به نسبت سهم الارث

3. سایر

در گزینه سایر بیمه‌گزار می‌تواند تا هر تعداد نفری که بخواهد از افرادی که نسبت سببی یا نسبی با بیمه شده دارند انتخاب  و اضافه نماید.

بیمه پاسارگاد این توانایی را بیمه گزار می‌دهد که در صورت تمایل یک یا چند موسسه خیریه را به عنوان ذینفع فوت بیمه شده در فرم پیشنهاد انتخاب کند.


ضرایب سرمایه عمر در بیمه زندگی پاسارگاد

هر بیمه نامه عمری دارای سرمایه عمر (فوت) است. امتیاز بیمه عمر پاساگاد در این است که دارای ضرایب سرمایه عمر فراوانی است که حق انتخاب به بیمه‌گزار می‌دهد تا بتواند از آن بر حسب نیاز خود استفاده کند.

ضرایب سرمایه فوت پاسارگاد عبارتند از: 120-150-180-210-240-270-300-330-360

سرمایه عمر از فرمول روبرو به دست می‌آید:

سرمایه عمر = حق بیمه پرداختی × ضریب سرمایه عمر

بیمه زندگی پاسارگاد میزان دریافت سرمایه عمر

به طور مثال:

اگر فردی ماهیانه 200.000 تومان حق بیمه پرداخت کند، در صورت انتخاب یکی از ضرایب، سرمایه بیمه عمر بیمه‌نامه او در سال اول این گونه محاسبه می‌شود.

 تومان 24.000.000 = 120 ×200.000

تومان 30.000.000 = 150 ×200.000

تومان 72.000.000 = 360 ×200.000

هر کدام از ضرایب سرمایه عمر خصوصیات خاص خود را دارد. جدول زیر این موضوع را مشخص می‌کند.

– ضرایب (120-160-180) بیشتر روی سودآوری تمرکز دارند تا پوشش ها، بیمه‌گزارانی که بیشتر به دنبال دریافت می‌کنند.

خرید اینترنتی بیمه عمر پاسارگاد

– ضرایب بالا بشتر روی پوشش ها تمرکز دارند تا سودآوری، بیمه‌گزارانی که بیشتر به دنبال دریافت پوشش طرح هستند از این ضرایب استفاده می‌کنند.

– ضریب 210، ضریبی است که بیمه‌گزار با انتخاب این ضریب می‌تواند حد متوسط پوشش و سودآوری را دریافت کند.

– لازم به ذکر است سرمایه عمر به بیمه شدگان زیر 5 سال به طور کامل پرداخت نمی‌شود. بدین صورت اگر سن بیمه شده پایین تر از 5 سال باشد، درصدی از سرمایه عمر را دریافت می‌کند.

مثال: اگر بیمه شده 5 سال باشد و میزان مبلغ پرداختی 200.000 تومان و ضریب سرمایه عمر او 360 باشد، میزان سرمایه دریافتی او به این صورت محاسبه می‌شود:

تومان 57.600.000 = 80% × 360 ×200.000

– با ورود بیمه به 6 سالگی میزان دریافت سرمایه عمر او به صورت 100% خواهد بود.

– میزان سقف سرمایه عمر پرداختی در سال اول از سوی شرکت بیمه پاسارگاد برای گروه‌های سنی مختلف طبق پیوست ارسالی شماره 16 به شعب و نمایندگان و کارگزاری ها شرح زیر است:

سقف سرمایه عمر پرداختی بیمه زندگی پاسارگاد


مطلب مرتبط: بیمه عمر چیست و چه مزایایی دارد؟


آشنایی با روش های پرداخت حق‌بیمه – مدت بیمه‌نامه –  ارزش بازخرید – وام – سود مشارکت در منافع

– حق بیمه پرداختی می‌تواند به روش‌های (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه؛ سالیانه، یکجا) پرداخت شود.

– روش پرداخت یکجا روشی است که در آن بیمه‌گزار فقط یک بار مبلغی را تحت عنوان سپرده اولیه پرداخت می‌کند.

– حداقل مبلغ پرداختی برای پرداخت به عنوان حق بیمه 20.000 تومان ماهانه است.

– حداقل مبلغ پرداختی برای روش یکجا 500.000 تومان است.

– بیمه‌گزارانی که روش پرداخت یکجا انتخاب می‌کنند، نمی‌توانند از افزایش سالیانه حق بیمه، سرمایه عمر و سرمایه آتش سوزی و همچنین پوشش معافیت و از کار افتادگی استفاده کنند.

– بیمه‌گزارانی که بخواهند در کنار حق بیمه پرداختی از مزایای سپرده اولیه استفاده کنند می‌توانند با پرداخت حداقل 200.000 تومان از این مزیت بهره ببرند و بیمه‌گزارانی که بخواهند از روش پرداخت یکجا استفاده کنند، می‌بایست حداقل مبلغ 500.000 تومان سپرده گذاری کنند.

– مدت بیمه نامه از 5 تا 30 سال است. همانطور که در قسمت بیمه شده توضیح داده شد، بیمه پاسارگاد از بدو تولد افراد تا سن 65 سالگی می‌تواند افراد را تحت پوشش قرار دهد به شرطی که مجموع سن بیمه شده و مدت قرارداد از 70 سال بیشتر نشود.

– برای مقابله با تورم و همچنین دریافت اندوخته بیشتر، بیمه‌گزاران می‌توانند افزایش سالیانه حق بیمه را تا سقف 25% انتخاب کنند.

– بیمه‌گزاران برای دریافت سرمایه بیمه عمر بیشتر (پوشش ها) می‌توانند افزایش سرمایه بیمه عمر را تا سقف 20% انتخاب کنند.

بیمه پاسارگاد به بیمه‌گزارانی که در حساب بیمه عمر و تامین آتیه سپرده گذاری می‌کنند و سپرده اولیه را انتخاب می‌کنند. کارت هدیه آتش سوزی اعطا می‌کند.

– بیمه پاسارگاد اعطا کارت هدیه بیمه آتش سوزی به بیمه‌گزاران، تا 50 برابر مبلغ سپرده و تا سقف 200 میلیون تومان ملک مسکونی بیمه‌گزار را تحت پوشش آتش سوزی قرار می‌دهد.

– بیمه‌گزار می‌تواند از حساب اندوخته های خود برای تأمین هزینه های ضروری تا میزان 90% از محل ارزش بازخرید خود وام دریافت کنند.

– بیمه‌گزار می‌تواند بیمه نامه خود را پس از پرداخت 6 ماه حق بیمه و سپری شدن این مدت در صورت دارا بودن ارزش بازخریدی، بازخرید نماید.

– پرداخت سود مشارکت در منافع در پایان مدت بیمه نامه: شرکت بیمه پاسارگاد حق بیمه های دریافتی از بیمه‌گزاران را سرمایه گذاری کرده و سود حاصل از آن را مجدداً تحت عنوان مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمینی اعلام شده از سوی بیمه مرکزی به بیمه‌گزاران پرداخت می‌کند.

– استفاده از معافیت های مالیاتی موجود به این صورت که پوشش های بیمه زندگی پاسارگاد

بیمه آتش‌سوزی


مطلب مرتبط: سود بیمه عمر پاسارگاد


پوشش‌های خصوصی بیمه زندگی پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد 4 نوع پوشش را می‌تواند به بیمه‌شده ارائه دهد.

1- بیماری‌های خاص

2- معافیت و از کار افتادگی

3- آتش سوزی ملک مسکونی

4- هریک از این پوشش‌ها را به طور اختصار توضیح خواهیم داد.

حادثه

عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد. چنانچه بیمه شده دارای مشاغل پر خطر بوده است. یا مبادرت به انجام ورزش های حرفه‌ای می‌نماید. با انتخاب این مورد نیز شامل ایشان می‌گردد. نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

هزینه پزشکی

عبارت است از هزینه‌هایی که در صورت تحقق خطرات، بیمه شده مستقیماً در مقابل دریافت خدمات درمانی محتمل می‌گردد.

توضیحات تکمیلی پوشش حادثه

. این پوشش به افراد بالای 12 سال تعلق می‌گیرد.

. این پوشش با شروع قرارداد و پرداخت اولین قسط حق بیمه فعال می‌گردد و شرکت بیمه پاسارگاد در صورت وقوع ملزم به پرداخت خسارت است.

. بیمه‌گزار می‌تواند 1، 2، 3 برابر سرمایه عمر خود، پوشش فوت بر اثر حادثه و پوشش نقص عضو بر اثر حادثه را انتخاب کند.

. بیمه‌گزار می‌تواند 5% و 10% سرمایه حادثه خود، پوشش هزینه های پزشکی را انتخاب کند.

. شرکت بیمه پاسارگاد در حال حاضر، 2 پوشش اضافی حادثه بر اثر زلزله و آتش فشان و اعتصاب، شورش، بلوا را به بیمه‌گزاران ارائه دهد.

امراض خاص

بیماری های تحت پوشش عبارت است از هر گونه عارضه جسمی یا اختلال در اعمال طبیعی اعضاء مختلف بدن که ناشی از بروز سرطان، سکته قلبی و پیوند اعضاء به تشخیص پزشک معتمد شرکت باشد.

این پوشش شامل 5 بیماری می‌باشد:

1- سرطان ها

2- سکته قلبی

3- سکته مغزی

4- جراحی عروق باز

5- پیوند اعضا اصلی بدن

شروع این پوشش از 12 سالگی بوده و تا پایان 59 سالگی ادامه داشته است.

این پوشش 3 ماه پس از شروع پوشش قابل اجرا می‌باشد.(شروع بیماری و تاریخ آغاز آن 3 ماه پس از تاریخ شروع بیمه‌نامه باشد.)

بیمه‌گزار می‌تواند با انتخاب 10%، 20%، 30% سرمایه عمر خود تا سقف 40.000.000 تومان از پوشش امراض خاص استفاده ببرد.

معافیت و از کار افتادگی

از کار افتادگی کلی و دائمی عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در انجام هرگونه شغل یا فعالیت در اثر بیماری و یا حادثه از قبیل فقدان دید دو چشم، قطع یا از کارافتادگی کامل و دائمی دو بازو، دو دست دو ساق پا یا دو پا، فقدان یک بازو یا یک دست و یک ساق پا و یا امراض دماغی غیر قابل علاج که باعث اختلال کلی مشاعر می‌شود.

این پوشش فقط به افراد شاغل تعلق می‌گیرد و انقضا پوشش پایان 59 سالگی می‌باشد.

این پوشش به افرادی چون (بازنشسته- خانه دار- دانشجو- سرباز) تعلق نمی‌گیرد.

از کار افتادگی می‌تواند بر اثر حادثه یا بیماری باشد. اگر منشا معافیت و از کار افتادگی حادثه باشد، با شروع قرارداد فعال می‌شود و اگر منشا بیماری باشد این پوشش یک سال پس از شروع قرارداد فعال می‌شود و 6 ماه هم باید طول درمان ادامه داشته باشد.

بیمه‌گزار 50% یا 100% معافیت از پرداخت حق بیمه را انتخاب کند و در صورتی که دچار از کار افتادگی شد از این مزیت بیمه می‌تواند استفاده کند. اگر بیمه‌گزار 50% را انتخاب کند در صورت تایید معافیت می‌تواند نیمی از حق بیمه معافیت کل حق بیمه را شرکت بیمه پاسارگاد پرداخت می‌نماید.

بیمه‌گزار می‌تواند برای دریافت سرمایه از کار افتادگی، ضرایب 10، 25، 40% سرمایه عمر را انتخاب کند تا در صورت وقوع تا سقف 40.000.000 تومان از این پوشش استفاده کند.


مطلب مرتبط: جدول استعلام بیمه عمر پاسارگاد


آتش سوزی ملک مسکونی

شرکت بیمه پاسارگاد مفتخر است که در بین شرکت های بیمه تنها شرکت است که این پوشش را ارائه می‌دهد. این پوشش عبارت است از تعهد شرکت بیمه پاسارگاد در قبال خطر آتش سوزی ملک مسکونی تحت مالکیت بیمه‌گزار، لازم است که آدرس قید شده در قرارداد باید مسکونی باشد. بیمه‌گزار یا بیمه شده باید مالک یا ساکن آن ملک اشاره شده در قرارداد باشند. سرمایه آتش سوزی از فرمول ذیل به دست می‌آید:

سرمایه آتش سوزی = ضریب انتخابی × حق بیمه پرداختی

– ضرایب سرمایه آتش سوزی عبارتند از 500-750-1000-1500 برابر حق بیمه پرداختی

– سقف سرمایه آتش سوزی در سال اول قرارداد تا 100.000.000 تومان است.

– سقف سرمایه آتش سوزی طول قرارداد تا 50.000.000 تومان است.

– سرمایه آتش سوزی و همچنین خسارت پرداختی از سوی شرکت بدین صورت است که از کل سرمایه تحت پوشش 75% مربوط به پوشش ارزش ساختمان و 25% پوشش اثاثیه است.

– بیمه‌گزار می‌تواند سالیانه 5 تا 10% سرمایه آتش سوزی خود را افزایش دهد.

– بیمه‌گزار می‌تواند از پوشش ارائه شده اضافی خطر (زلزله و آتش فشان) همراه با آتش سوزی را افزایش دهد.

بیمه زندگی پاسارگاد


مطلب مرتبط: معایب بیمه عمر پاسارگاد


جدول بیمه زندگی پاسارگاد

برای آشنایی بیشتر با بیمه عمر و تامین آتیه، به طور پیش فرض جدول زیر را در نظر گرفته‌ایم. پارامترهایی چون یک سن ثابت، یک حق بیمه ثابت، و پوشش های یکسان را در هر 3 ستون جدول لحاظ می‌کنیم تا با مزایای ضرایب سرمایه عمر و پوشش‌های بیمه زندگی پاسارگاد بیشتر آشنا شویم.
بیمه زندگی پاسارگاد


مزایای جانبی بیمه زندگی پاسارگاد

بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد مفتخر است. علاوه بر پوشش های ارائه شده در بیمه نامه که درصفحات قبل توضیح داده شد، مزایای دارندگان آن ارائه می‌دهد که به طور مختصر در سطر ذیل توضیح داده می‌شود.

– استفاده از بیمه درمان تکمیلی sos

اشخاص حقیقی که نزد شرکت بیمه پاسارگاد دارای بیمه عمر و تأمین آتیه می‌باشند، می‌توانند از این بیمه استفاده کنند.

شرایط استفاده از بیمه زندگی پاسارگاد:

  • مجموع اندوخته ریاضی (ارزش بازخرید) بیمه نامه های عمر و تأمین آتیه باید حداقل مبلغ 2.000.000 تومان رسیده باشد. بیمه‌گزارانی که دارای دو یا چند بیمه نامه هستند مبالغ ذخیره ریاضی بیمه نامه هایشان تجمیع می‌شود.
  • سپری شدن 6 ماه از صدور بیمه نامه
  • فرانشیز استفاده از این بیمه به میزان 30% است که بر عهده بیمه شده است.
  • تأمین هزینه های بیمارستانی (شامل هزینه های بستری شدن در بیمارستان و اعمال جراحی) بیمه شدگان بر اساس طبقه بندی و متناسب با مجموع مبالغ ذخایر ریاضی و سپرده است.

خرید اینترنتی بیمه عمر پاسارگاد

پوشش‌های بیمه‌ای بخش اول:

تامین هزینه های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیو تراپی، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن در بیمارستان حداکثر در طی در یک سال.

پوشش‌های بیمه‌ای بخش دوم:

تأمین هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ( به استثناء دیسک و ستون فقرات) گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند مغز و استخوان.

– استفاده از تخفیفات سایر رشته های بیمه پاسارگاد

بیمه‌گزاران بیمه عمر و تأمین آتیه می‌توانند به شرح ذیل از تخفیف آن استفاده ببرند.

طبقه بندی بیمه‌گزاران بر مبنای ذخیره ریاضی و سپرده (ارقام به تومان)

ذخیره ریاضی بیمه پاسارگاد

تخفیف بر اساس طبقه بندی بیمه‌گزاران در جدول بر حسب درصد تخفیف می‌باشد.تخفیف بیمه زندگی پاسارگاد


مطلب مرتبط: پرداخت بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد


بیمه زندگی پاسارگاد با توجه به شرایط موجود مناسب است؟

استعلام بیمه عمر از سامانه بیمیتو امکان پذیر است. با توجه به خواسته ها و شرایط خاص هر فرد می‌توانید همین الان استعلام بگیرید تا با توجه به شرایط یکسان تمامی شرکت های بیمه را بتوانید با هم مقایسه کنید. بعد از مقایسه و تطبیق شرایط هر فرد می‌توان در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری کرد. شما از سامانه بیمیتو نیز می‌توانید بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه آتش‌سوزی، بیمه عمر، بیمه مسافرتی را تهیه کنید.

2 نظرات

  1. محسن رفیعی هستم سه ماهه که خودم را نزد بیمه عمر پاسارگاد بیمه کردم وازاطلاعاتی که با مطالعه این مقاله دریافت کردم خوشحالم واز مولف این مقاله و تمام مسئولان و کارکنان شرکت بیمه پاسارگاد کمال تشکررادارم با آرزوی موفقیت روزافزون برای شما زحمت کشان بیمه پاسارگاد.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید