در جوامع پیشرفته برای کاهش خسارات طبیعی یا ناشی از حوادث، تمهیدات زیادی در نظر گرفته می‌شود و همواره سعی بر این است تا افراد جامعه یا دچار خسارتی نشوند و یا خسارات وارد شده تا حد امکان و از طرق گوناگون رفع شود. یکی از این راهکارها بیمه عمر و سرمایه‌گذاری است. در این بیمه فرد یک ذخیره مالی دارد که در صورت نیاز همواره به آن دسترسی داشته و علاوه بر آن می‌تواند از سود و خدمات بیمه نیز استفاده کند. در بیمه عمر و سرمایه‌گذاری فرد بیمه‌شده یا بیمه‌گزار در ازای پرداخت حق بیمه که به عنوان سپرده همیشه در اختیار وی است می‌تواند از خدماتی نظیر پوشش‌ها و سودهای مختلف نیز استفاده کند. برای متقاضی بیمه مهم است که از ریز محاسبات بیمه عمر خود در طول مدت قرارداد مطلع و نسبت به سپرده‌گذاری خود مطمئن باشد که جدول بیمه عمر رازی به همین منظور در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد.


مطلب مرتبط: بیمه عمر چیست؟


جدول بیمه عمر رازی تابع چه مواردی است؟

برای به دست آوردن جدول بیمه عمر رازی نیازمند است علاوه بر شناخت بیمه عمر، عواملی که در فرم بیمه عمر و یا مواردی که در هنگام استعلام آنلاین بیمه عمر رازی وجود دارد بررسی شود تا میزان تأثیرگذاری و کیفیت این موارد در جدول بیمه عمر رازی مشخص شود. در فرم استعلام بیمه عمر، اطلاعات مختلفی از بیمه‌گزار درخواست می‌شود. این اطلاعات ممکن است شخصی و یا در خصوص بیمه‌ درخواستی بیمه‌گزار باشد که در هر صورت مستقیماً در جدول بیمه عمر رازی تأثیرگذارند. در نتیجه هر تغییری که در این اطلاعات داده شود در محاسبات جدول بیمه عمر رازی منظور شده و جدول متفاوتی را به بیمه‌گزار ارایه می‌کند.

اطلاعات مربوط به بیمه‌گزار و اطلاعات بیمه‌ای در جدول بیمه عمر رازی و محاسبات آن تاثیر می‌گذارند.


مطلب مرتبط: همه چیز درباره بیمه عمر


اطلاعاتی که در جدول بیمه عمر رازی مؤثر هستند

اطلاعات شخصی در جدول بیمه عمر رازی

سن بیمه‌گزار یا بیمه شده: سن عامل مهمی در بیمه عمر است و پاسخ به موارد دیگری در فرم استعلام بیمه عمر در ارتباط مستقیم با سن بیمه‌گزار است. مثلاً جمع مدت قرارداد با سن بیمه‌گزار نباید بیشتر از 70 سال شود در نتیجه افراد بالای 40 سال نمی‌توانند مدت زمان قرارداد بیمه عمر خود را 30 سال انتخاب کنند.

مدت زمان بیمه: طول مدت قرارداد یکی از مهم‌ترین عوامل تغییرات در جدول بیمه عمر رازی است. مدت قرارداد در تمامی محاسبات از حق بیمه پرداختی تا سوددهی و دریافت اندوخته تأثیر دارد مثلاً هرچه مدت قرارداد طولانی‌تر باشد سوددهی بیمه عمر نیز بیشتر است. بیشترین زمان قرارداد بیمه عمر 30 سال و کمترین آن 5 سال به انتخاب بیمه‌گزار و با توجه به سن وی است.

حق بیمه پرداختی: مبلغی که بیمه‌گزار در زمان‌های مقرر پرداخت می‌کند را حق بیمه پرداختی می‌گویند. این حق بیمه‌ها در بیمه عمر اندوخته شده و بیمه رازی هر ساله به آن سود واریز می‌کند. حق بیمه را بیمه‌گزار تعیین می‌کند و در محاسبه جدول بیمه عمر رازی و همچنین سود سالانه نیز تأثیرگذار است.

ضریب افزایش حق بیمه: بهتر است هر ساله مبلغی به حق بیمه‌های پرداختی افزود تا ارزش پول در طول زمان بیمه حفظ شده و اثر تورم سالانه خنثی گردد. با افزایش هر ساله حق بیمه، محاسبات جدول بیمه عمر رازی در آن سال متفاوت خواهد بود و به تبع آن سود بیشتری نیز نصیب بیمه‌گزار خواهد شد.

روش پرداخت حق بیمه: بیمه‌گزار می‌تواند حق بیمه پرداختی خود را ماهانه، دوماهه، سه‌ماهه، چهارماهه، شش‌ماهه و یا سالانه انتخاب کند. همچنین امکان واریز حق بیمه به صورت یکجا نیز برای بیمه‌گزارانی که مایل به پرداخت اقساطی نباشند وجود دارد. در این حالت تمام حق بیمه‌ها در طول مدت قرارداد محاسبه شده و به صورت یکجا پرداخت می‌گردد. با توجه به اینکه محاسبات بیمه و واریز سود سالانه در آخر سال بیمه‌ای انجام می‌گردد بهتر است بیمه‌گزار حق بیمه پرداختی خود را سالانه واریز کند.

اندوخته اولیه: اگر بیمه‌گزار بخواهد از بیمه عمر، سود بیشتری ببرد می‌تواند سرمایه‌ای را نیز در بیمه عمر خود سپرده‌گذاری کند. بیمه عمر رازی به این سرمایه و حق بیمه‌ها سود واریز می‌کند و این سرمایه تحت عنوان اندوخته در پایان مدت قرارداد به همراه سودهای واریز شده به بیمه‌گزار برگردانده می‌شود.  تغییرات در اندوخته و سود منجر به تغییرات در جدول بیمه عمر رازی خواهد شد. چنانچه بیمه‌گزار مایل به سپرده‌گذاری بیشتر از حق بیمه نباشد در این قسمت می‌تواند تنها حق بیمه را درج کند.

اطلاعات شخصی بیمه‌گزار مانند سن و یا حق بیمه پرداختی در محاسبات جدول بیمه عمر اثرگذار هستند.


مطلب مرتبط: معیارهای انتخاب بهترین بیمه عمر


پوشش‌های مؤثر در جدول بیمه عمر رازی

مشخصات پوشش‌ها در جدول بیمه عمر رازی

استفاده از پوشش‌های بیمه عمر باعث تغییر در محاسبات بیمه عمر می‌شود. هرچه تعداد پوشش‌ها بیشتر باشد سوددهی کمتر بوده و از این طریق بر جدول بیمه عمر رازی نیز تأثیر گذاشته و باعث می‌شود که جدول بیمه عمر هر بیمه‌گزار با بیمه‌گزار دیگر متفاوت باشد.

سرمایه اولیه بیمه‌شده اصلی: سرمایه فوت در آغاز شروع بیمه را سرمایه اولیه یا پوشش سرمایه فوت عادی می‌گویند که بیمه‌گزار می‌تواند بنا به خواست خود تعیین کند که می‌خواهد چند برابر حق بیمه خود سرمایه فوت دریافت کند. این میزان از 5 تا 30 متفاوت است.

درصد رشد سالانه سرمایه: سرمایه بیمه فوت نیز همانند حق بیمه به علت تورم باید هر ساله افزایش پیدا کند و بیمه‌گزار بنا به میل خودش بین 0 تا 20 درصد این میزان افزایش را تعیین می‌کند.

پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه: در صورت درخواست این پوشش اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد بیمه عمر در اثر حادثه فوت کند به ذی‌نفعان او مبلغی به عنوان سرمایه فوت در اثر حادثه تعلق خواهد گرفت. مقدار این سرمایه متفاوت از سرمایه فوت عادی بوده و بیمه‌گزار مقدار آن را در زمان خرید بیمه عمر می‌تواند مشخص کند و تا سقف 4 برابر سرمایه فوت عادی درخواست سرمایه فوت در اثر حادثه کند. در ضمن پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه مشروط به سن بیمه‌شده است و تنها برای افراد بالای 12 سال و تا پایان مدت قرارداد بیمه است.

پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی در اثر حادثه: در استعلام بیمه عمر رازی این قسمت تنها با بله و خیر مشخص می‌شود و اگر بیمه‌گزار متمایل به خرید این پوشش باشد با انتخاب «بله»، آن را به فهرست مطالبات خود اضافه می‌کند. سقف این پوشش حداکثر تا  200میلیون تومان است. درخواست پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه‌‌های مربوط به آن در جدول بیمه عمر رازی منظور می‌گردد. این پوشش نیز مشمول شرط سنی 12 سال به بالاست.

درصد اضافه نرخ پزشکی: پوشش هزینه‌های پزشکی در صورتی است که اگر در طی مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گزار دچار حادثه شود، هزینه‌های بستری و پزشکی توسط این پوشش تا سقف 10% سرمایه فوت پرداخت گردد. افراد بیمه‌شده نیز در صورتی که بالاتر از 12 سال باشند می‌توانند این پوشش را درخواست کنند.

ضریب پوشش هزینه‌های پزشکی: این قسمت نیز برای تعدیل پوشش هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه است که تا 20% و با انتخاب بیمه‌گزار قابل افزایش است.

سرمایه امراض خاص: با این پوشش چنانچه بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد دچار یکی از بیماری‌های خاص شود، بسته به انتخاب بیمه‌گزار تا 30% از سرمایه فوت و تا سقف 30 میلیون تومان سرمایه امراض خاص دریافت می‌کند. انتخاب این پوشش و تعیین درصد آن در جدول بیمه عمر رازی محاسبه می‌شود.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه: اگر بیمه‌گزار در مدت زمان قرارداد بیمه عمر دچار ازکارافتادگی شود طبق این پوشش از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود. بیمه‌گزار در صورت تمایل به خرید این پوشش می‌تواند در زمان خرید بیمه و در فرم بیمه عمر به این قسمت پاسخ «بله» بدهد.

پوشش‌های بیمه عمر هم در میزان سود و هم در محاسبات جدول بیمه عمر رازی تاثیر می‌گذارند که تعداد و کیفیت آن‌ها باید توسط بیمه‌گزار مشخص شود.


مطلب مرتبط: محاسبه آنلاین بیمه عمر


آنچه در جدول بیمه عمر رازی خواهید دید

آنچه در جدول بیمه عمر رازی است

بیمه‌گزار باید به تمامی موارد خواسته شده مطابق نیاز خود پاسخ دهد. هر تغییر در اطلاعات خواسته شده باعث تغییر در محاسبات جدول بیمه عمر رازی می‌شود. به همین دلیل از بیمه‌گزار انتظار می‌رود قبل از استعلام و خرید بیمه عمر، نیازهای خود را از بیمه عمر مشخص کرده و همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی خود حق بیمه و دیگر مسایل مالی بیمه عمر را مشخص کند. آنچه در فرم جدول بیمه عمر رازی می‌بینید به شرح زیر است:

. سال بیمه‌ای

. سن بیمه‌شده

. حق بیمه سالانه پرداختی

. مجموع حق بیمه‌های پرداختی بیمه عمر

. سرمایه فوت بیمه عمر به هر علت

. سرمایه فوت به علت حادثه

. سرمایه امراض خاص

. اندوخته ریاضی

. ارزش بازخرید

جدول بیمه عمر رازی مطابق اطلاعات وارد شده در فرم استعلام است و هر تغییر در اطلاعات وارده محاسبات جدول بیمه عمر را تغییر خواهد داد.


مطلب مرتبط: خرید بیمه عمر، چرا و چگونه؟


به کمک بیمیتو می‌توانید به اطلاعات بیمه‌های مورد نیاز خود دست پیدا کنید و از خدمات دیگر آن مثل خرید آنلاین بیمه عمر، یا خرید آنلاین بیمه مسافرتی استفاده کنید. خرید اینترنتی بیمه بدنه خودرو یا شخص ثالث و نیز استعلام آنلاین بیمه آتش‌سوزی هم از خدمات اینترنتی بیمیتو است که بدون مراجعه به دفاتر بیمه و تنها از طریق سایت یا اپلیکیشن بیمیتو امکان‌پذیر است. در ضمن به جای مراجعه به چندین سایت از شرکت‌های مختلف بیمه، تنها به بیمیتو مراجعه کرده و از چند شرکت، استعلام بیمه عمر یا دیگر بیمه‌های مورد نیازتان را دریافت کنید. اگر نیاز دارید که شرایط بیمه خود را در میان شرکت‌های مختلف بسنجید، این امکان مقایسه در بیمیتو فراهم است.  بیمیتو به شما کمک می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان  ممکن بهترین بیمه مورد نیاز خود را تهیه کنید.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید