زندگی روزمره انسان خالی از حادثه نیست. ما هر روزه با خطراتی روبرو هستیم که خودمان از وجود این خطرات بی‌خبریم و گاه با انجام کارهایی جزیی مانند تغییر شغل یا رفتن به مسافرت ممکن است این خطرات تشدید شوند. به هر حال آدمی موجودی است چاره‌اندیش و با گذشت زمان راه‌کارهای بیشتری برای جبران خسارت به کار بسته است. بیمه حوادث که امروزه توسط شرکت‌های بیمه فروخته می‌شود نقش مهمی در جبران خسارت‌های واردشده به افراد بیمه‌گزار دارد. خرید بیمه حوادث انفرادی به شما کمک می‌کند تا در مواقع بحران بتوانید بخشی از خسارات واردشده و یا همه آن را جبران کنید.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث چیست؟


نقش بیمه حوادث انفرادی در زندگی

بیمه حوادث به دو صورت ارایه می‌شود. یکی بیمه حوادث گروهی که برای کارکنان محیط‌های کاری مانند ادارات، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ارایه می‌شود؛ دیگری بیمه حوادث انفرادی است که همه  افراد می‌توانند آن را تهیه کنند. با خرید بیمه حوادث انفرادی بیمه‌گزار در قبال پرداخت حق بیمه می‌تواند به مدت یک سال از مزایای بیمه حوادث استفاده کند. بیمه‌گر در این بیمه‌نامه متعهد می‌شود تا در صورتی که بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد فوت کند و یا در اثر حوادث دچار خسارت جانی شود، مطابق قرارداد به وی یا خانواده او غرامت پرداخت کند.

بیمه حوادث یکی از مهم‌ترین انواع بیمه است که افراد به خصوص کسانی که مشاغل پرخطر دارند از آن استفاده می‌کنند.


مزایای خرید بیمه حوادث انفرادی و میزان غرامتی که می‌پردازد

مزایای خرید بیمه حوادث انفرادی و میزان غرامتی که می‌پردازد

خرید بیمه حوادث انفرادی پشتوانه‌ای برای بیمه‌گزار است که در زمان بروز حوادث تحت پوشش از وی حمایت می‌کند. پوشش‌های بیمه حوادث انفرادی شامل موارد زیر است:

  • پرداخت غرامت فوت: غرامت فوت بیمه‌گزار در اثر حوادثی که تحت پوشش بیمه حوادث باشند به خانواده یا ذی‌نفع وی پرداخت می‌شود.

حوادث منجر به فوت و تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی شامل: سوانح رانندگی، برق‌گرفتگی، سقوط از ارتفاع، مسمومیت، حمله حیوانات، مرگ بر اثر بخارها و گازهای سمی، مرگ بر اثر تماس با مواد خورنده مثل اسیدها، حمله حیوانات، غرق شدن، ابتلا به بیماری‌هایی مثل هاری، سیاه‌زخم و… مرگ در زمان تلاش برای نجات دیگر اشخاص یا اموال از محل خطر.

  • غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی: با خرید بیمه عمر و حوادث انفرادی بیمه‌گزار می‌تواند از این غرامت دریافت کند. هرگاه در طول مدت قرارداد و در اثر حوادث دچار نقص عضو و ازکارافتادگی شود این غرامت به وی پرداخت می‌شود. نقص عضو و ازکارافتادگی می‌تواند جزیی و یا کلی باشد. در ازکارافتادگی کلی فرد توانایی کار کردن خود را با عضو آسیب‌دیده برای همیشه از دست می‌دهد و همچون گذشته قادر به کسب درآمد نخواهد بود. مبلغی که بابت غرامت ازکارافتادگی کلی پرداخت می‌شود معادل غرامت فوت در اثر حادثه است اما پرداخت غرامت جزیی باید بررسی شود و مطابق با قوانین بیمه حوادث و میزان نقص عضو به بیمه‌گزار غرامت پرداخت می‌شود.

بیمه حوادث با پرداخت خسارت در زمان فوت و یا ازکارافتادگی از بیمه‌گزار و خانواده او حمایت می‌کند.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث ناشی ااز کار و ضرورت آن برای مشاغل پرخطر


دریافت غرامت‌های بیشتر با پوشش‌های فرعی بیمه حوادث

دریافت غرامت‌های بیشتر با پوشش‌های فرعی بیمه حوادث

پوشش‌هایی که تا اینجا بیان کردیم به عنوان پوشش‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی هستند اما پوشش‌های دیگری نیز وجود دارند که به غرامت‌های فرعی معروف هستند. این پوشش‌ها را بیمه‌گزار در صورت نیاز انتخاب می‌کند و بابت آن باید اندکی حق بیمه بیشتری بپردازد. غرامت‌های فرعی شامل موارد زیر است:

  • پرداخت هزینه‌های پزشکی: این پوشش زمانی مفید است که بیمه‌گزار در اثر حوادث نیاز به استفاده از خدمات پزشکی و درمانی دارد و با استفاده از پوشش هزینه‌های پزشکی، هزینه‌های درمانی وی تا سقف تعهدشده در قرارداد به وی پرداخت می‌شود. مقدار پرداختی هزینه‌های پزشکی 10 تا 20درصد سرمایه فوت است. در بیشتر شرکت‌های بیمه مبلغ پرداختی همان 10درصد است اما ممکن است برخی شرکت‌های بیمه تا 20 درصد نیز به بیمه‌گزار غرامت پرداخت کنند.
  • پرداخت غرامت روزانه بستری: اگر بیمه‌گزار در اثر حوادث دچار خسارت شده و در بیمارستان بستری شود. در این مواقع با استفاده از این پوشش و به ازای هر روز که بیمار در بیمارستان است به وی غرامت روزانه پرداخت می‌شود.
  • غرامت روزانه عمومی: این غرامت برای زمانی است که بیمه‌گزار در اثر حوادث دچار نقض عوض موقت می‌شود و در نتیجه در این مدت‌زمان قابل به کار کردن و درآمدزایی نیست که به ازای هر روز از این دوران مبلغی تحت عنوان غرامت روزانه به وی پرداخت می‌شود. سقف غرامت پرداختی در این پوشش 12 ده هزارم سرمایه فوت است.

با پوشش‌های فرعی بیمه حوادث بابت هزینه‌های پزشکی، غرامت روزانه بستری، غرامت روزانه عمومی نیز خسارت پرداخت می‌کند.


بیمه حوادث گروهی و تفاوت آن با بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی و بیمه حوادث گروهی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. بیمه حوادث گروهی مخصوص گروه‌های کاری است که در آن بیمه‌نامه برای کارکنان و افرادی که در یک محیط کاری مانند کارخانه‌ها و شرکت‌ها و… مشغول به کار هستند صادر می‌شود. حق بیمه حوادث گروهی کمتر است و همچنین نیازی به انجام چکاپ پزشکی برای دریافت بیمه‌نامه نیست. سن بیمه‌گزار هم میانگین سنی کارکنان در نظر گرفته می‌شود. در بیمه حوادث انفرادی اما حق بیمه‌های بیشتری باید پرداخت شود. سقف سنی بیمه‌گزار نیز 70 سال در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز بیمه‌گزار باید چکاپ پزشکی کامل را نیز انجام دهد.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث راننده / راننده مقصر زیر چتر بیمه


بیمه‌های مشابه بیمه حوادث انفرادی

بیمه‌های مشابه بیمه حوادث انفرادی

در کنار بیمه حوادث انفرادی و یا بیمه حوادث گروهی ممکن است نام پوشش‌ها و یا بیمه‌نامه‌های دیگری به گوش شما خورده باشد . بیمه عمر و حوادث یکی از این بیمه‌ها است که از ترکیب بیمه عمر زمانی با بیمه حوادث تشکیل شده است. بیمه عمر و حوادث در صورت فوت بیمه‌گزار به هر دلیل به خانواده او غرامت پرداخت می‌کند همچنین در صورتی که بیمه‌گزار در اثر حوادث دچار ازکارافتادگی موقت و دائم شود به وی غرامت پرداخت می‌شود. یکی دیگر از موارد بیمه‌ای که خدماتی مشابه بیمه حوادث ارایه می‌دهد بیمه عمر و سرمایه گذاری از طریق پوشش هزینه‌های پزشکی و غرامت ازکارافتادگی است. چنانچه بیمه‌گزار در اثر حوادث در بیمارستان بستری شود و از خدمات درمانی استفاده کند، بیمه عمر این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. همچنین در صورتی که بیمه‌گزار در اثر حوادث دچار ازکارافتادگی شود علاوه بر بیمه حوادث می‌توان از پوشش غرامت ازکارافتادگی بیمه عمر نیز خسارت دریافت کند.

بیمه عمر و حوادث و بیمه عمر و سرمایه‌گذاری نیز از انواع بیمه‌هایی هستند که بابت حوادث رخ داده برای بیمه‌گزار خسارت پرداخت می‌کنند.


روش‌های خرید بیمه حوادث انفرادی

خرید بیمه حوادث انفرادی به دو صورت امکان‌پذیر است. یکی روش سنتی است که بیمه‌گزار باید برای خرید بیمه به نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه مراجعه کند و از این طریق درخواست خود را مطرح کرده و بیمه حوادث انفرادی را خریداری کند. روش دوم خرید آنلاین بیمه حوادث انفرادی است که به زودی از طریق بیمیتو قابل انجام است. خرید آنلاین بیمه از بیمیتو به شما کمک می‌کند تا قیمت بیمه خود را در بین شرکت‌های بیمه مشاهده کنید و با مقایسه شرایط بیمه‌نامه بین شرکت‌های مختلف می‌توانید بیمه‌ای را انتخاب کنید که با کمترین هزینه پاسخگوی نیاز بیمه‌ای شما باشد. با توجه به مطالبی که تا کنون گفتیم می‌توان متوجه اهمیت این بیمه شد. اگر شغل پر خطری دارید و یا زندگی ماجراجویانه‌ای دارید بهتر هرچه زودتر این بیمه را تهیه کنید چرا که حادثه خبر نمی‌کند.


مطلب مرتبط: بیمه حوادث را گران نخریم!/ بررسی عوامل موثر بر قیمت بیمه حوادث انفرادی


بیمیتو جشنواره بیمه‌ها

با بیمیتو دیگر نیازی نیست که وقت خود را صرف رفتن به نمایندگی‌های بیمه کنید. کافی است به اینترنت متصل باشید تا در هر ساعت از شبانه‌روز و به صورت آنلاین خرید بیمه خود را انجام دهید. خرید آنلاین بیمه بدنه، خرید آنلاین بیمه شخص ثالث، خرید آنلاین بیمه عمر از انواع بیمه‌های موجود در بیمیتو است که به راحتی قابل خریداری است. برای پزشکان محترم نیز بیمه مسئولیت پزشکان از طریق بیمیتو قابل دریافت است. با استعلام بیمه آتش سوزی و یا خرید بیمه مسافرتی حتی نیازی به دریافت نسخه کاغذی بیمه‌نامه ندارید و می‌توانید بیمه خریداری شده را از طریق ایمیل دریافت کنید. برای این که رضایت بیشتری از خرید خود داشته باشید و بهترین بیمه متناسب با نیاز خود را تهیه کنید می‌توانید از امکانات مختلف بیمیتو مانند امکان مقایسه استفاده کنید و یا قبل از خرید استعلام آنلاین بیمه را دریافت کنید. همچنین از امکانات دیگر مانند یادآور سررسید بیمه نیز می‌توانید بهره‌مند شوید.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید