ممکن است برخی بیمه‌ها به شما سود برسانند؟ وظیفه بیمه‌ها جبران خسارت برای افراد بیمه‌شده است اما بیمه عمر سازوکار متفاوتی دارد و نه تنها به بیمه‌گزار خدمات بیمه‌ای ارایه می‌کند که باعث می‌شود بیمه‌گزار سود نیز دریافت کند. به همین جهت به آن بیمه عمر و سرمایه گذاری می‌گویند و با استقبال خوبی نیز از سوی افراد روبرو شده است. شرکت‌های بیمه زیادی هستند که بیمه عمر را در طرح‌های مختلف به بیمه‌گزار عرضه می‌کنند. هر کدام از این شرکت‌ها مطابق با شرایط خود بیمه عمر را ارایه می‌کنند به همین منظور بهتر است قبل از خریدن بیمه عمر از شرایط آن‌ها مطلع شوید. در اینجا با بررسی شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت یا همان بیمه عمرِ ما، می‌خواهیم هرچه بیشتر با این بیمه آشنا شویم.


مطلب مرتبط: بیمه عمر چیست؟


بیمه عمر و سرمایه گذاری چطور کار می‌کند؟

بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن زندگی بیمه‌گزار از سوی بیمه‌گر ضمانت شده و اگر در طول مدت قرارداد بیمه‌گزار فوت کند و یا دچار حوادث تحت پوشش بیمه عمر شود، مطابق قوانین بیمه عمر به وی و یا خانواده او خسارت پرداخت می‌شود. بیمه‌گزار نیز موظف است حق بیمه‌های تعیین‌شده را در زمان مقرر پرداخت کند. بخش بسیار اندکی از حق بیمه‌های عمر صرف پذیرش ریسک شده و باقی آن در امور مختلفی توسط شرکت بیمه سرمایه‌گذاری می‌شود. بیمه‌گزار در سود حاصل از این سرمایه‌گذاری سهیم است.

بیمه عمر در ازای دریافت حق بیمه، زندگی بیمه‌گزار را ضمانت کرده و در پایان قرارداد نیز سود و حق بیمه‌های پرداختی را به وی پرداخت می‌کند.


مطلب مرتبط: صورتحساب بیمه عمر شما با محاسبه آنلاین بیمه عمر ما


شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت برای پرداخت سود

شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت برای پرداخت سود

کافی است بیمه عمر بانک ملت را خریداری کنید تا هر ساله سود خود را دریافت کنید. سود بیمه عمر دو نوع است یک نوع سود تضمینی است که از سوی بیمه مرکزی تعیین می‌‌شود و تحت هر شرایطی باید به بیمه‌گزار پرداخت شود. مقدار این سود در دو سال اول 16% و در دو سال دوم 13% و در سال‌های بعد تا پایان مدت قرارداد 10% است. نوع دیگر سود حاصل از مشارکت است که مقدار آن می‌تواند در هر سال متفاوت باشد. برای شناخت بیشتر از شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت بد نیست بدانیم که سود پرداختی این شرکت در سال‌های گذشته چقدر بوده است. جدول زیر نشان‌دهنده سود پرداختی حاصل از مشارکت در بیمه عمر بانک ملت است.

شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت برای پرداخت سود


مطلب مرتبط: استعلام بیمه عمر ما ؛ آنلاین استعلام بیمه عمر بگیرید!


شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت برای بیمه‌گزار

متقاضیان بیمه عمر باید شرایطی را دارا باشند تا بتوانند بیمه عمر را دریافت کنند. بیمه‌گزار باید به سن 18 سال رسیده باشد و بتواند حق بیمه‌ها را پرداخت کند. در عین حال بیمه‌گزار می‌تواند فرد دیگری را از بدو تولد به عنوان بیمه‌شده تحت پوشش بیمه عمر قرار دهد.


مطلب مرتبط: قبل از خرید جدول بیمه عمر و سرمایه گذاری ما را بررسی کنید


بررسی شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت در استفاده از پوشش‌های بیمه عمر

بررسی شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت در استفاده از پوشش‌های بیمه عمر

بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت دارای پوشش‌های مختلفی است اما استفاده از هریک از این پوشش‌ها شرایط خاص خود را دارد که بیمه‌گزار باید به آن آشنا باشد. توضیحی مختصری روی هر یک از پوشش‌ها می‌دهیم و شرایط استفاده از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

 • پوشش سرمایه فوت عادی: سرمایه فوت، پوشش اصلی بیمه عمر است و شرایط پرداخت آن این است که بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد فوت کند. در این صورت به خانواده و یا ذی‌نفع وی که در بیمه‌نامه ذکر شده است خسارت یا سرمایه فوت تعلق می‌گیرد.
 • پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه: شرایط پرداخت سرمایه فوت در اثر حادثه نیز این است که بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد و در اثر حوادث فوت شود. در این صورت است که خسارت به ذی‌نفع وی پرداخت می‌شود. مقدار سرمایه فوت در اثر حادثه را بیمه‌گزار در زمان خرید بیمه‌نامه مشخص می‌کند. در ضمن حداقل سن افراد برای این پوشش 4 سال به بالاست.
 • هزینه‌های روزانه بستری در اثر حادثه و منجر به کما: وقتی بیمه‌گزار به علت کما در بیمارستان بستری می‌شود مطابق این پوشش هزینه‌های بستری به وی تعلق می‌گیرد. از روز چهارم بستری به مدت 90 روز هزینه‌های بستری به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.
 • پرداخت هزینه‌های پزشکی: بیمه‌گزاری که بر اثر حوادث در بیمارستان بستری شود و از امکانات پزشکی استفاده کند، هزینه‌های ایجادشده مطابق شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت و تا 20% از سرمایه فوت توسط این پوشش پرداخت می‌شود. قابل ذکر است که این پوشش تنها شامل افراد بالای 4 سال می‌شود.
 • پوشش سرمایه نقص عضو: از شرایط دریافت این پوشش این است که بیمه‌شده باید بالاتر از 4 سال داشته باشد و در اثر حوادث و در طول مدت قرارداد دچار نقص عضو و یا ازکارافتادگی شده باشد. سرمایه نقص عضو معادل سرمایه فوت است. برای دریافت خسارت ناشی از حوادث منجر به ازکارافتادگی ابتدا باید درصد ازکارافتادگی توسط بیمه مشخص شود، سپس درصدی از مبلغ سرمایه نقص عضو مطابق با میزان ازکارافتادگی به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود. از شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت برای دریافت پوشش سرمایه نقص این است که بیمه‌گزار ابتدا باید پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه را انتخاب کند.

شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت برای دریافت پوشش‌های هزینه‌های پزشکی، غرامت روزانه بستری و نقص عضو این است که ابتدا درخواست پوشش فوت در اثر حادثه را نیز انتخاب کرده باشید.

 • پوشش مستمری ازکارافتادگی: شروط این پوشش این است که تنها به بیمه‌گزاران بین 18 تا 60 سال ارایه می‌شود. بیمه‌گزار باید در زمان اعتبار قرارداد بر اثر حوادث دچار ازکارافتادگی دائم و کامل شود. مقدار دریافتی مستمری به درخواست بیمه‌گزار در زمان خرید بیمه‌نامه می‌تواند تا 3 برابر آخرین حق بیمه پرداختی باشد که تا 60 سالگی بیمه‌گزار به وی پرداخت می‌شود.
 • پوشش معافیت از پرداخت ازکارافتادگی: اگر بیمه‌گزار دچار ازکارافتادگی دائم شود با استفاده از این پوشش از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود و در عین حال همچنان تا پایان مدت قرارداد بیمه عمر می‌تواند از مزایای آن استفاده کند. شرایط دریافت این پوشش به شرح زیر است:

سن بیمه‌گزار باید بین 18 تا 60 سال باشد.

بیمه‌گزار و بیمه‌شده باید یک شخص باشد.

افراد بازنشسته، محصل، خانه‌دار و سربازها نیز می‌توانند از این پوشش استفاده کنند.

ازکارافتادگی بیمه‌گزار باید در طول مدت قرارداد رخ داده باشد.

 • سرمایه ازکارافتادگی: از شرایط دریافت این پوشش این است که بیمه‌گزار ابتدا پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه را انتخاب کرده باشد. در این صورت چنانچه بیمه‌گزار دچار ازکارافتادگی دائم شود همچنان که از پرداخت حق بیمه معاف شده است می‌تواند مبلغ سرمایه ازکارافتادگی را نیز دریافت کند. مقدار سرمایه ازکارافتادگی معادل سرمایه فوت است.
 • سرمایه امراض خاص: در اصطلاح بیمه‌ای به سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضای اصلی بدن و عمل قلب باز می‌گویند. مطابق شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت به بیمه‌گزاری که در طول مدت قرارداد دچار هر یک از این موارد شود تا 30 درصد از سرمایه فوت به عنوان غرامت به وی پرداخت می‌شود. سقف پرداخت سرمایه امراض خاص 50 میلیون تومان است.

سقف پرداختی سرمایه امراض خاص 50 میلیون تومان بابت هر بیماری است.


مطلب مرتبط: 7 روش پرداخت اقساط بیمه عمر بانک ملت


شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری بانک ملت برای دریافت بیمه عمر

خرید بیمه عمر نیاز به شرایط خاصی ندارد تنها کافی است مدارک شناسایی خود و یا فردی را که می‌خواهید بیمه کنید به همراه داشته باشید  و یکی از نمایندگی‌های بیمه ما مراجعه کنید. با ارایه درخواست کتبی و مدارک خواسته‌شده ثبت نام بیمه عمر انجام شده و مطابق آن شما در ازای حق بیمه می‌توانید از مزایای بیمه ما استفاده کنید. اما راه ساده‌تر این است که از بیمیتو و به صورت آنلاین بیمه عمر ما را خریداری کنید.


مطلب مرتبط: آموزش بیمه عمر برای همه


بیمه عمر ما در بیمیتو

در بیمیتو امکان خرید آنلاین بیمه عمر ما و دیگر شرکت‌های بیمه وجود دارد و بعد از خرید بیمه‌نامه به آدرس شما ارسال خواهد شد. اگر بخواهید می‌توانید قبل از خرید استعلام آنلاین بیمه عمر را تهیه کنید تا با قیمت و جدول بیمه عمر نیز آشنا شوید. در ضمن امکان دریافت استعلام آنلاین بیمه آتش سوزی و بیمه‌های دیگر نیز وجود دارد. اگر بخواهید می‌توانید بیمه‌های خودرو مانند بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خود را نیز با بیمیتو تهیه کنید. خرید آنلاین بیمه مسافرتی، خرید انلاین بیمه تکمیلی و خرید بیمه مسئولیت پزشکان نیز در بیمیتو در دسترس متقاضیان قرار داده شده است. اگر دفترچه بیمه تامین اجتماعی داریم فرصت خوبی است تا یک بار صدور، تعویض و تمدید اعتبار دفترچه خود را به صورت آنلاین در بیمیتو انجام دهید و دیگر زحمت رفتن به کارگزاری‌های تامین اجتماعی را به خود ندهید.

8 نظرات

  • سلام وقت بخیر
   نه متاسفانه بیمه عمر هزینه‌های زایمان رو پرداخت نمی‌‌کنه برای پرداخت هزینه زایمان بهتره بیمه درمان تکمیلی بخرید البته شرط بیمه تکمیلی هم اینه که در زمان خرید بیمه‌نامه خانم بیمه‌شده باردار نباشه!

 1. سلام ،من بیمه عمر ما رو داشتم اما دیگه پرداخت نکردم ،الان من با واریز عقب افتادگی ها میتونم بیمه عمر داشته باشم آیا شامل جریمه میشم ،و میتونم فرزندم رو هم بیمه کنم؟هزینه ماهانه رو هم بفرمایید

  • با سلام.
   طبق قوانین رایجی که برای بیمه عمروجود داره، شرکت بیمه اقساط عقب افتاده رو از اندوخته بیمه نامه شما (یعنی حق بیمه هایی که قبلا پرداخت کردید) کسر میکنه و بیمه نامه رو ادامه میده. ولی اگه تعداد این اقساط پرداخت نشده زیاد باشه و اندوخته بیمه نامه شما هم تموم شده باشه، بیمه نامه باطل میشه.
   شما باید برای پیگیری وضعیت بیمه نامتون به شعب یا نمایندگی بیمه ما مراجعه کنید

  • با سلام.
   بله شما میتونید حداکثر تا 90 درصد اندوخته بیمه نامتون رو از بیمه عمر وام بگیرید.
   در مورد اطلاع از جزئیاتش، مثل مبلغ اقساط یا مدت بازپرداخت یا مبلغ دقیق وام، باید از شعب یا نماینگی بیمه تون اقدام کنید. چون برای بیمه نامه های مختلف متفاوته

 2. سلام به نظرتون بیمه عمر پاسارگاد بهتره یا بیمه عمر ملت ؟ یا اصلا بین بیمه های عمر کدومشون بهتر و قابل اعتماد ترن ؟

  • با سلام.
   در حال حاضر پرفروش ترین و کامل ترین بیمه های عمر متعلق به بیمه پاسارگاد، بیمه سامان و در رده سوم بیمه ایران و بیمه کارآفرینه.
   البته اینکه کدوم شرکت برای شما مناسبه، به نیازها و شرایط شما بستگی داره و بهتره با بیمیتو تماس بگیرید تا کارشناسان بیمه عمر بهتون مشاوره بدن تا بهترین شرکت بیمه رو انتخاب کنید.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید