آگاهی از شرایط بیمه‌نامه باعث آگاهی بیمه‌گزار از حق و حقوق قانونی خود می‌شود. همچنین بیمه‌گزار با آگاهی از شرایط بیمه‌نامه و تطابق آن با نیازهای خود از بیمه عمر می‌تواند بررسی کند که آیا بیمه مورد نظر نیازهای وی را پوشش می‌دهد یا خیر و در نتیجه در یافتن مناسب‌ترین بیمه و شرکت بیمه به بیمه‌گزار کمک‌کننده است. شرایط بیمه عمر در همه شرکت‌های بیمه یکسان نیست. هر شرکت بیمه برای خود اهداف و اصولی دارد که شرایط ارایه بیمه‌نامه‌های خود را نیز مطابق با آن تنظیم می‌کند. بیمه عمر آسیا از قدیمی‌ترین شرکت‌های بیمه در ایران است و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌هایی است که در رشته‌های مختلف بیمه مشغول خدمات‌دهی است. بررسی بیمه عمر و شرایط بیمه عمر آسیا که در اینجا به آن می‌پردازیم به ما در خرید بیمه کمک‌کننده است.


مطلب مرتبط: بیمه عمر چیست؟


نگاهی به بیمه عمر و سرمایه گذاری آسیا

نگاهی به بیمه عمر آسیا

بیمه‌گزار با پرداخت حق بیمه در زمان‌های مقرر، بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کند و می‌تواند تا پایان قرارداد از پوشش‌ها، خدمات مالی و امکانات آن استفاده کند. حق بیمه‌های پرداختی که نزد بیمه آسیا نگهداری می‌شود در واقع سپرده بیمه‌گزار است و بیمه آسیا هر ساله دو نوع سود تضمینی و سود حاصل از مشارکت به آن‌ها پرداخت می‌کند. بیمه عمر آسیا تضمین می‌کند که اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد فوت کرد، سرمایه فوت را به ذی‌نفعان بیمه او پرداخت کند. در کنار سرمایه فوت، بیمه‌گزار می‌تواند درخواست پوشش‌های تکمیلی دیگری را نیز داشته باشد و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، طبق شرایط بیمه عمر آسیا خسارت دریافت کند.


مطلب مرتبط: بیمه عمر و پس انداز آسیا قلکی برای پس اندازهای شما


شرایط بیمه عمر آسیا برای دریافت بیمه عمر

همه افراد می‌توانند از بیمه عمر آسیا استفاده کنند اما بیمه‌گزار باید شرایطی داشته باشد که تقاضای بیمه‌نامه وی تائید شود. شرایط اولیه‌ای که بیمه‌گزار باید داشته باشدعبارت‌اند از:

. بیمه‌گزار باید به سن قانونی رسیده باشد و بتواند فرم درخواست را تکمیل کرده و مراحل قانونی دریافت بیمه عمر را انجام دهد.

. مجموع سن بیمه‌گزار و مدت قرارداد نباید بیشتر از 70 سال شود. بیمه‌گزار قادر است افراد دیگری را از بدو تولد مورد پوشش بیمه عمر قرار دهد.

. بیمه‌گزار باید همه اطلاعات لازم را به طور صحیح و صادقانه در اختیار شرکت بیمه قرار دهد و توانایی عمل به تعهدات خود در قبال بیمه عمر، مانند واریز به موقع حق بیمه‌ها را داشته باشد.

همه افراد می‌توانند به عنوان بیمه‌شده حتی از بدو تولد بیمه عمر داشته باشند اما بیمه‌گزار اصلی که اقدام به خرید بیمه عمر می‌کند باید شرایط قانونی برای عقد قرارداد را داشته باشد.


مطلب مرتبط: استعلام بیمه عمر آسیا چگونه انجام می‌شود؟


شرایط بیمه عمر آسیا برای دریافت مزایای مالی

بیمه عمر علاوه بر پوشش‌های بیمه‌ای امکان سرمایه‌گذاری را به بیمه‌گزار می‌دهد که شامل استفاده از سود و وام بیمه عمر است. شرایط استفاده از سود بیمه عمر، تعیین مدت‌زمان بلندتر و حق بیمه‌های بیشتر است. با استعلام آنلاین بیمه عمر و دریافت جدول محاسبه بیمه عمر آسیا می‌توانید از جزییات سود و سرمایه بیمه عمر خود در هر سال مطمئن شوید. این امکان در بیمیتو موجود است. همچنین در بیمیتو می‌توانید خرید آنلاین بیمه عمر را انجام دهید.

مزایای مالی بیمه عمر آسیا شامل سود تضمینی، سود حاصل از مشارکت و دریافت وام بیمه عمر آسیا است.


شرایط استفاده از وام بیمه عمر آسیا

برای استفاده از بیمه عمر آسیا باید دو سال از تاریخ بیمه عمر گذشته باشد. در این صورت بیمه‌گزار می‌تواند تا 90% از اندوخته بیمه عمر خود را وام دریافت کند. بیمه‌گزار در بیمه آسیا می‌تواند تا چند نوبت وام دریافت کند مشروط بر این که وام قبلی خود را پرداخت کرده باشد و هیچ‌گونه بدهی نسبت به بیمه عمر نداشته باشد.


مطلب مرتبط: نرخ سود بیمه عمر و عوامل تاثیرگذار بر آن


شرایط بیمه عمر آسیا برای استفاده از پوشش‌ها

شرایط بیمه عمر آسیا برای استفاده از پوشش‌ها

ارایه همه خدمات بیمه عمر تابع شرایط و قوانین یاست که بیمه‌گزار باید مطلع باشد تا بتواند از همه ظرفیت‌های آن استفاده کند. پوشش اصلی بیمه عمر، پوشش سرمایه فوت است. پوشش‌های تکمیلی نیز حوادث و خطرات تهدیدکننده زندگی بیمه‌گزار را پوشش می‌دهند. شرایط پوشش‌های بیمه عمر آسیا به تفکیک هر پوشش به شرح زیر است.

شرایط پوشش سرمایه فوت: در صورتی که بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد فوت کند، طبق این پوشش که پوشش اصلی بیمه عمر است، مبلغ خسارت فوت به ذی‌نفعان او پرداخت خواهد شد. تعیین مقدار سرمایه فوت به عهده بیمه‌گزار است و وی می‌تواند در زمان خرید بیمه عمر این میزان را تا 25 برابر آخرین حق بیمه پرداختی تعیین کند. سقف پرداختی سرمایه فوت در بیمه عمر آسیا 500 میلیون تومان است. بیمه‌گزار می‌تواند به منظور جلوگیری از اثر تورم سالانه مبلغ سرمایه فوت را به میزان 5 تا 15 درصد افزایش دهد.

شرایط پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه: این پوشش در صورتی که بیمه‌گزار در اثر حوادث فوت کند به ذی‌نفعان وی پرداخت خسارت خواهد کرد. میزان خسارت فوت در اثر حادثه را نیز بیمه‌گزار تعیین می‌کند و مقدار آن تا 3 برابر سرمایه فوت امکان‌پذیر است. سقف پرداختی سرمایه فوت در اثر حادثه در بیمه عمر آسیا 1 میلیارد تومان است. همچنین سن بیمه‌گزار برای استفاده از این پوشش باید بین 10 تا 70 سال باشد.

از شرایط بیمه عمر در برخی بیمه‌ها این است که بیمه‌گزار فعالیت‌های پر خطر نداشته باشد اما با این حساب بیمه عمر آسیا شرایطی را در نظر گرفته تا افرادی که دارای این مشاغل هستند و یا فعالیت‌های پر خطر و ماجراجویی دارند نیز بتوانند از بیمه عمر آسیا البته با شرایط خاص استفاده کنند.

شرایط استفاده از پوشش سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی: شرایط بیمه عمر آسیا برای استفاده از این پوشش این است که نقص عضو و ازکارافتادگی حتماً باید طی حوادث و در طول مدت‌زمان بیمه عمر رخ داده باشد. همچنین استفاده از این پوشش دارای شرط سنی است و تنها به افراد بین 10 تا 70 سال ارایه می‌شود.

شرایط استفاده از پوشش هزینه‌های پزشکی: این پوشش هزینه استفاده از خدمات درمانی و بستری بیمه‌گزار را پرداخت می‌کند. شرایطی که این پوشش دارد عبارت‌اند از: بیمه‌گزار طی حوادث و در طول مدت‌زمان قرارداد بیمه عمر رخ داده باشد. بیمه‌گزار ظرف مدت نهایت 60 روز صورتحساب هزینه‌های پرداختی را به بیمه‌گزار ارایه کند. هزینه انتقال بیمار به اورژانس و مراکز معاینه نیز تحت این پوشش قرار می‌گیرند.

شرایط پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت یا ازکارافتادگی: مهم‌ترین شرط استفاده از این پوشش سن و شغل بیمه‌گزار است. این بیمه برای افراد بین 18 تا 55 سال ارایه می‌شود و طبعاً بیمه‌گزار باید شاغل باشد تا ازکارافتادگی معنی داشته باشد. چرا که میزان ازکارافتادگی با توجه به شغل بیمه‌گزار تعیین می‌شود. همچنین عناوین شغلی مانند خانه‌دار، دانشجو، دانش‌آموز، سرباز و بازنشسته تحت این پوشش قرار نمی‌گیرند. استفاده از این پوشش بلافاصله بعد از خرید بیمه، ممکن نیست و باید حداقل یک سال از تاریخ عقد قرارداد گذشته باشد.

برای استفاده از پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر نیاز به شرط سنی خاص آن پوشش است. قبل از خرید پوشش مورد نظر شرایط سنی آن را بررسی کنید.


مطلب مرتبط: محاسبه آنلاین بیمه عمر، قدم به قدم با بیمه عمر آشنا شویم.


شرایط بیمه عمر آسیا برای فسخ بیمه‌نامه

شرایط بیمه عمر آسیا برای فسخ بیمه عمر

بیمه‌گزار و یا بیمه‌گر هر کدام می‌توانند بیمه‌نامه را فسخ کنند. بیمه عمر انعطاف‌پذیر است و بیمه‌گزار می‌تواند شرایط آن را مطابق میل خود حتی پی از عقد قرارداد نیز تغییر دهد به همین خاطر معمولاً بیمه‌نامه از سوی بیمه آسیا فسخ نمی‌شود مگر در شرایط خاص، اما بیمه‌گزار بنا به میل خود هر زمان که بخواهد می‌تواند قرارداد را فسخ کند. البته مهم است که بیمه‌گزار بداند فسخ قرارداد در سال‌های اولیه بیمه‌نامه ممکن است ضرر مالی نیز برای وی داشته باشد چرا که حداقل مدت‌زمان قرارداد در بیمه عمر و رسیدن به سوددهی 5 سال است. بیمه‌گر برای فسخ قراردادهای زیر 2 سال هیچ‌گونه تعهدی ندارد و برای زیر 5 سال ممکن است تنها اندوخته بیمه‌گزار را به وی پرداخت کند.

شرایط فسخ بیمه عمر آسیا از سوی بیمه‌گر: هر زمان که بیمه‌گر متوجه اشتباه یا خلافی در مفاد بیمه‌نامه شود می‌تواند قرارداد را فسخ کند. شرط استفاده از خدمات بیمه عمر، ارایه اطلاعات صادقانه و دقیق است و اگر بیمه‌گزار به عمد و یا غیر عمد، اطلاعات اشتباه ارایه کند، بیمه آسیا می‌تواند مطابق قوانین خود مفاد قرارداد را تغییر داده و مجدداً قرارداد را تنظیم کند و یا با صلاحدید خود قرارداد را فسخ کند.


مطلب مرتبط: خرید بیمه عمر، چرا و چگونه؟


اگر می‌خواهید از شرایط بیمه عمر دیگر شرکت‌ها آگاه شوید به بیمیتو مراجعه کنید. بیمیتو به بیمه‌گزار کمک می‌کند تا به وسیله مقایسه بهترین بیمه مورد نظر خود را پیدا کند و با استعلام آنلاین مانند استعلام آنلاین بیمه آتش‌سوزی، از آخرین نرخ بیمه‌نامه مطلع شود و در نهایت خرید آنلاین بیمه خود را مانند خرید آنلاین بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، بیمه مسافرتی و دیگر بیمه‌نامه‌ها را انجام دهد. افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی نیز می‌تواند مراحل تمدید آنلاین اعتبار، تعویض و صدور بیمه‌نامه را انجام دهد و دفترچه بیمه خود را در منزل یا محل کار خود دریافت کند.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید