یکی دیگر از زمینه‌هایی که بیمه می‌تواند نقش مهمی در حمایت از آن داشته باشد زندگی افراد است. زندگی همه ما آمیخته با خطرهایی است که نمی‌توانیم آنان را پیش‌بینی کنیم. خیلی از افراد به خصوص کسانی که سرپرست خانواده هستند این نگرانی را نسبت به آینده خود و خانواده خود دارند. بیمه عمر در این خصوص در نظر گرفته شده تا در صورت فوت بیمه‌گزار از خانواده وی حمایت کند. بیمه عمر و زندگی خاورمیانه نیز در همین راستا توسط شرکت بیمه خاورمیانه ارایه می‌شود. اما بیمه عمر دقیقاً چه کار می‌کند و چه سودی برای بیمه‌گزار دارد؟ ویژگی‌های بیمه عمر و زندگی خاورمیانه چیست؟ در ادامه این مطلب ما هرچه را که باید دراین‌باره بدانید به شما خواهیم گفت.


مطلب مرتبط: بیمه عمر چیست؟


بیمه عمر و زندگی برای یک عمر

بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه یک قرارداد بلندمدت است که بر اساس آن شرکت بیمه متعهد می‌شود که در ازای دریافت حق بیمه، خدمات و تعهدات بیمه‌ای را به بیمه‌گزار عرضه کند. با خرید بیمه عمر، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت فوت بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد، مبلغی به عنوان سرمایه فوت به خانواده وی بپردازد. همچنین در صورتی که بیمه‌گزار تا پایان قرارداد در قید حیات باشد بیمه‌گر موظف است اندوخته عمر که شامل حق بیمه‌های پرداختی به همراه سود آن است را به بیمه‌گزار پرداخت کند.


مطلب مرتبط: همه چیز درباره بیمه عمر


معنی سرمایه گذاری در بیمه عمر و زندگی خاورمیانه

معنی سرمایه گذاری در بیمه عمر و زندگی خاورمیانه

بیمه عمر اگرچه یک خدمت بیمه‌ای است اما یک امکان سرمایه‌گذاری را نیز برای بیمه‌گزار ایجاد می‌کند. افراد با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه باید مبالغی را به عنوان حق بیمه به این شرکت بپردازند. مقدار بسیار اندکی از حق بیمه‌های پرداختی صرف هزینه ریسک می‌شود اما بخش زیادی از آن توسط شرکت بیمه صرف سرمایه‌گذاری در امور مختلف و کسب سود می‌شود. سهم بیمه‌گزار از سود حاصل‌شده به میزان 85 تا 90درصد است. در پایان مدت قرارداد این سود به همراه حق بیمه‌هایی که بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد پرداخت کرده است به بیمه‌گزار ارایه می‌شود.

در پایان قرارداد بیمه عمر، حق بیمه‌هیا پرداختی به همراه سود آن به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.


مطلب مرتبط: اطلاعاتی در مورد بیمه عمر که احتمالاً نمی‌دانید


سودهای پرداختی در بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه

سودهای پرداختی در بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه دو نوع سود به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود که شامل سود تضمینی و سود حاصل از مشارکت است.

سودهای بیمه عمر شامل سود تضمینی و سود حاصل از مشارکت است.

سود تضمینی: مقدار سود تضمینی مشخص است و توسط سازمان بیمه مرکزی تعیین می‌شود. سود تضمینی در دو سال اول بیمه 16% در دو سال دوم 13% و از سال پنجم تا پایان قرارداد 10% است.

سود حاصل از مشارکت: مقدار این سود مشخص نیست زیرا به فعالیت‌های شرکت بیمه برمی‌گردد و وضعیت اقتصادی کشور نیز بر آن تاثیرگذار است. مقدار دقیق سود از حاصل از مشارکت در پایان هر سال مشخص شده و به اندوخته بیمه عمر، بیمه‌گزار واریز می‌شود.


مطلب مرتبط: محاسبه سود بیمه عمر و بررسی آن در سال‌های مختلف


حمایت‌های بیمه‌ای در بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه

حمایت‌های بیمه‌ای در بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه

پوشش‌های بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه باعث می‌شود که بیمه‌گزار بتواند از ابعاد بیشتری از زندگی خود را پوشش دهد و در مواقعی که خسارتی ایجادشده باشد بتواند استفاده بیشتری از بیمه‌نامه خود بهره ببرد. در بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه پوشش‌های زیر به بیمه‌گزار ارایه می‌شود:

پوشش سرمایه فوت عادی: در صورت فوت بیمه‌گزار به هر علت و در طول مدت قرارداد، بیمه‌گر موظف است این سرمایه را به خانواده وی پرداخت کند.

پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه: اگر بیمه‌گزار در اثر حوادث فوت کند، خانواده یا ذی‌نفع وی علاوه بر دریافت سرمایه فوت عادی می‌توانند سرمایه فوت در اثر حادثه را نیز دریافت کنند. مقدار این سرمایه می‌تواند تا 3 برابر سرمایه فوت عادی باشد.

پوشش هزینه‌های پزشکی: هزینه‌های پزشکی شامل هزینه‌های بستری و درمانی و استفاده از امکانات پزشکی است. در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه خاورمیانه با استفاده از این پوشش، چنانچه بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد و در اثر حوادث ایجادشده نیاز به استفاده از خدمات درمان و امکانات پزشکی داشته باشد، هزینه‌های ایجادشده پوشش داده شده و تا سقف قرارداد پرداخت می‌شود. میزان تعهدات این پوشش تا سقف 15% از سرمایه فوت عادی و یا تا 10% از سرمایه فوت بر اثر حادثه است.

سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه: اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد بر اثر حادثه دچار ازکارافتادگی یا نقص عضو دائم و کامل شود، مبلغ این سرمایه به وی پرداخت می‌شود. میزان سرمایه فوت می‌تواند 50 تا 200 برابر سرمایه فوت عادی باشد که در زمان استعلام بیمه عمر و یا خرید آن توسط بیمه‌گزار مشخص می‌شود. البته باید توجه کنید که وقتی می‌توانید این پوشش را دریافت کنید که پوشش فوت در اثر حادثه را نیز انتخاب کرده باشید.

بیمه‌گزار برای انتخاب پوشش سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و کامل باید پوشش فوت در اثر حادثه را انتخاب کرده باشد.

معافیت از پرداخت حق بیمه: این پوشش مکمل پوشش سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی است. زیرا بیمه‌گزاری که دچار ازکارافتادگی دائم شده باشد دیگر قادر به درآمدزایی نیست و در نتیجه نمی‌تواند حق بیمه‌های خود را پرداخت کند. با استفاده از این پوشش بیمه‌گزار بدون پرداخت حق بیمه می‌تواند همچنان از مزایای بیمه خود تا پایان مدت قرارداد استفاده کند. البته باید بدانید که معافیت از پرداخت حق بیمه تنها شامل پوشش سرمایه فوت عادی و سرمایه‌گذاری بیمه عمر است و اگر بیمه‌گزار بخواهد پوشش‌های دیگر بیمه عمر را حفظ کند باید، حق بیمه مربوط به آن‌ها را بپردازد.

پوشش امراض خاص: امراض خاص اصطلاحی است بیمه‌ای که برای عمل قلب باز، پیوند اعضا اصلی بدن، سکته مغزی، سرطان و سکته قلبی به کار برده می‌شود. در بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه برای هریک از موارد ذکرشده به جز سرطان تا سقف 30%  از سرمایه فوت به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.

پوشش سرطان: بیمه عمر خاورمیانه پوشش بیماری سرطان را به شکل دیگری ارایه می‌کند. به این صورت که اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد دچار سرطان شود می‌تواند از پوشش این بیمه استفاده کند میزان پرداختی سرمایه پوشش سرطان در سال اول از شروع بیمه 10% است که از سال دوم تا شانزدهم به صورت صعودی هر سال 4درصد به آن افزوده می‌شود. در نهایت تا 62% از سرمایه فوت به عنوان سقف پرداختی این پوشش به بیمه‌گزار ارایه می‌شود.


مطلب مرتبط: معتبرترین بیمه عمر را تشخیص دهیم


مزایای مادی بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه

مزایای مادی بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه

بیمه عمر و سرمایه گذاری بر خلاف بیمه‌هایی مانند بیمه بدنه، یا بیمه شخص ثالث و… بسیار انعطاف‌پذیر است و علاوه بر مزایای بیمه‌ای، مزایایی مادی نیز دارد. علاوه بر سودهایی که در بیمه عمر پرداخت می‌شود بیمه‌گزار می‌تواند از محل اندوخته بیمه عمر، وام نیز دریافت کند. مقدار این وام تا 90% از اندوخته بیمه‌گزار است و برای دریافت آن تنها درخواست کتبی بیمه‌گزار کافی است و نیازی به ضامن و یا ارایه چک‌های ضمانتی نیست. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری خاورمیانه این امکان وجود دارد که بتوانید از اندوخته بیمه عمر خود برداشت کنید. هرچند این کار توصیه نمی‌شود زیرا باعث کاهش سود و اندوخته نهایی بیمه‌نامه خواهد شد.

بیمه‌گزار می‌تواند تا 90% از اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری خود، وام دریافت کند.


مطلب مرتبط: پاسخ به سوالات بیمه عمر شما


بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری در بیمیتو

انواع بیمه‌های عمر را می‌توانید از بیمیتو تهیه کنید. کافی است با استفاده از سایت و یا اپلیکیشن بیمیتو به صفحه بیمیتو وارد شوید و گزینه بیمه عمر را انتخاب کنید. سپس می‌توانید به راحتی با وارد کردن اطلاعات خواسته‌شده شرایط بیمه عمر مورد نظر خود را بین شرکت‌های مختلف بیمه ببینید. این کار به شما امکان می‌دهد تا میزان حق بیمه، تعداد و سقف پوشش‌ها و دیگر مسایلی که در بیمه عمر اهمیت دارد را بین شرکت‌های مختلف بیمه ببینید و آن‌‎ها را با یکدیگر مقایسه کنید. امکان مقایسه در واقع به شما در انتخاب بهترین بیمه متناسب با نیازتان کمک می‌کند. با استفاده از امکانات بیمه عمر علاوه بر بیمه عمر می‌توانید استعلام آنلاین بیمه آتش سوزی، خرید بیمه مسافرتی، خرید بیمه درمان تکمیلی، خرید بیمه مسئولیت پزشکان و دیگر انواع بیمه‌نامه را انجام دهید. بیمیتو تجربه‌ای متفاوت از خرید آنلاین بیمه را به شما خواهد داد.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید