بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در هر شرکت مطابق با ظرفیت‌ها و شرایط آن شرکت ارایه می‌شود. در حالت کلی بیمه عمر، زندگی بیمه‌گزار را تحت پوشش قرار می‌دهد و چنانچه بیمه‌گزار در طول  مدت قرارداد فوت کند به ذی‌نفعان او پرداخت غرامت می‌کند. اما در مورد ارایه پوشش‌ها، پرداخت سود و مسائل دیگر بیمه عمر، هر شرکت طبق قوانین خودش عمل می‌کند. به همین دلیل خدماتی که در بیمه عمر ارایه می‌شود در همه شرکت‌های بیمه یکسان نیست. خدمات بیمه عمر پاسارگاد نیز مطابق شرایط بیمه در بیمه پاسارگاد تنظیم و ارایه شده است.


مطلب مرتبط: بیمه عمر چیست؟


بیمه عمر و سرمایه‌گذاری به صورت گذرا

بیمه عمر یک سرمایه‌گذاری است. در دیگر بیمه‌ها، خرید بیمه در ابتدا با پرداخت حق بیمه صورت می‌گیرد و با پایان قرارداد، اعتبار بیمه‌نامه خاتمه می‌یابد. اما در بیمه عمر، حق بیمه‌ها در طول مدت قرارداد پرداخت می‌شود و به صورت سپرده نزد شرکت بیمه قرار می‌گیرد و از طرف شرکت بیمه به آن سود سالانه واریز می‌شود. در پایان قرارداد مجموع حق بیمه‌ها و سود حاصل از آن، به بیمه‌گزار به عنوان اندوخته بیمه عمر، پرداخت می‌شود.


مطلب مرتبط: جزییات و شرایط بیمه عمر پاسارگاد


 خدمات بیمه عمر بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

خدمات بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

خدمات بیمه عمر شامل سه بخش خدمات مالی، پوشش اصلی و پوشش‌های تکمیلی می‌شود. کیفیت و تعداد هریک از این خدمات در شرکت‌های مختلف متفاوت است اما در حالت کلی هرکدام از بخش‌های بیان‌شده را توضیح خواهیم داد.

خدمات مالی

سود بیمه عمر: شرکت بیمه موظف است که به حق بیمه‌های پرداختی سود واریز کند. این سود واریزی که شامل سود تضمینی و سود حاصل از مشارکت است یکی از خدمات مالی بیمه عمر است. مقدار سود تضمینی در همه شرکت‌های بیمه یکسان است چرا که از سوی سازمان بیمه مرکزی تعیین می‌شود اما مقدار سود حاصل از مشارکت در هر سال و در هر شرکت مقداری متفاوت است.

وام بیمه عمر: با گذشت دو سال از بیمه عمر و در هر زمان که بیمه‌گزار متمایل باشد می‌تواند از بیمه عمر درخواست وام کند.

پوشش‌های اصلی بیمه عمر

پوشش اصلی بیمه عمر، پوشش سرمایه فوت عادی و پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه است.

پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر

در کنار پوشش‌های اصلی، برخی پوشش‌های دیگر به عنوان پوشش تکمیلی نیز قرار داده شده‌اند که بیمه‌گزار هر کدام از آن‌ها و میزان کیفیت‌شان را انتخاب می‌کند.

خدمات بیمه عمر شامل خدمات مالی و خدمات بیمه‌ای است که خدمات بیمه‌ای نیز مجموعه‌ای از پوشش‌های اصلی و تکمیلی بیمه عمر است.


مطلب مرتبط: وام بیمه عمر پاسارگاد بدون ضامن، بدون وثیقه


بررسی خدمات بیمه عمر پاسارگاد

بررسی خدمات مالی، میزان و کیفیت پوشش‌ اصلی یا سرمایه فوت و تعداد و کیفیت پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر در بیمه پاسارگاد به شناخت ما از خدمات بیمه عمر پاسارگاد کمک خواهد کرد و به همین سبب نیز هریک از این موارد را شرح می‌دهیم

خدمات مالی بیمه عمر پاسارگاد: میزان سود تضمینی مطابق اعلام سازمان بیمه مرکزی در دو سال اول بیمه‌نامه 16% و در دو سال دوم 13% و از سال پنجم به بعد 10% است. میزان سود حاصل از مشارکت بیمه پاسارگاد در سال‌های قبل نیز مطابق جدول زیر است.

جدول سود حاصل از مشارکت بیمه عمر پاسارگاد

وام بیمه عمر: مطابق قانون بیمه عمر بعد از دو سال از مدت قرارداد بیمه‌گزار می‌تواند تا 90% از اندوخته بیمه عمر خود را وام دریافت کند. برای دریافت این وام نیازی به ضامن و یا چک‌های تضمینی نیست.


مطلب مرتبط: سود بیمه عمر پاسارگاد چند درصد است؟


پوشش‌های اصلی بیمه عمر پاسارگاد

مقدار سرمایه فوت در بیمه عمر پاسارگاد تا 300 برابر حق بیمه پرداختی ماهیانه است. مقدار سرمایه فوت ناشی از حادثه تا 4 برابر سرمایه فوت عادی است یعنی اگر شخصی ماهیانه 200 هزارتومان به عنوان حق بیمه پرداخت کند، میزان سرمایه فوت عادی وی حداکثر 60 میلیون تومان و مبلغ سرمایه فوت در اثر حادثه حداکثر 240 میلیون تومان خواهد بود.

در صورت فوت در اثر حادثه، به ذی‌نفعان بیمه‌گزار هم سرمایه فوت و هم سرمایه فوت در اثر حادثه پرداخت می‌شود.


دیگر پوشش‌های بیمه عمر پاسارگاد

پوشش‌ها و خدمات بیمه عمر پاسارگاد

از خدمات بیمه عمر پاسارگاد تنوع و گستردگی در پوشش‌های تکمیلی است. خدمات بیمه عمر پاسارگاد بیشتر از هر چیز بر مبنای ارایه پوشش‌های بیمه عمر و بالا بردن کیفیت آن در نظر گرفته شده است. پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر پاسارگاد عبارت‌اند از:

پوشش امراض خاص: در صورتی که بیمه‌گزار در زمان مدت قرارداد بیمه عمر دچار هر یک از امراض خاص شامل سکته قلبی، سکه مغزی، سرطان، پیوند اعضا اصلی بدن و یا بیماری‌های منجر به عمل قلب باز شود می‌تواند تا سقف 40 میلیون تومان از بیمه پاسارگاد دریافت کند. آنچه خدمات بیمه عمر پاسارگاد را در این پوشش متمایز می‌کند پرداخت این است که به ازای هر بیماری این مبلغ به بیمه‌گزار پرداخت خواهد شد.

پوشش هزینه‌های پزشکی: بیمه‌گزار ممکن است در اثر حوادث و سوانح مختلف در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری شود، هزینه بستری و استفاده از خدمات درمانی تا سقف 25 میلیون تومان توسط پوشش هزینه‌های پزشکی پرداخت خواهد شد.

پوشش سرمایه نقص عضو: سقف پرداخت این پوشش 250 میلیون تومان است و در صورت نقص عضو در اثر حوادث به بیمه‌گزار پرداخت خواهد شد.

پوشش سرمایه ازکارافتادگی: که در صورت ازکارافتادگی بیمه‌گزار در اثر حادثه و در طول مدت قرارداد به او پرداخت خواهد شد و در بیمه عمر پاسارگاد مقدار آن تا 40 میلیون تومان است.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه: بیمه‌گزاری که دچار ازکارافتادگی شده باشد توسط این پوشش از پرداخت ادامه حق بیمه‌ها معاف می‌شود. در چنین وضعیتی بیمه عمر با همان شرایط قبل همچنان به قوت خود باقی است.

پوشش شورش، بلوا، آتش‌فشان و حوادث طبیعی: این پوشش نقش مهمی در نشان دادن خدمات بیمه عمر پاسارگاد دارد چرا که در بعضی شرکت‌های بیمه ارایه نمی‌شود. همچنین بیمه‌گزار با خرید بیمه عمر پاسارگاد می‌تواند هم‌زمان و تحت بیمه‌نامه عمر، منزل مسکونی خود را تحت پوشش آتش‌سوزی نیز قرار دهد بدون اینکه نیاز به ارایه درخواست و تهیه بیمه‌نامه جدید باشد.

از مهم‌ترین خدمات بیمه عمر پاسارگاد می‌توان به بیمه تکمیلی درمانی اشاره کرد. استفاده از بیمه تکمیلی به این شکل است که با رسیدن میزان اندوخته بیمه‌گزار به مبلغ 2 میلیون تومان، بیمه تکمیلی برای بیمه‌گزار به طور خودکار فعال شده و می‌تواند از مزایای آن استفاده کند. بیمه تکمیلی هزینه‌های بستری به هر علت را تا سقف 5 میلیون تومان و هزینه‌های جراحی به هر علت را تا سقف 10 میلیون تومان پرداخت خواهد کرد.

برای استفاده از بیمه تکمیلی نیازی به پرداخت حق بیمه اضافی نیست و هر زمان که میزان اندوخته به 2 میلیون تومان برسد بیمه‌گزار می‌تواند از آن استفاده کند.


مطلب مرتبط: استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد


خدمات بیمه عمر پاسارگاد در یک نگاه کلی

خدمات بیمه عمر پاسارگاد در یک نگاه کلی

بررسی خدمات بیمه عمر پاسارگاد نشان می‌دهد که بیمه‌گزار می‌تواند با خرید بیمه عمر از خدمات مالی، خدمات بیمه‌ای و خدمات اضافی دیگری در قالب پوشش‌های بیمه عمر پاسارگاد مانند پوشش آتش‌سوزی استفاده کند. گستردگی انواع پوشش‌های تکمیلی و ارایه خدمات حاشیه مانند بیمه درمانی تکمیلی بیانگر وسعت خدمات بیمه عمر پاسارگاد است که در انتخاب بیمه‌گزار بسیار حایز اهمیت است. برای هر فرد، مطلوب است که با پرداخت کمترین حق بیمه از بیشترین خدمات موجود استفاده کند و این امر در بیمه عمر پاسارگاد قابل مشاهده است.


مطلب مرتبط: آنچه از مزایای بیمه عمر پاسارگاد باید بدانید


خدمات بیمیتو

در بیمیتو نه تنها می‌توانید از خدمات بیمه عمر پاسارگاد که از خدمات بیمه عمر در دیگر شرکت‌های بیمه نیز مطلع شوید. بعد از آگاهی در خصوص انواع بیمه و شرایط آن‌ها می‌توانید نسبت به خرید آنلاین بیمه عمر یا خرید آنلاین بیمه شخص ثالث و خرید آنلاین بیمه بدنه اقدام کنید. در هنگام خرید و یا در هنگام استعلام آنلاین بیمه می‌توانید انواع شرایط و قیمت یک نوع بیمه را در بین شرکت‌های مختلف مشاهده و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. امکان مقایسه به شما کمک می‌کند تا با توجه به شرایط و نیاز خود بهترین و ارزان‌ترین بیمه را خریداری کنید. استعلام آنلاین بیمه آتش‌سوزی و یا دیگر بیمه‌نامه‌ها نیز به شما کمک می‌کند از جزییات مالی بیمه خود قبل از خرید مطلع شوید. اگر برنامه سفر دارید قبل از آن می‌توانید از طریق بیمیتو به صورت آنلاین و در هر ساعت خرید آنلاین بیمه مسافرتی داشته باشید. چنانچه دارای دفترچه بیمه سازمان تامین اجتماعی و تحت پوشش این سازمان هستید، می‌توانید در سایت بیمیتو به صورت آنلاین نسبت به تمدید، تعویض و صدور دفترچه بیمه خود اقدام کنید.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید