توانایی کار کردن انسان محدود است. هرچه زمان بیشتری بگذرد و هرچه انسان پیرتر شود توان کار کردن وی نیز کمتر می‌شود تا جایی که دیگر قادر نیست همانند دوران جوانی کار کند. افرادی که در محیط‌های کاری مشغول به فعالیت هستند بعد از گذشتن سنوات کاری که معمولاً 20 تا 30 سال است مطابق قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بازنشسته می‌شوند. بازنشستگی به این معنی است که فرد از آن تاریخ از کار کردن معاف شده و تا آخر عمر خود می‌تواند از حقوق بازنشستگی استفاده کند.


مطلب مرتبط: بیمتو آنلاین بخر!


بیمه تامین اجتماعی و مزایای آن

سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن کارکنان مجموعه‌های کاری مانند کارخانه‌‌ها، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و… از این افراد مطابق قانون کار حمایت کرده و با ارایه دفترچه بیمه درمان تامین اجتماعی و همچنین مستمری بازنشستگی، بیمه‌شده و افراد خانواده او را تحت پوشش قرار می‌دهد. مزایای بیمه تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اجباری شامل خدمات کوتاه‌مدت یعنی پرداخت بیمه بیکاری، کمک‌هزینه پروتز و اروتز و هزینه ایام بیکاری و ارایه خدمات بلندمدت شامل پرداخت مستمری بازنشستگی، هزینه کفن‌ودفن و ازکارافتادگی است. همه افراد می‌توانند خود را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دهند که به آن بیمه خویش‌فرما می‌گویند. در بیمه خویش‌فرما بیمه‌شده از مزایای کمتری بهره می‌برد.

مهم‌ترین مزایای تامین اجتماعی پرداخت مستمری بازنشستگی، دفترچه درمان تامین اجتماعی، هزینه کفن‌ودفن و هزینه ازکارافتادگی است.


مطلب مرتبط: بررسی وظایف سازمان بیمه تامین اجتماعی در قبال بیمه‌گزار


تأثیر سن بیمه‌شده در قانون بازنشستگی سازمان بیمه تامین اجتماعی

تأثیر سن بیمه‌شده در قانون بازنشستگی سازمان بیمه تامین اجتماعی

سن و سنوات کاری بیمه‌شده از مهم‌ترین عوامل در قانون بازنشستگی سازمان بیمه تامین اجتماعی هستند که بر اساس آن بیمه‌شده می‌تواند بازنشسته شود. این دو ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. بیمه‌شدگان به صورت عادی با رسیدن به سن 60 سالگی برای مردان و 55 سالگی برای خانم‌ها و به شرط داشتن حداقل20 سال سنوات پرداخت حق بیمه می‌توانند بازنشسته شوند. اما این قانون قطعی نبوده و تحت شرایط مختلف متفاوت است. در ادامه مطلب شرح خواهیم داد که افراد تحت چه شرایطی می‌توانند بازنشسته شوند.

بیمه‌شدگان می‌توانند با رسیدن به سن 60 سالگی برای مردان و 55 سالگی برای زنان و داشتن 20 سال سابقه بیمه، بازنشسته شوند.


مطلب مرتبط: از قانون بیمه تامین اجتماعی چقدر اطلاع دارید؟


مشمولان بازنشستگی در قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی

شرایط بازنشستگی متغیر است و بسته به عوامل مختلفی مانند میزان سال‌های پرداخت حق بیمه، سن بیمه‌شده، سختی کار و شرایط بیمه‌شده و حتی جنسیت وی نیز بستگی دارد. به همین شرایط بازنشستگی را به طور جداگانه برای مردان و زنان بررسی می‌کنیم.


مطلب مرتبط: نقش مهم بیمه درمان تامین اجتماعی در زندگی افراد


ماده 76 قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی

ماده 76 قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی

طبق این ماده به صورت معمول هر فرد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی چنانچه 20 سال حق بیمه پرداخت کرده و به سن 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان که سن تعیین‌شده برای بازنشستگی است رسیده باشد، می‌تواند بازنشسته شود. اما این قانون دارای تبصره‌هایی است که افراد در شرایط مختلف می‌توانند مطابق آن بازنشسته شوند. هریک از این قوانین را به صورت مفصل در ادامه شرح خواهیم داد. البته زنان مشغول به کار در محیط‌های کاری مشمول قانون کار می‌توانند در 42 سالگی در صورتی که 20 سال سابقه کار داشته باشند درخواست بازنشستگی کنند. البته در این شرایط با احتساب 20 روز حقوق مستمری دریافت خواهند کرد.

تبصره1 از ماده 76 قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی

افرادی که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده باشند در صورتی که به سن 50 سالگی برای مردان و 45 سالگی برای زنان رسیده باشند می‌توانند بازنشسته شوند.


مطلب مرتبط: چند درصد بیمه تامین اجتماعی را باید کارکنان پرداخت کنند؟


قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برای مشاغل سخت

قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برای مشاغل سخت

در قانون بیمه تامین اجتماعی برخی مشاغل به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده‌اند چرا که فشار جسمی و روحی زیادی را به فرد شاغل وارد می‌کنند. کسانی که در این مشاغل فعالیت می‌کنند مطابق قانون بازنشستگی با داشتن سابقه 20 سال متوالی در پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند. در صورتی که سوابق بیمه‌شده به صورت متناوب باشد باید 25 سال حق بیمه پرداخت کرده باشد تا مشمول بازنشستگی شود.

شاغلان به کار در مشاغل سخت می‌توانند با داشتن 20 سال سابقه بیمه به صورت متوالی و بدون در نظر گرفتن شرط سنی بازنشسته شوند.

چنانچه بیمه‌شده در اثر سختی و فشار‌های کاری دچار آسیب‌های جسمی و روحی شود به نحوی که ادامه کار برای وی زیان‌آور باشد و این مسئله نیز توسط کمیسیون‌های پزشکی ماده 91 قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی تأیید شده باشد، فرد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. در این صورت هر سال از سنوات کاری وی 1/5 سال در نظر گرفته می‌شود.


مطلب مرتبط: از حقوق و سوابق بیمه بیکاری مطلع شوید


ماده 78 از قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی

این قانون درباره پرداخت حق بیمه برای افراد بالاتر از 60 سال است. مطابق این قانون کارفرما می‌تواند برای افرادی که حداقل 5 سال بیشتر از سن بازنشستگی کار کرده‌اند درخواست بازنشستگی کند. حداکثر سن برای مردان 65 سال و برای زنان 60 سال است.


مطلب مرتبط: انواع خدمات بیمه تامین اجتماعی برای بیمه‌شده


قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برای جانبازان و آزادگان

سن بازنشستگی برای این افراد 10 سال کاهش یافته است و اگر سنوات پرداخت حق بیمه 20 سال شده باشد بیمه‌شده اگر مرد باشد در سن 50 سالگی و اگر زن باشد در سن 45 سالگی می‌تواند بازنشسته شود.


قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی

قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی با رسیدن به سن 60 سالگی و با 20 سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند. همچنین این گروه کاری با داشتن 35 سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند.


مطلب مرتبط: همه چیز درباره مراحل ثبت نام بیمه تامین اجتماعی


قانون بودجه سال 86 تا 91 درباره قانون بازنشستگی

به موجب این قانون شرایطی ایجاد شده است تا بیمه‌شده با سوابق کمتر از 20 سال نیز بتواند بازنشسته شود. در این شرایط بیمه‌شده باید حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و چنانچه به سن بازنشستگی رسیده باشد که در مردان 60 سالگی و در زنان 55 سالگی است، بازنشسته می‌شود. نکته مهم در این خصوص این است که ماده 111 قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی درباره این افراد اجرا نخواهد شد و میزان مستمری پرداختی بر اساس سنواتی که بیمه‌شده حق بیمه پرداخت کرده است محاسبه می‌شود. این افراد با 20 روز حقوق بازنشسته می‌شوند که ممکن است رضایت‌بخش نباشد.

افرادی که کمتر از 20 سال سابقه بیمه داشته باشند معادل 20 روز کاری مستمری بازنشستگی دریافت خواهند کرد


مطلب مرتبط: روش‌های مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون شماره بیمه


ماده111 قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی چیست؟

قبلاً به ماده 76 قانون بازنشستگی اشاره کردیم و گفتیم که مطابق آن بیمه‌شده با رسیدن به سن 60 سالگی و پرداخت 20 سال حق بیمه بازنشسته می‌شود. در این شرایط محاسبه مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان بر اساس ماده 111 قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی باید به نحوی محاسبه شود که از حداقل دستمزد بیمه‌شده کمتر نباشد. این ماده‌قانون در خصوص افرادی که سوابقی کمتر از 20 سال داشته باشند اجرا نخواهد شد. همچنین افرادی که 30 سال سابقه کاری داشته باشند این سابقه در محاسبه مستمری آنان لحاظ خواهد شد.

بیمه‌شده در هر شغلی که باشد با پرداخت 35 سال حق بیمه و بدون در نظر گرفتن سن او بازنشسته می‌شود. این میزان بالاترین مقدار محاسبه سنوات کاری در بیمه تامین اجتماعی است و اگر سوابق بیشتر از 35 سال مورد پذیرش و محاسبه مستمری قرار نمی‌گیرد.

همه افراد در هر سنی با داشتن 35 سال سابقه بیمه می‌توانند بازنشسته شوند.


مطلب مرتبط: جالب و خواندنی، تاریخچه بیمه تامین اجتماعی


ماده 95 قانون بیمه تامین اجتماعی

بیمه‌شدگان مرد می‌توانند سنوات خدمت سربازی را به سنوات بیمه تامین اجتماعی خود اضافه کنند. برای ضمیمه کردن سنوات سربازی به سنوات تامین اجتماعی دو حالت وجود دارد:

 • حالت اول: بر اساس ماده 95 قانون بیمه تامین اجتماعی اگر فرد قبل از شروع خدمت سربازی بیمه شده و حق بیمه پرداخت کرده باشد و بعد از پایان خدمت خود نیز در حال پرداخت حق بیمه باشد می‌تواند سنوات سربازی خود را به سنوات تامین اجتماعی ضمیمه کند. این دسته از بیمه‌شدگان اگر قبل از تاریخ 7 مردادماه 1385 خدمت وظیفه خود را به پایان رسانده باشند نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند.
 • حالت دوم: اگر فرد قبل از شروع خدمت سوابق بیمه نداشته باشد و یا خدمت سربازی خود را بعد از تاریخ 7 مرداد 1385 انجام داده باشد، به شرط داشتن دو سال سابقه بیمه و پرداخت حق بیمه سنوات سربازی، سال‌های خدمت وظیفه خود را نیز به سوابق بیمه تامین اجتماعی خود ضمیمه کنند.

مطلب مرتبط: راهنمای تهیه و تکمیل فرم بیمه تامین اجتماعی


دفترچه درمان بیمه تامین اجتماعی در بیمیتو

دفترچه بیمه تامین اجتماعی در بیمیتو

بیمیتو با همکاری سازمان تامین اجتماعی امکان صدور، تعویض و تمدید اعتبار دفترچه درمان را به صورت آنلاین امکان‌پذیر کرده است. بنا بر این دیگر لازم نیست که برای انجام هر یک از این اعمال به کارگزاری‌های تامین اجتماعی مراجعه کنید کافی است همه این مراحل را در بیمیتو انجام داده و در نهایت دفترچه درمان تامین اجتماعی خود را در محل کار و یا منزل خود دریافت کنید.


مطلب مرتبط: نحوه دریافت شماره بیمه تامین اجتماعی با کد ملی


خدمات آنلاین بیمه در بیمیتو

بیمیتو سامانه مدیریت و فروش آنلاین بیمه است. تلاش در بیمیتو بر این است که بیمه‌گزار بتواند با استفاده از امکانات بیمیتو مانند امکان مقایسه که به وی اجازه می‌دهد تا نرخ بیمه‌نامه را در بین شرکت‌های مختلف مقایسه کند و یا تاریخ یادآور بیمه و دیگر امکانات مختلف تجربه‌ای خوشایند از خرید بیمه را تجربه کند. علاوه بر اطلاعات بیمه‌ای در خصوص انواع بیمه، شرایط و ضوابط آن‌ها بیمه‌شده در صورت تمایل می‌تواند استعلام آنلاین بیمه آتش‌سوزی و یا استعلام آنلاین بیمه عمر تهیه کند تا به این وسیله قبل از خرید بتواند قیمت بیمه را بین شرکت‌های مختلف مشاهده کند و یا جدول بیمه عمر خود را به دست آورد. بیمه‌گزار در هر زمان که بخواهد قادر است خرید آنلاین بیمه عمر، خرید آنلاین بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، بیمه درمان تکمیلی، خرید بیمه مسافرتی و دیگر بیمه‌ها را انجام دهد و بیمه‌نامه خود را در محل مورد نظر خود دریافت کند. بیمیتو همیشه تلاش می‌کند تا در کنار بیمه‌گزار به وی در خرید بهترین بیمه مطابق با نیاز او کمک کند.

371 نظرات

  • سلام
   قوانین بیمه تامین اجتماعی و خویش فرما به احتمال زیاد تا حد زیادی نزدیک به هم هستند
   ولی برای اطمینان از طریق بیمه خویش فرما این موضوع رو پیگیری کنید بهتره

 1. سلام
  زوج هایی که سوابق بیمه ی تا مین اجتماعی ناقص جهت بازنشستگی دارند . آیا میتوان قانونی تدوین کرد که .اگر بارضایت خودشان تجمیع سنوات بشوند یک حقوق بگیرند وهردو بازنشست شوند ؟

  • سلام
   بعید است چنین قانونی وجود داشته باشد ولی برای اطمینان می توانید به یک کارگزاری تامین اجتماعی مراجعه کنید و اطلاعات کسب کنید

 2. با سلام اینجانب امسال 20سال است بیمه تامین اجتماعی هستم و در شرکت خصوصی مشغو.ل به کار می باشم و 45 سال سنمه ایا میتوانم با سی روز باز نشست شوم ویا خیر؟؟؟؟ مبلغ در یافتی ام از بیمه چقدر است

   • سلام خسته نباشید. واقعا میشه با 45 سال سن و 20 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی بازنشته شد؟ لطفا اگر امکان دارد جواب دقیق و مطمئنی بفرمائید. با تشکر

    • سلام
     خیر امکان بازنشستگی وجود نداره. شرط بازنشستگی با 20 سال سابقه بیمه برای مردان رسیدن به سن 60 سالگی هستش.

    • اگه کارت جزٕ مشغال سخت وزیان آور باشه میشه با پرداخت ۴ درصد و تایید کمیسون مشاغل سخت با دریافت ۳۰ روز کامل باز نشسته شد

 3. سلام. پدر من 58 سال سن دارد و راننده لودر در شرکت های راهسازی است. اسم بیمه اش را با عنوان کارگر ساده رد کرده اند. سابقه بیمه اش 22 سال است. 24 ماه هم سربازی رفته در زمان جنگ که باید آن را بخریم. اکنون در وضعیت سلامتی خوبی نیست. میخواستم ببینم با این مقدار سابقه و سن میتواند بازنشسته شود یا خیر؟ چه کاری باید بکنیم تا بتوانیم بازنشسته اش کنیم؟ ممنون

  • سلام وقت بخیر
   اگه ناراحتی جسمی پدرتون ناشی از کار باشه با رای کمیسیون پزشکی می‌تونن بازنشسته بشن. 2 سال سربازی پدرتون در زمان جنگ هم طبق قانون بدون پرداخت حق بیمه جزء سنوات بیمه‌ای محسوب می‌شه و لازم به خرید اون نیست.
   به سازمان تامین اجتماعی شهرتون مراجعه کنید و درخواست خودتون رو مطرح کنید.

  • بله جزٕ مشاغل سخته باید بری اداره کار دنبالش یه کم کار داره ولی اگه ۲۰ سالش پیوسته باشه البته تا ۱۱ ماه فاصله مشکلی نیست با رای کمیسیون بازنشسته میشه

  • سلام
   شرط سنی برای برای بازنشستگی با احتساب 20 روز حقوق، 60 سال است. اما با این حال می‌تونید درخواست خودتون را با سازمان تامین اجتماعی محل زندگیتون مطرح کنید.

 4. سلام
  من با احتساب دو سال خدمت سربازی و هجده ماه بیمه بیکاری جمعا بیست سال سابقه دارم و تقریبا چهل و شش سال درم
  آیا میتوان با سی روز حقوق بلزنشست شد یا خیر ؟
  ضمنا هشت سال از کارم هم در شرایط سختی بوده
  ممنون از راهنماییتون

  • سلام
   اگه سابقه 8 سال کار در مشاغل سخت داشته باشین مطابق قانون معادل 12 سال کار در نظر گرفته می‌شه و ظاهراً مشکلی در بازنشسته شدن ندارین. با این حساب تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده سازمان تامین اجتماعیه. بهتره به سازمان تامین اجتماعی محل سکونتون مراجعه کنید و خواسته خودتون رو مطرح کنید.

 5. سلام
  من با احتساب دو سال خدمت سربازی و هجده ماه بیمه بیکاری جمعا بیست سال سابقه دارم و تقریبا چهل و شش سال سن دارم
  آیا میتوان با سی روز حقوق بازنشست شد یا خیر ؟
  ضمنا هشت سال از کارم در مجموع بیست سال سابقه هم در شرایط سختی بوده است.
  یعنی با احتساب سختی کار بیست سال می باشد.
  ممنون از راهنماییتون

  • سلام
   دوست عزیز پاسخ شما رو همون بار اول که سوالتون رو مطرح کردین دادیم. یک بار دیگه صفحه رو بخونید.
   ممنون از شما

  • مجدداً سلام
   حداقل شرط سنی برای بازنشسته شدن مردان 50 سال و به شرط داشتن 30 سال سابقه حق بیمه است. با این حساب به نظر نمی‌رسه با درخواست شما برای بازنشستگی موافقت بشه. جهت اطمینان از موضوع می‌تونید به سازمان تامین اجتماعی هم مراجعه کنید.
   ممنون ازتوجهتون

 6. سلام بنده هجده سال سابقه بیمه درشرکت های صنایع چوب نئوپان وام دی اف رادارم درقسمت فنی مکانیک رادارم ایا سختی کاربهم میخوره یعنی بیست ساله بازنشست بیشوم

  • سلام
   منظور از کار در مشاغل سخت، مشاغلی مانند کار در معدن‌های زیرزمینی هست و به نظر نمی‌رسه کار شما جزء مشاغل سخت محسوب بشه اما باز هم می‌تونید درخواست خوددتون رو به سازمان تامین اجتماعی ارایه کنید. در ضمن شرط بازنشسته شدن در مشاغل سخت داشتن 20 سال سابقه کار به صورت متوالیه و با 18 سال سابقه امکان بازنشسته شدن وجود نداره البته می‌تونید دوران خدمت سربازی خودتون رو هم به سوابق خودتون اضافه کنید.

 7. باسلام وخسته نباشید من متوجه شدم برای زنان شاغل با سابقه 20 سال با سن 42 سال میتوانند بازنشسته شوند ولی من 40 سال سن دارم و20 سال خدمت درارگانی که کارمی کنم حق تامین اجتماعی به جای 10 درصد 7درصد ازما کم میشود زمان بازنشستگی به مدت 3 ماه باید زیر نظریک شرکت برویم تا بتوانیم بازنشسته شویم جدیدا متوجه شدم که اگر از حالا که سن من 42 سال نیست زیرنظریک شرکت بروم بعداز سه ماه میتوانم بازنشسته بشوم آیا این صحت دارد با تشکر از شما

  • سلام
   از لحاظ قانونی شما به سن بازنشستگی نرسیدین و در مورد مطلبی که فرمودین باید عرض کنم تصمیم‌گیری در خصوص بازنشستگی به عهده سازمان تامین اجتماعی و در حیطه کاری این سازمانه و ما از استثنائات و یا جزئیات قوانین مربوط به بازنشستگی مطلع نیستیم. بهتره به سازمان تامین اجتماعی شهرتون مراجعه کنید.

 8. سلام من یک سال مانده به 60 سالگی بعلت مسافرت نتوانستم یکسال حق بیمه پرداخت کنم با شانزده سال سابقه. چکار کنم؟
  تشکر

  • سلام
   شما با 16 سال سابقه کار هم می‌تونید بازنشسته بشید. سال بعد که 60 سالتون می‌شه می‌تونید درخواست بازنشستگی بدید ولی میزان حقوق بازنشستگی یا همون مستمری‌تون معادل 20 روز کاری در نظر گرفته می‌شه.
   موفق باشین.

 9. سلام وقت بخير
  پدر من 30 سال سابقه رو كامل دارن و نوع بيمه شون كارگران ساختماني هستش. الان كه به بيمه مراجعه كرن گفتن كه براي بازنشستگي بايد 35 سال سابقه داشته باشن. اين موضوع درسته؟

  • سلام
   وقت شما هم بخیر.
   اگر پدر شما به سن 60 سالگی رسیده باشن می‌تونن بازنشسته بشن و به داشتن 35 سال سابقه نیازی نیست.

 10. با تشکر از پاسخهای شما. من الان بیش از پنج سال خارج هستم از قبل سابقه 18 سال بیمه دارم وسنم 67 است درصورتی که امکان بازنشستگی باشد مبنای محاسبه باز هم همان دو سال اخر بیمه ام هست و یا غیبت هم محاسبه میشود؟ ممنون از وقتتون.

  • سلام
   وقت بخیر
   امکان بازنشستگی وجود داره ولی میزان حقوق یا همون مستمری بازنشستگی معادل 20 روز کاری در نظر گرفته می‌شه. سال‌های غیبت که حق بیمه‌ای پرداخت نشده طبیعتاً به عنوان مبنا حساب نمی‌شن.

   • سلام من ۱۵سال بیمه مشاغل سخت دارم ۴سال بیمه عادی ۲سال خدمت سربازی راهم واریزکردم سنم ۴۵سال کی موعدبازنشستگی هست ۳۰سال فک کنم سابقه بشه ولی سنم ۴۵هست

    • با سلام.
     اینجوری که میفرمایید مجموع سوابق شما در حال حاضر 28.5 ساله و هنوز 30 سال نشده. و چون سنتون هم زیر 60 ساله، نمیتونید در حال حاضر با 30 روز حقوق بازنشست بشید. شما میتونید 1.5 سال باقی مونده رو به صورت خویش فرما تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرید و بعد با 30 روز حقوق بازنشست بشید.

 11. سلام من 22سال سابقه بیمه دارم سنم 53وخانم است باچندروزالان بازنشسته میشه مزایای بازنشستگی چطور محاسبه میشه؟

  • سلام
   شما با رسیدن به سن 55 سالگی می‌تونید به صورت عادی بازنشسته بشید. البته الان هم امکان بازنشستگی شما وجود داره با این تفاوت که مستمری یا همون حقوق بازنشستگی‌تون معادل 20 روز کاری در نظر گرفته می‌شه.

  • باسلام پدرمن 23 سال درباغ پسته کارکرده شغلش کارگر ساده رد کردن با دوسال سربازی پرداخت کرده است 47 سال سن دارد از کار بیکار کردن 4 سال هم بیمه بیکاری بهش تعلق کرفته است می‌تواند بازنشست شود

   • با سلام.
    با شرایطی که می فرمایید احتمالا مجموع سوابق ایشون میشه 29 سال. ایشون میتونن یک سال باقی مونده رو به صورت خویش فرما به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کنن تا بتونن با 30 سال بازنشست بشن. لطفا جزئیاتش رو رو از شعب تامین اجتماعی بپرسید.

 12. با سلام من ۱۸ سال بیمه نجاری که سختی کار بهش میخوره ریختم دو سال هم آزاد ریختم و الان ۳۶ سالمه چطور آیا میتونم باز نشسته بشم

  • سلام
   در مشاغل سخت افراد باید 20 سال به صورت متوالی حق بیمه پرداخت کرده باشن. از اونجایی که دو سال از حق بیمه‌های شما به صورت آزاد واریز شده امکان بازنشسته شد بعید به نظر می‌رسه. با این حال با مدارک مربوطه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنین و درخواست خودتون رو مطرح کنید.

 13. باسلام بنده در بانک دولتی مشغول به کار هستم و 16 سال سابقه کار دارم و تحت پوشش قانون خدمات کشوری می باشم. سنم 46 سال هست و سوالم اینه که آیا می توانم 4 سال دیگه که 20 سال سابقه خدمت دارم ازطریق انتقال بیمه به تامین اجتماعی بازنشسته شوم؟ اگر پاسخ مثبت است مراحل آن چیست؟

 14. ببخشید من قبلا پیام فرستادم و پاسخ دادید که با 60 سال سابقه کاری می توان بازنشسته شد. بنده خانم هستم آیا باز هم نمیشه؟

  • مجدداً سلام.
   خانم‌ها با رسیدن به سن 42 سالگی و با داشتن 20 سال سابقه بیمه می‌تونن بازنشسته بشن. در نتنیجه شما هم می‌تونین 4 سال دیگه بازنشسته بشین. البته با 20 سال سابقه بیمه مستمری بازنشستگی شما هم معادل 20 روز کاری محاسبه می‌شه. برای بازنشسته شدن درخواست خودتون رو به کارفرما ارایه کنین. همچنین در صورت عدم موافقت کارفرما می‌تونین به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنین.

 15. با سلام خدمت دوستان عزیز من با 60 سال سن و پرداخت 26 سال حق بیمه ومیانگین 42000000 ریال حقوق 2 سال اخر با چقدر حقوق باز نشسته می شوم

  • سلام
   به عوامل متعددی مثل خدمت سربازی، سابقه جبهه و… بستگی داره. باید درخواست بازنشستگی به تامین اجتماعی بدید و بر اساس فرمول هایی که داره محاسبه می کنن چقدر حقوق بازنشستگی تون میشه اگه بازنشسته بشین

 16. باسلام. من 30 سالمه و 3 سال سابقه پرداخت بیمه زنان خانگی رو دارم. آیا میتوانم و امکان دارد بازخرید کنم؟

  • ببخشید زنان خانه دار منظورمه. میتوانم بازخرید یا بازنسشته بشم؟ چون دیگه نمیتونم حق بیمه ها رو پرداخت کنم.

   • سلام، تونستن که می تونید ولی اگه الان بازخرید کنید ضرر می کنید و مبلغی کمتر از حق بیمه های پرداختی بهتون تعلق می گیره. بیمه عمر کمتر از 5 سال سوددهی نداره. اگه می تونین ادامه بدین بیمتونو به نفعتونه

 17. سلام و خسته نباشید،
  میخواستم ببینم راهی وجود داره که خانمها با 20 سال سابقه کار و 42 سال سن درخواست بازنشستگی بدن اما با 30 روز حقوق ؟
  (مثلا با پرداخت حق بیمه پنج سال ؟!)

  • سلام
   وقت‌تون بخیر
   در این موارد خاص بهتره به سازمان تامین اجتماعی محل سکونت‌تون مراجعه کنین و درخواست خودتون رو مطرح کنین چون تصمیم‌گیرنده نهایی این سازمانه.

 18. با سلام من قبل از خدمت سربازی بیمه بودم به مدت دوسال ونیم وبد از پایان خدمت در سال 75 شرایط پرداخت بیمه نداشتم ایا از بند قانون 95 که مشمولان قبل از سال 85 را از پرداخت حق بیمه معاف کرده شامل من هم میشود ممنون

  • سلام
   طبق قانون معاف از پرداخت حق بیمه نیستین اما بهتره باز هم به سازمان تتامین اجتماعی مراجعه کنین و شرایط‌تون رو توضیح بدین. در این موارد تصمیم‌گیرنده سازمان تامین اجتماعیه.

 19. سلام-معول درجه شدیدتحت پوشش بهزیستی با20سال سابقه بیمه درشرکت وپیمانکاری خصوصی با50سال سن-ایامیتوان درخواست بازنشستگی کرد؟

  • سلام
   اگرچه شما شرط سنی لازم برای بازنشستگی رو ندارین (شرط سنی برای بازنشستگی با 20 سال سابقه بیمه 60 سال هست) اما اگه توانایی کار کردن ندارین بهتره به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنین. با تایید کمیسیون پزشکی این سازمان احتمال بازنشسته شدن وجود داره.

 20. سلام اگر سن بیمه گذار خانم به بالای 50 رسیده باشه ولی 17 سال سابقه بیمه داشته باشه و تمایل به بازنشستگی داشته باشه امکان خرید اون سه سال و بازنشسته شدن رو داره ؟اگر هست چه مبلغی ؟ ممنون میشم از پاسختون

  • سلام
   با پرداخت حق بیمه امکان بازنشستگی وجود داره اما محاسبه اینکه چه مبلغی رو باید بپردازید به عهده سازمان تامین اجتماعی هست و باید به این سازمان مراجعه کنین و درخواست خودتدون رو مطرح کنین.

 21. سلام
  ببخشید من یا سابقه ۲۱ سال به شرط بازنشستگی در نیروهای مسلح رسمی شدم و الان مجبورم کردند که برگه تی را امضا کنم که خودم تقاضا بازنشستگی پیش از موعد دادم و هیچ سنوات ارفاقی هم نمیخوام آیا من میتونم این نامه رو امضا نکنم و اگر امضا نکنم میتونند اذیتم کنند یا نه مثلا به زور بازخریدم کنند؟

  • سلام
   متوجه سوال‌تون نشدم. منطقی نیست که یک نهاد، کارکنان خودش رو به زور و پیش از موعد بازنشسته کنه! شما اگر تمایل به خدمت دارید می‌تونید تا 30 سال کار کنید. سازمان نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی تفاوت دارن و ممکنه از قوانین یکسانی پیروی نکنن در نتیجه اگر احساس می‌کنید عمل خلاف قانونی در حق شما داره انجام می‌شه بهتره به نهادهای مربوط به نیروهای مسلح مثل بازرسی محل کار خودتون مراجعه کنین.

 22. سلام
  ببخشید اگر امکان داره به سوال بنده پاسخ بدید
  پدرم 60 سالشون شده وسابقه 24 سال دارند
  آیا با این شرایط حقوق کامل بهشون میدن یا اینکه اندازه 24 روز از ماه حقوق دارند
  ممنون از پاسخگویی شما

  • سلام
   وقت بخیر
   متاسفانه با سابقه کمتر از 30 سال حقوق بازنشستگی کامل پرداخت نمی‌شه و بر اساس قانون، میزان مستمری مطابق سنوات خدمتی ایشون محاسبه و پرداخت می‌شه
   ممنون از شما

 23. سلام خوب وعالی بود هم مطاب هم قسمت نظرات را کامل خوندم در صورت امکان یک جوابی هم بدهید.سخت کاری اگر بیمه برات در این باب رد کرده باشند وتامین اجتماعی قبول کنه بدون در نظر گرفتن شرط سنی بیست سال هست اگر وقفه بین اون بیفته بیست وپنج سال میشه.من خودم در یک سازمانی کار میکنم همه جوره بیمه برام رد کردن از کارگر ساده زدن تا رانندگی وبعض از رانندگی ها واقعان توی سر صدا وفشار هستی مثل لودر وغلطک و… ویا راننده خالی برات رد کردن همینجور دیمی چیزی هم نمیشه بگی اگر اطلاعاتی درباره بیمه راندگی دارید شرح بدید رانندگی با دستگاه های خاص و سواری چون درباره رانندگی کمتر مطلبی دیدم مخصوصان گواهینامه های وِیژه یا ماشینهای حمل مواد سمی خطرناک وحتی زباله شهری

  • سلام
   ممنون از توجه‌تون 🙂
   بله درست می‌فرمایید و ما هم در متن نوشتیم که سابقه کار در شرایط سخت باید 20 سال به صورت متوالی باشه. در مورد بیمه‌های رانندگی که فرمودین هم سعی می‌کنیم در اسرع وقت اطلاعاتی تهیه کنیم و به اشتراک بذاریم.
   ممنون از شما

   • سلام
    من ۶۷سال دارم وکارفرما هستم سابقه بیمه ام ۱۵ سال است آیا تقاضای بازنشستگی صلاح است یا خیر
    دو اینکه در سایت سازمان سابقه ام ۱۵ سال است میزان درخواست بازنشستگی معادل ۱۵ روز محاسبه میکنه ونه ۲۰روز
    چگونه میتوان وازچه قانونی باید استفاده کنم که با ۱۵ سال سابقه ۲۰ روز حقوق بازنشستگی بگیرم،
    با تشکر

    • سلام
     متاسفانه سال‌های بیمه‌ای قابل خریداری نیستن و در این موارد قانوناً نمی‌شه کاری کرد.

 24. خانمی هستم 50 ساله حدود 11 سال با سمت پرستار ی ( مشاغل زیان آور) در بیمارستان دولتی کار کردم و حدود 6 سال است به عنوان کادر اداری دانشگاه کار میکنم . کل دوره 17 سال هم بیمه تامین اجتماعی میباشم. در چه صورتی بنده با حقوق کامل 30 روز میتوانم تقاضای باز نشستگی نمایم ؟ آیا وقتی به سن 55 سال رسیدم و اونموقع سابقه کاریم و پرداخت بیمه ای 22 سال میشه ، میتونم با حقوق 30 روز بازنشسته بشم ؟ یا زودتر از 55 سال یعنی 53 سال با سابقه و پرداخت بیمه ای 20سال ( البته با احتساب شغل زیان اور به مدت 11 سال دارم) این شرایط برایم امکان دارد؟؟ از کارشناسان محترم خواهشمندم راهنمایی بفرمایند. باتشکر

  • سلام
   برای دریافت مستمری با احتساب حقوق کامل 30 روز باید 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه هم داشته باشین. سال‌های بیمه‌ای قابل خرید نیستن و با کمتر از 30 سال پرداخت حق بیمه میزان مستمری نیز به همون مقدار محاسبه می‌شه.

 25. با سلام.بنده مرد51ساله با سابقه بیمه تامین اجتماعی بالای25سال(حدود25.5سال)هستم.آیا قانونی مبنی بر اینکه با توافق و پرداخت حق بیمه 4.5سال باقی مانده تا30سال با کارفرمای کنونیم می توانم بازنشسته با مستمری 30روز در ماه بشوم؟

  • سلام
   متاسفانه امکان خرید سال‌های بیمه‌ای وجود نداره. برای دریافت مستمری 30 روز باید 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشید.

  • سلام
   برای این که با 30 روز حقوق بازنشسته بشین باید 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشین.

 26. سلام روز بخیر من 42 سال دارم و 21 سال پرداخت بیمه و خانم هستم میخوام بازنشست بشم .بعد میتونم جای دیگه اشتغال داشته باشم .درحال حاضر بیمه کارگاهی ارسال میشه و عنوان شغل هم کارمند؟

  • سلام
   وقت بخیر
   بله می‌تونید بازنشسته بشید البته مستمری بازنشستگی شما معادل 20 روز کاری محاسبه و پرداخت می‌شه. در مورد سوال دوم هم باید جواب بدیم که بله شما بعد از بازنشستگی می‌تونین تا هر زمان که بخواین به صورت آزاد کار کنین.

 27. سلام سابقه کسیکه ٨ سال بازنشته شده را ندادن وقتیم که به کارخونه و..اعتراض کردن گفتن ما نمیتونیم کاری کنیم و صاحب کارخونه فوت کرده و سابقتونا برین از یکی دیگه بگیرین،الان همه کارگر ها به اون سابقه نیاز دارن،به نظر شما چکار کنن؟؟؟

  • سلام
   بیمه‌گزار یعنی همون صاحب کارخونه موطف بوده که حق بیمه شما رو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنه به هر با توجه به اینکه تاریخ استخدام و سوابق بیمه‌ای شما در کارخونه‌ای که کار می‌کردین موجوده؛ بهتره با یک مشاور حقوقی و یا وکیل مشورت کنین.

 28. با سلام
  من آقایی 50 ساله ودارای 24 سال سابقه در مشاغل سخت و زیان آور هستم که متاسفانه فقط چهار سال آن تائید شده است 13ماه سربازی و 8 ماه جبهه هم دارم که حق بیمه اون رو پرداخت کردم وهمچنین دارای 15 درصد جانبازی هم هستم میشه لطفا” با توجه به جمیع جهات و قوانین شرایط بازنشستگی من رو بفرمائید .

  • سلام
   شما باید حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشین که با توجه به مطالبی که فرمودین چیزی حدود 8 سال سابقه پرداخت حق بیمه برای شما تایید شده و با این شرایط نمی‌تونید بازنشیته بشین. بهتره پیگیر بشید و ببینید که چطور با 24 سال سابقه کار در مشاغل سخت فقط 4 سال اون تایید شده؟!

 29. سلام با 20سال سابقه در مشاغل سخت امکان بازنشستگی در 35سالگی هست؟یا باید به سن مورد نظر هم رسید؟

  • سلام
   اگر 20 سال سابقه کار شما در مشاغل سخت به صورت متوالی و بدون فاصله باشه، بله در هر سنی که باشید امکان بازنشستگی وجود داره.

 30. سلام خوب هستید برای بازنشتگی تامین اجتماعی کارت پایان خدمت واجب هستش یا نه ؟ من کارفرما دارم یه جایی شنیدیم که اگه کارفرما قید کنه برای کار کردن در گارگاه من پایان خدمت الزامی نیست میتونیم بدون پایان خدمت بازنشت شیم . اقا کسی چیزی میدونه کمک کنه ممنون میشم ازتون

  • سلام
   شما می‌تونید بدون کارت پایان خدمت هم بازنشسته بشید. البته اگر تا زمان بازنشستگی شما قوانین تغییر نکنن.

 31. سلام
  20 سال پرداخت حق بیمه در یک شرکت دارم و هنوز در همین شرکت مشغول کارم سنم 51 سال میباشد از این 20 سال 16 سال سختی کار خورده و مابقی چون حق بیمه با عنوان مسئول پرداخت شده مشمول سختی کار نمی گردد بهترین حالت پیشنهادی برای بازنشستگی بنده چیست ممنون

  • سلام
   اگه 16 سال سختی کار به صورت متوالی و بدون وقفه باشه طبق قانون معادل 24 سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی محسوب می‌شه یعنی شما جمعاً 28 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارین و با پرداخت 2 سال حق بیمه می‌تونین بازنشسته بشین.

   • باسلام
    در ضمن بیمه 24 ماه خدمت سربازی رو هم قبلا”(جدای از این 20 سال) خریداری کرده ام

    • مجدداً سلام
     با این حساب شما 30 سال حق بیمه رو پرداخت کردین و می‌تونین بازنشسته بشین. بهتره به سازمان تامین اجتماعی‌ مراجعه و درخواست خودتون رو مطرح کنین تا هم بررسی بشه که 30 سال سابقه حق بیمه شما به طور کامل رد شده یا نه و در نهایت اقدامات لازم برای بازنشستگی‌تون رو انجام بدین.

 32. سلام، پدر من 76 سال سن دارن و در حال حاضر حدود 19 سال 7 ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی دارن. میخواستم ببینم اگر ما بخوایم با پر شدن 20 سال برای بازنشستگیشون اقدام کنیم امکانش هست یا نه و اگر هست با چند روز حقوق؟

  • سلام
   بله با داشتن 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه امکان بازنشستگی ایشون وجود داره و میزان حقوق یا مستمری بازنشستگی هم معادل 20 روز کاری در نظر گرفته می‌شه.

 33. با سلام من حدود 11سال بیمه دارم که 5 سالش سختی کاره و1.5سال بیمه بیکاری گرفتم آیا برای بازنشتگی سختی کار بهم تعلق میگیره

  • سلام
   سابقه 5 سال کار شما در مشاغل سخت معادل 7.5 سال کار در نظر گرفته می‌شه و به سوابق بیمه‌ای‌تون اضافه می‌شه.

 34. سلام من کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دارم و حدود 16 سال حق بیمه پرداخت نموده ام ولی در حال حاضر با داشتن 49 سال سن و بعلاوه خدمت سربازی حدود 18 سال سابقه بیمه دارم و درشرکتی با قراداد کارشناس امور اداری مشغول بکار هستم ولی در عمل کار تحصیلداری و کارپردازی انجام میدهم و دیگر توان انجام کار را بعلت بیماری هپاتیت اتوایمیون ندارم لطفاً جهت بازنشستگی پیش از موعد بنده را راهنمایی فرمایید باتشکر

  • سلام
   بازنشستگی به دلایل پزشکی با رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی ممکنه. بهتره با این سازمان تماس بگیرید یا با مدارک پزشکی‌تون به شعب این سازمان مراجعه کنید.

 35. سلام
  خانمی هستم 40 ساله با سنوات 16 سال آیا چنانچه سالهای خدمت را به 20 سال برسانم و 3 سال بیمه بیکاری بگیرم و 2 سال خودم حق بیمه پرداخت کنم با 30 روز حقوق باز نشسته می شوم یا خیر ؟ یا اینکه اگر گرفتن بیمه بیکاری در دریافتی بازنشستگی تاثیر گذار است (دریافتی را کم میکند ) بهتر است بنده با همان 20 سال سابقه درخواست بازنشستگی کنم ؟لطفا راهنماییم کنید .
  با تشکر

  • سلام
   برای 30 روز دریافتی بازنشستگی باید 30 سال حق بیمه پرداخت کرده باشید. اگر بیمه بیکاری‌ای که می‌گیرید در سال‌های پایانی خدمت شما نباشه توی حقوق بازنشستگی تاثیری نمی‌ذاره. اما اگه دو سال آخر قبل از بازنشستگی‌تون رو بیمه بیکاری بگیرید باعث کاهش میزان دریافتی شما می‌شه.

 36. سلام خسته نباشی ببخشید پدر من راننده هستن ۲۴ سال سابق دارد سنشم ۵۹ ساله خواستم ببینم باید وارد ۶۰سالگی بشه بازنشسته بشه یا ۶۰ سال تمام بشه ممنون میشم اگه پاسخ بدید

 37. با سلام و احترام ، من 20سال سابقه با سربازي بيمه تامين اجتماعي دارم و 40 سال سن دارم ، لطفا” دقيقا” اعلام نمايد كه ميتونم بازنشست بشوم اگه ميشه چه راهي بايد برم و پيگيري كنم تا به نتيجه برسم ممنون ميشم

  • سلام
   وقت‌تون بخیر
   برای بازنشسته شدن باید به سن بازنشستگی که 60 سال هست برسین در صورت داشتن 30 سال سابقه بیمه توی سن 50 سالگی هم می‌تونین بازنشسته بشین.

 38. با سلام و‌خسته نباشید :
  من با نوزده سال کار دریک ارگان دولتی و پرداخت بیمه به عنوان یک کارمند رسمی بازخرید شدم . آیا می‌توانم بعد از گذشت پنج سال با پرداخت بیمه تقاضای بازنشستگی نمایم ؟ و چطور ؟

  • سلام
   وقت بخیر
   شما با داشتن 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرطی می‌تونید بازنشسته بشین که به سن بازنشستگی هم رسیده باشین که برای خانم‌ها این شرط سنی 42 سال هست.

 39. با سلام آیا ماده 78 قاون بیمه جهت اعلام بازنشستگی کارفرما با سن 60 سال برای بانوان و سابقه کار 25 سال دارای شرایط خاصی می باشد و کارگر جهت 5سال باقیمانده تا تکمیل 30 سال سابقه کار، میتواند به صورت خویش فرما حق بیمه خود را پرداخت نماید؟ و ضمناً امکان اعتراض به کارفرما وجود دارد یا خیر؟ با سپاس

  • سلام
   بله می‌تونید به صورت خویش‌فرما حق بیمه 5 سال باقیمانده رو بپردازین. امکان اعتراض به کارفرما وجود نداره چون مطابق قوانین بیمه تامین اجتماعی کارفرما می‌تونه همه کارکنانی که به سن بازنشستگی رسیدن رو بازنشسته کنه. حتی اگه قرار به کار کردن بعد از سن بازنشستگی باشه، باید توسط بازرس بیمه تامین اجتماعی تایید بشه. یعنی بازرس تایید کنه که کارگر یا کارمند مورد نظر بعد از سن بازنشستگی همچنان توانایی انجام کار رو داره.

 40. سلام
  من 49 سالمه با 25 سال سابقه پرداخت بیمه که تقریبا 18 سالشو سقف بیمه پرداخت شده ولی جدیدا یه مشکلی به کارفرما پیدا شده که بزودی منجر به خاتمه کارم تو این کارگاه (از طرف کارفرما) خواهد شد یعنی تعدیل نیرو حالا سوالم اینه که اگه از بیمه بیکاری برای سه سال استفاده کنم و دو سال آخر رو که سابقه پرداخت بیمه به سی سال برسه خودم بصورت خویش فرما پرداخت کنم میتونم این دو سال رو به میزان سقف بیمه پرداخت کنم و بعد اون درخواست بازنشستگی با میزان کامل مستمری رو بدم یا نه؟

  • سلام
   بله می‌تونید. برای بازنشستگی مهم اینه که شما 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشن و به سن بازنشستگی رسیده باشین و فرقی نمی‌کنه که حق بیمه خویش‌فرما پرداخت بشه یا از طریق کارفرما.

 41. با سلام.من مرد هستم و شاغل در یک کارگاه.58 سال دارم و 18 سال حق بیمه حداقل پرداخت کردم.آیا اگر 2 سال باقیمانده را با توافق با کارفرما حق بیمه را افزایش دهم،مثلا حداکثر حق بیمه را رد کنم،بعد از رسیدن به 60 سال و بازنشست شدن،در میزان مستمری من تاثیر دارد یانه؟

  • سلام
   بله افزایش حقوق و به طبع اون افزایش حق بیمه در دو سال آخر کاری می‌تونه مستمری بازنشستگی شما رو هم افزایش بده

 42. آیا امکان ادامه فعالیت یک مرد 57 ساله با 30 سال خدمت در ادارت دولتی امکان پذیر است یا اینکه بایستی بازنشسته شود؟

 43. روز به روز داره عمرها کوتاه تر میشه با این غذاهای مصنوعی ماشینی،مرغ هورمونی،سبزیجات گل خانه ای آب و هوای سمی و…/قدیم نیست که ۱۲۰سال عمر میکردند الان با شرایط حال بالا میانگین زنده موندن حداکثر ۶۰سال هست یعنی طرف دقیقا همان روز مرگ بازنشست میشه و یک روز حقوق بازنشستگی شا میبینه خیلی زرنگ بوده باشه تو روستا زندگی کرده باشه همه چیز طبیعی خورده باشه و خوش بوده باشه ۷۰سال میانگین حداکثر زنده موندنش هست که ده سال اولش که حقوق میگیره میشه پول خودش که به خودش میدند بعدش روز مرگش هست ۷۰سال به اون پول نمیرسه بعد هم خانومش نمیگیره مگه چقدر کوچیکتر هست ۲سال یا حداکثر ۴سال معمولا خانومه هم زودتر میمیره نفع به نفع دولت و بیمه یه هزاری ضرر نمیکنند..
  تازه فکر کنید بعد از ۷۰سالگی نمرد و ۱۲۰سال عمر کرد که غیر ممکن هست ما مثال میزنیم با این که اشتباه هست منظور آدم تا جوان هست پول بدردش میخوره بره عشق و حال کنه نه اونی موقعی که دم مرگ هست و دیگه هیچ امیدی نداره به زندگی نمیدونه امروز میمیره یا فردا فقط میدونه این یکی دو روز هست ۶۰سالگی که تموم شد اون موقع به شما تیلیارد تیلیارد هم بدند فایده ای نداره چون وقت استفاده دیگه نداری

  ((سن بازنشستگی باید ۲۵سالگی باشه که ده سال اول پول خودت هست که میگیری بعد از اون ده سال ۳۵به بعد میشه پول اونا که میگیری که تا زنده موندن که ۶۰سال باشه ۲۵سال بخوری دقیقا همون سنی که بازنشست شده ای..))

  چون روز به روز و ثانیه به ثانیه داره عمر کوتاه تر میشه باید دقیقا و عینا سن بازنشیتگی هم مطابق به اون کمتر بشه قانونه..
  از نظر من این پول که خودتون پس انداز کنید و یا بیمه عمر بخرید بهتره..

 44. سلام خسته نباشید خانمی 55 ساله هستم با 24 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی که 17 سال بیمه اجباری و مابقی زنان خانه دار میخواستم ببینم در بازنشستگی این دو بیمه تاثیر میگذارد یا فرقی نمی کند؟ و یه سوال دیگه اگه من تقاضای بازنشستگی کنم در حال حاضر چقدر به من حقوق بازنشستگی تعلق میگیرد؟ ممنون از پاسخ گویی

  • سلام
   وقت بخیر
   برای بازنشسته شدن نوع بیمه که اجباری باشه یا زنان خانه‌دار مهم نیست بلکه مهم سنوات بیمه‌ای و سن شما است که شما شرایط لازم برای بازنشسته شدن رو دارین. در مورد سوال دوم هم باید گفت که حقوق دریافتی دو سال آخر قبل از بازنشستگی در تعیین مقدار حقوق بازنشستگی خیلی تاثیرگذار و مهمه. در واقع حقوق بازنشستگی با توجه به حقوق این دو سال محاسبه می‌شه.

 45. ببخشین برادرم ۴۷ سال سن داره و ۱۹ سال سابقه بیمه داره چند سالی هست که برای خودش کار میکنه و دیگه بیمه نبوده میخوام ببینم الان اگر جمع آوری سوابق بکنه میتونه با همون ۱۹ سال بازنشسته بشه و ۱۹ روز بازنشستگی بگیره یا نه؟ ممنون میشم از بابت راهنماییتون

  • سن بازنشستگی برای مردان 60 سالگی هست و برادرتون نمی‌تونن فعلن بازنشسته بشن. از طرفی میزان مستمری بازنشستگی با سوابق کمتر از 20 سال ممکنه از حداقل دستمزدی که ایشون دریافت می‌کردن هم کمتر باشه! ایشون خودشون می‌تونن به صورت خویش‌فرما برای خودشون بیمه رد کنن و نیازی نیست که حتمن در جایی مشغول به کار باشن بنابراین بهتره برادرتون حداقل یک سال دیگه به سوابق بیمه‌ای خودشون اضافه کنن و در صورت امکان تلاش کنن تا با 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته بشن.

 46. سلام من الان سه سال بیمه بیکاری دارم که وقتی این سه سال تموم شه ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال و چند ماهم خواهد بود و اگر بلافاصله درخواست بازتشستگی بدهم حقوق بسیار کمی بر طبق دریافتی دوسال اخر که بیمه بیکاری است به من تعلق می گیرد برای افزایش حقوق بازنشستگی چه باید بکنم ؟ آیا دو سال باید جایی مشغول شوم ؟ اگر حقوق کامل بخواهم چند سال باید کار کنم ؟

  • سلام
   همون‌طور که فرمودین باید دو سال آخر رو در جایی مشغول به کار بشید و یا به صورت خویش‌فرما حق بیمه پرداخت کنید. اگر بخواهید حقوق کامل دریافت کنید باید 30 سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشین.

 47. سلام.
  پانزده سال کار در شرایط سخت و زیان اور و سن بالای پنجاه سال برای اقایان و با حقوق محاسبه بیست و دوسال و با رضایت فرد امکان بازنشستگی هست؟
  ممنون

  • سلام
   وقت بخیر
   بله امکان بازنشستگی وجود داره. در ضمن در صورتی که سربازی رفته باشین می‌تونین سال‌های خدمت سربازی‌تون رو هم به سنوات کاری‌تون اضافه کنین.
   ممنون از شما

     • سلام. دیروز واسه پیگیری رفتم تامین اجتماعی بندر. ولی بهم جواب رد دادن و گفتن چنین قانونی فعلا نداریم. البته خیلی سریع جواب منو داد. شاید هم درست متوجه نشد. ایا برای انجام کارم نیازی به وکیل دارم؟

     • سلام
      از لحاظ سنوات کاری شما مشکلی برای بازنشستگی ندارید اما به خاطر سن شما ممکنه با بازنشستگی شما موافقت نشه چون سن بازنشستگی برای مردان 60 سال هست. قبل از وکیل می‌تونید با یک مشاور صحبت کنید توصیه می‌کنیم جهت اینکه سریع جواب بگیرید با شماره 1420 رو بگیرید و به صورت مستقیم با کارشناسای تامین اجتماعی صحبت کنید.
      موفق باشین.

     • واقعا ممنون از راهنمایی شما. خدا رو شکر که هنوز افرادی مثل شما هستند که بدون چشمداشتی پاسخگوی مردم هستند. شاد باشید

 48. سلام.
  با پانزده سال کار در شرایط سخت و زیان اور و سن پنجاه سال و با حقوق بیست و یک روز و با رضایت شخص ایا برای مردان تمکان بازنشستگی هست؟ ممنون

 49. سلام و خدا قوت
  امکان بازخرید ( بازنشستگی ) با 10 سال بیمه تامین اجتماعی در سن 33 سالگی هست ؟
  حقوق چند روز تعلق مییره ؟
  امکان کار در غیر از مشاغل دولتی میتونم داشته باشم ؟
  بازم تشکر

  • سلام
   وقت بخیر
   توی این سن نمی‌تونین بازنشسته بشین و باید به سن بازنشستگی برسین. میزان حقوق بر اساس سال‌های کاری شما محاسبه می‌شه و در نهایت این که بعد از بازنشستگی نمی‌تونید مجدداً کار کنید مگر این که حق بیمه برای شما رد نشه.

 50. تقاضای بازنشستگی دادم اگر بجای دو سال آخر 5 سال حساب کردند آیا میتوانم انصرف بدهم و دوباره مشغول کار شوم؟

 51. سی سال سابقه دارم قبل از دو سال آخر 18 ماه بیکار بودم برای تعیین مستمری بازنشستگی دو سال آخر محاسبه میشه یا 5 سال ؟

 52. سعادت
  با سلام و وقت بخیر. خانمی 55 ساله هستم، با 17 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی، ولی چون رسمی – قطعی هستم، با این سنوات امکان بازنشستگی وجود ندارد و گفته شده است که 25 سال سابقه می خواهد. آیا راهی وجود دارد که با 17 روز حقوق بتوانم بازنشسته بشوم. لطفا راهنمایی فرمایید. با سپاس

  • سلام
   با 10 سال سابقه بیمه هم می‌شه بازنشسته شد و ظاهراً شما مشکلی برای بازنشسته شدن ندارید! با این حال اگه با درخواست بازنشستگی‌تون موافقت نمی‌شه بهتره با مشاورین سازمان تامین اجتماعی صحبت کنین و ازشون کمک بگیرین!

 53. سلام و ممنون از مطالب خوب و حوصله ای که برای پاسخگویی به خرج میدهید.
  من مرد، 53 ساله و طبق سوابق ثبت شده در سایت تامین اجتماعی حدود دو ماه تا تکمیل 30 سال سابقه کار فاصله دارم.
  لطفا بفرمایید که بهترین زمان ارائه درخواست بازنشستگی و روش آن چیست؟

  • سلام
   شما به محض این که 30 سال سابقه کاریتون تکمیل شد می‌تونید درخواست بازنشستگی بدین. فقط مطمئن بشین که 30 سال کامل حق بیمه برای شما رد شده باشه. بعد هم کافیه درخواست بازنشستگی بدید.
   ممنون از محبتی که به ما دارین 🙂

 54. سلام.من یک مرد 58 ساله هستم و 13 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم.5سال هم توی یک شرکت کار کردم که لیست بیمه برام رد نمیکرد.مستندات دارم. من حقوقم الان 2 بابر حداقل بیمه است .شنیدم کسی که با پرداخت 20 ساله بازنشسته میشه دیگه فارغ از حق بیمه آخرش حداقل حقوق اداره کار رو بهش میدن.درسته.خوب من همین الان حقوقم 2برابر حداقلی رد میشه با 15 سالم بخام بازنشست بشم و 15 روز حقوق 2برابری میشه همون حداقل حقوق دیگه.پس فرقی نداره.درسته؟اگر اره که دیگه حق بیمه اون 5 سال رو پرداخت نکنم و 15 روزه بازنشست بشم.

  • سلام
   وقت بخیر
   تعیین میزان حقوق بازنشستگی برای سوابق کمتر از 20 سال، بر اساس سنوات کاری و حقوق دو سال آخر محاسبه می‌شه. و چون کمتر از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارین همون‌طور که فرمودین بر اساس قانون ممکنه حقوق بازنشستگی شما معادل حداقل دستمزد الان شما تعیین بشه. در مورد اضافه کردن 5 سال به سال‌های بیمه‌ای هم طبق گفته سازمان تامین اجتماعی امکان خرید سنوات وجود نداره با این حال بهتره با شماره 1420 تماس بگیرید و تلفنی از مشاورین تامین اجتماعی کمک بگیرین.

 55. سلام.من 58 سالمه و 13 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم.5سال هم توی یک شرکت کار کردم که لیست بیمه برام رد نمیکرد.مستندات دارم. من حقوقم الان 2 بابر حداقل بیمه است .شنیدم کسی که با پرداخت 20 ساله بازنشسته میشه دیگه فارغ از حق بیمه آخرش حداقل حقوق اداره کار رو بهش میدن.درسته.خوب من همین الان حقوقم 2برابر حداقلی رد میشه با 15 سالم بخام بازنشست بشم و 15 روز حقوق 2برابری میشه همون حداقل حقوق دیگه.پس فرقی نداره.درسته؟اگر اره که دیگه حق بیمه اون 5 سال رو پرداخت نکنم و 15 روزه بازنشست بشم.

 56. سال ۱۳۹۹ به سن ۶۰ سالگی میرسم و از سال ۱۳۷۰ بیمه تامین اجتماعی شدم و ۲۸ ماه سابقه خدمت سربازی خود را هم خریده ام ، متاسفانه ۴ سال سابقه بیمه ام وارد سیستم نشده ولی در پرونده ام موجود است . میخواستم بدانم برای آن ۴ سال چکار باید بکنم و سال ۱۳۹۹ میتوانم تقاضای بازنشستگی کنم؟

  • سلام
   برای 4 سالی که فرمودین بهتره با تمام مدارک موجود به شعبه‌ای از سازمان تامین اجتماعی که حق بیمه شما از اونجا رد می‌شه مراجعه کنین و شرایط رو توضیح بدین. سن بازنشستگی 60 سال تمام هست و در این صورت بله می‌تونید بازنشسته بشید.

 57. سلام وقت بخیر پدر من کارگر ساختمانی ۶۰ سال سن دارند و بیمه ایشون ۱۹ سال ۶ ماه هست ، میشه راهنمایی کنید که چطور میتونیم حقوق کامل بازنشستگی رو دریافت کنن

  • سلام
   برای دریافت حقوق کامل باید 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشت. متاسفانه به ایشون حقوق کامل پرداخت نمی‌شه و معادل همون 20 روز محاسبه می‌شه

 58. سلام
  من 42 سالمه. 17 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم و 1/5 سال خدمت سربازی.
  دچار بیماری ام اس شده ام. آیا میتوانم بازنشست شوم؟

  • سلام
   بازنشستگی به دلایل پزشکی توسط کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی تعیین می‌شه. در این خصوص باید به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید

 59. سلام .وقت به خیر.
  من با 32 سال سابقه بیمه تامین اجتمائی درخواست بازنشستگی دادم. البته سن من در تاریخ 1/1/1399 می شود 50 سال کامل ((متولد 1/1/1349 هستم)) و تامین اجتمائی به من گفته که کارفرما من می تواند 1/1/1399 ترک کار شما را اعلام نماید. سوال من این هست که آیا چه فرقی دارد که کارفرما ترک کار من را 29/12/1398 اعلام کند یا 1/1/1399 البته تاثیر اون رو در حقوق بازنشستگی تامین اجتمائی می خواستم بدونم. کدوم مورد برای من از نظر حقوق بازنشستگی بهتر است؟1/1/1399 یا 29/12/1398 ؟؟

  • سلام
   وقت شما هم بخیر
   در مورد سوال اولتون باید بگم تا قبل از تاریخ 1399/1/1 شما به سن بازنشستگی نرسیدین و از لحاظ قانونی امکان بازنشستگی شما وجود نداره. به همین دلیل بعد از تاریخ اعلام شده باید درخواست بازنشستگی بدین.
   در مورد سوال دوم هم اینکه در میزان حقوق بازنشستگی شما تاثیری نمی‌ذاره چون 32 سال سابقه بیمه دارید و به خصوص دو سال آخر در تعیین حقوق شما مهم هستن. همون‌طور که تامین اجتماعی به شما گفتن بهتره بعد از تاریخ 1399/1/1 درخواست بازنشستگی کنین.

 60. با سلام من کارمند دستگاه دولتی هستم که بیمه تامین اجتماعی هستم .ایا پس از 30 سال سابقه بیمه و سن پنجاه سال جهت بازنشستگی احتیاجی به موافقت دستگاه هست یا خیر..ممنون

  • سلام
   قانون بازنشستگی هم بخشی از قوانین جاری کشور هستش و دستگاه‌های دولتی و خصوصی موظف به رعایت این قوانین هستند. پس دلیلی برای عدم موافقت از سوی دستگاه‌های دولتی و خصوصی وجود نداره. در زمانی که شرایط بازنشستگی رو دارید کافیه درخواست بازنشستگی ارایه بدید و شرکت‌ها هم طبق قوانین شما رو بازنشسته می‌کنند.

 61. سلام من 21 سال بیمه دارم الان چند ماه هست که نمیتونم بیمه پرداخت کنم سوال داشتم الان اگه بمیرم خانواده من میتونن حق بیمه دریافت کنن ضمنا من 44 سالمه

  • سلام
   اگه منظورتون از حق بیمه همون مستمری یا حقوق بازنشستگی هست باید عرض کنم بله خانواده شما می‌تونن حقوق دریافت کنند. اگه مشمول ماده 75 بشید مبلغی نزدیک به حقوق دریافتی شما و اگه مشمول این ماده نشید مبلغی معادل با سنوات کاری شما به خانواده‌تون پرداخت می‌شه.
   برای شما سلامتی و طول عمر آرزو می‌کنیم

 62. سلام اگرقبل از 60 سالگی 30سال بیمه پرداخت کرده باشم باعلم به اینکه میتوانم باز نشست شوم آیا میتوانم تا سن 60سالگی به پرداخت حق بیمه ادامه دهم؟ اگر میتوانم “چه تاثیری در حقوق بازنشستگی ام دارد؟علاوه بر اضافه شدن سنوات آیاچه تاثیری بر میزان دریافتی ام دارد؟به زبان دیگر آیا کسی که 30 روز حقوق در بازنشستگی میگیره با کسی که مثلا 32 روز حقوق میگیره فقط فرق همان دو روز را بیشتر میگیره یا تفاوت دریافتی داره ؟ ممنونم از پاسخی که میدهید.

  • سلام
   بله می‌تونید تا 60 سالگی به کار ادامه بدید اما نهایتاً سابقه پرداخت بیمه 35 سال هست و بعد از این باید بازنشسته بشید. تاثیری که در حقوق شما می‌تونه داشته باشه میزان دریافتی دو سال آخر کاری شماست. یعنی اگه در دو سال آخر کاری میزان حقوقی که دریافت می‌کنید از حقوق دریافتی امروزتون بیشتر باشه، میزان حقوق یا مستمری بازنشستگی شما هم بیشتر خواهد بود.

 63. 28 سال سابقه دارم و سن من 50 سال است ایا دوسال اخر را میشه خرید؟ اگر در همین فاصله سختی کار به من به ثبت برسد ایا می توان بازنشست شد درحالی که کارفرما فقط شرکت را به ثبت رسانده و پول سختی کار را پرداخت نکرده؟ باید چه کار؟

  • جواب سوال اولتون اینه که سنووات کاری رو نمی‌شه خرید! و در مورد سوال دوم هم باید بگم اگه سختی کار شما تایید بشه به طوری که سابقه بیمه شما به 30 سال برسه امکان بازنشستگی وجود داره. سوابق کاری شما اگه توسط کارفرما رد شده باشه توی سازمان تامین اجتماعی موجوده و می‌تونید پیگیری کنید. البته بهتره در خونه بمونید و با شماره 1420 تماس بگیرین و مشکل خودتون رو مطرح کنید و اگه نیاز به مراجعه حضوری بود به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

  • سلام
   برای بازنشستگی توی 50 سالگی باید 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشین و در غیر این صورت امکان بازنشستگی وجود نداره

 64. سلام وقت بخیر..یکی دو سوال داشتم لطف میکنید جواب بدهید..بنده یک اردبیهشت60ساله میشم و15سال سابقه بیمه دارم .سربازی خودم ک زمان جنگ بود وکارت ایثارگری هم دارم. دی ماه اقساطی کردم ماه500هزار اما اقساط رو پرداخت نکردم خاستم بدونم دوباره میشه پرداخت کرد چ جریمه ای داره… میخاهم یک جا پرداخت کنم قبل 1اردبیهشت و بازنشست شوم

 65. عرض سلام و خسته نباشید تبریک عید نوروز،بنده در این مورد سوالی داشتم:مادر بنده متولد۱۳۴۷ هستند و تا الان بیمه ب دلایلی نتوانستند پرداخت کنند،الان ایشون می توانند بیمه بریزند؟!آیا حقوق بازنشستگی ب ایشون تعلق می گیرد؟!

 66. سلام من شوهرم پرده گوشش پاره شده کارت پایان خدمتش هم معافیت پزشکی هست الان دوسال هست مشکلش جدی شده خون از گوشش میاد و سردرد شدید داره ده سال پرداخت بیمه داره کارگران ساختمانی فصلی ،الان نمیتونه کار کنه بازنشستگی شاملش میشه یا نه؟

  • سلام
   بازنشستگی به دلایل پزشکی توسط کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی تایید می‌شه. اگر این کمیسیون تایید کنه با 10 سال سابقه بیمه همسر شما بازنشسته می‌شه. با 1420 تماس بگیرین و شرایط‌تون رو توضیح بدین. در ضمن اگه مشکلات گوش و سردرد همسر شما ناشی از کار اون هست، بنا به شرایط ممکنه بتونید از محل کار همسرتون هم خسارت بگیرید.

 67. با سلام و خسته نباشید
  پدر من 60 سال سن داره و 17 سال هم سابقه بیمه می خواستم بدونم می تونه 3 سال باقیمانده تا 20 سال رو بخره و اگه امکانش هست تفاوتش با بازنشته 30ساله چیه

  • سلام
   امکان خریدن وجود نداره اما ایشون می‌تونن سال‌های خدمت سربازی‌شون رو به سنوات کاری‌شون اضافه کنن. از طرفی با تایید کارشناس تامین اجتماعی می‌تونن تا 65 سالگی هم کار کنن. میزان حقوق یا مستمری بازنشستگی به مدت سابقه بیمه و حقوق دریاقتی دو سال آخر کاری بستگی داره. در نتیجه حقوق بازنشستگی افرادی که زیر 30 سال سابقه خدمت داشته باشن کمتر از کسی هست که با شرایط یکسان 30 سال سابقه بیمه داشته.

 68. سلام. من در یک دستگاه دولتی شاغل به کار هستم. ۵۱ سالمه و اخر امسال (۹۹) سنوات کاریم به ۲۰ میرسه. تا جایی که میدانم حق بیمه دستگاه ما بر اساس قانون تامین اجتماعی پرداخت میشود. ایا با بیست سال بازنشستگی شامل من هم میشود ؟ یا فقط مختص افرادی است که حق بیمه شان بر اساس قانون کار پرداخت شده؟ ممنون میشوم راهنمایی کنید.متشکرم

  • سلام
   قبل از هرچیز بگم سازمان تامین اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای قانون کار هست و این دو از همدیگه جدا نیستن. در مورد سوال‌تون هم باید بگم بله با 20 سال سابقه بیمه می‌تونید بازنشسته بشید. البته مستمری بازنشستگی هم معادل 20 روز کاری محاسبه می‌شه. برای بازنشسته شدن با سوابق کمتر از 20 سال باید به سن بازنشستگی که برای خانم‌ها 55 سال هست رسیده باشین.

 69. با سلام. من کارمند بخش دولتی هستم و حق بیمه ما بر اساس قانون تامین اجتماعی پرداخت میشه. اخر امسال ۲۰ سال سنوات کاریم تمام میشه.در حال حاضر هم ۵۱ سال دارم. ایا بازنشستگی با بیست روز حقوق در اخر سال شامل من میشه که اقدام کنم؟ بازنشستگی با ۱۹ سال سنوات خدمت و ۱۹ روز حقوق چطور؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 70. با سلام و خسته نباشید من شنیدم قانون جدید اخذ کردن که خدمت کارگری 25 سال شده اگر هم سن 51 باشد ایا این جمله صحت دارد یا همون 30 سال هست ؟

 71. سلام. وقت بخیر. قبلا لطف کردید و جوابم را دادید و متوجه شدم با ۲۰ سال خدمت میتوانم درخواست بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق بدهم. الان این سوال برایم مطرح است ایا بازنشستگی با این سنوات مبتنی بر موافقت رییس دستگاه است؟ و تنها در صورت موافقت ایشان میتوانم در این سن بازنشست بشوم؟ یا لزوما نیازی به موافقت ایشان ندارد؟
  سوال بعدی اینکه برای اقدام به بازنشستگی به ترتیب به کجاها باید مراجعه کنم ؟ ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید. از وقتی که میگذارید خیلی متشکرم

 72. یک سوال دیگر هم دارم. من نزدیک به شش ماه و نیم مرخصی از دستگاهی که در آن کار میکنم طلب دارم. ایا میتوانم این تعداد روزها را از مدت زمانی که مانده تا ۲۰ سال خدمتم پر شود کم کنم و زودتر درخواست بازنسشتگی بدهم؟
  سوال بعدی اینکه من ابتدای خدمتم بصورت ساعتی در محل کار حاضر میشدم و به دلایلی برایم بیمه رد نشده. خودبخود حدود یکسال اول بیمه نشدم.تا پس از بازرسی هیات بازرسی ظاهرا دستگاه مجبور شد از سال بعدش قرارداد درست و حسابی ببندد و برایم حق بیمه پرداخت کند. تا جایی که فهمیدم تنها در صورت شکایت از دستگاه میتوان این یکسال را به سنواتم اضافه کرد. ایا شما راه حل دیگه ای دارید که راهنمایی بفرمایید تا جای ممکن نمیخوام دردسر شکایت را بدوش بکشم که ممکنه تبعات منفی داشته باشه برایم

 73. سلام و خسته نباشید،
  ۱) اگر آقا با حداقل ۱۰ سال سابقه کار و سن ۶۱ سال فوت کنند، میزان مبلغ مستمری بازنشستگی ایشان براساس ۱۰ سال است یا حداقل حقوق را شامل میشود؟
  ۲) اگر خانمی با ۴۲ سال سن و ۲۲ سال سابقه قصد بازنشستگی داشته باشد، با ۲۲ روز به ایشان حقوق بلزنشستگی تعلق می گیرد ؟ لطفا در غیر اینصورت علت توضیح دهید

  • سلام وقت بخیر
   برای سوابق زیر 20 سال بر اساس همون سال‌های سابقه کار و بدون در نظر گرفتن حداقل دستمزد محاسبه می‌شه. یعنی ممکنه حقوق بازنشستگی از حداقل دستمزد هم کمتر بشه.
   در جواب سوال دوم هم باید بگم بله بر اساس 22 سال محاسبه می‌شه.

 74. با سلام بنده بیمه اختیاری پرداخت میکنم
  احساس میکنم از لحاظ حقوق بازنشستگی با بیمه های دیگر فرق میکنه
  ممنون میشم مزایا یا معایب این نوع بیمه ذکر کنید

  • سلام میزان حقوق بازنشستگی بستگی به میزان درآمد و حق بیمه‌هیا پرداختی شما داره. میزان سال‌هایی که حق بیمه می‌پردازین و به خصوص دستمزد دو سال آخری قبل از بازنشستگی شما تاثیر مهمی در میزان حقوق یا مستمری بازنشستگی‌تون داره. می‌تونید مطالب دیگه ما در خصوص قوانین و یا راهنمای بیمه تامین اجتماعی، وظایف سازمان تامین اجتماعی و یا میزان پرداختی حق بیمه‌های تامین اجتماعی رو مطاله کنین

   • سلام وقت بخیر پدر من 65سال سن داره برج ۸امسال ۲۰سالش پر میشه میخواستم بدونم حقوق ومزایای به چه شکلی پرداخت میشه آیا ۳۰روز کامل بهش میدن یا اینکه مستمری میگیره

    • سلام
     وقت شما هم بخیر
     حقوق و مزایا بر اساس همون 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌شه و متاسفانه 30 روز کامل به ایشون تعلق نمی‌گیره اما مطابق قانون حقوقی که می‌گیرن نباید کمتر از حداقل دستمزدشون باشه.

  • سلام
   برای دریافت 30 روز مستمری بازنشستگی باید 30 سال سابقه بیمه داشته باشید. در غیر این‌صورت میزان حقوق بازنشستگی شما بر اساس سوابق بیمه شما یعنی 26 سال محاسبه می‌شه.

 75. سلام:من کارمنددولت بودم بدلیل اینکه شرکت دولتی محل کارم واگذارشده به بخش خصوصی باتوجه به اینکه 60سال سن دارم و24سال سابقه تکلیف کردن با24روزحقوق بایدبازنشسته شوم لطفا راهنمائی فرمائیدچنین قانونی هست؟

  • سلام
   اجباری در بازنشستگی پیش از موعد نیست برای پیگیری موضوع بهتره به شماره 1420 زنگ بزنید و تلفنی مشاوره بگیرید.

 76. سلام
  احتراما 2سوال دارم: 1- اگر الان علاوه بر حق بیمه اجباری که پرداخت می کنم جای دیگری هم عصرها تا پاسی از شب کارکنم و انجا هم کارفرما برایم بیمه رد کند چنانچه بعد از 5 سال بخواهم از هر دوجا بیرون بیایم و مهاجرت کنم ، برایم 10 سال حق بیمه پرداخت شده محسوب می شود ؟ یا 5 سال با مبلغ بیشتر ی حق بیمه پرداخت شده ؟ 2- ایا اگر کارگری خودش را بازخرید کند و مبلغ بازخریددی را کامل دریافت کند ایا بعد از رسیدن به 60 سالگی مشمول دریافت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی می شود؟

  • سلام
   از دو محل امکان رد شدن حق بیمه وجود نداره. بعد از تسویه حساب کامل با سازمان تامین اجتماعی تعهد هم تموم می‌شه. وقتی می‌تونید مستمری بگیرید که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده باشید و به سن بازنشستگی برسید.

 77. سلام ببخشید پدر من اذر ماه امسال 60 ساله میشه و 23 سال سابقه داره ایا ایشون میتونه بازنشسته بشه؟ خیلی برامون حیاتی هست این سوال مرسی

  • سلام. شرط بازنشستگی 60 سال تمام هست و اگه پدر شما در آذرماه 60 سالش تموم می‌شه بله می‌تونن بازنشسته بشن.

 78. با سلام،ایا یک خانم 50 ساله با سابقه 20 سال بیمه تامین اجتماعی که حدودا 4سالش بیمه اجباری و ادامه اش هم از بیمه زنان خانه دار باشد می تواند بازنشسته شود؟

  • سلام بله می‌تونن بازنشسته بشن اما با توجه به نوع بیمه زنان خانه‌دار بهتره قبل از اقدام به بازنشستگی با 1420 تماس بگیرید و به صورت تلفنی راهنمایی بگیرید.

 79. با سلام . من بیمه اختیاری دارم و متولد دوم مرداد 1339 می باشم و 24 سال بیمه پرداخت کرده ام .میتوانم دوم مرداد 1399 بازنشسته بشوم و آیا مرداد ماه را هم باید پرداخت کنم . ممنون از شما

  • سلام
   با رسیدن به سن 60 سال تمام می‌تونید بازنشسته بشید. حق بیمه هم تا آخرین ماه از سن بازنشستگی‌تون باید پرداخت بشه یعنی مرداد رو هم باید بپردازین.

 80. سلام من۱۲ سال سابقه بیمه تامین اجتمای دارم وسنم ۴۷ سال است آیا می توانم ۸ سال بخرم وبا ۲۰ روز باز نشسته شوم آیا سابقه بیمه فروشی هست

  • سلام
   خیر متاسفانه طبق گفته سازمان تامین اجتماعی امکان خرید سنوات وجود نداره و فرد باید تا رسیدن به سن بازنشستگی مشغول به کار باشه.

 81. سلام
  احتراما” به استحضار می رساند بنده در سال 1374/09/01در شرکت الحدید صنایع دفاع مشغول کار شدم و فیش حقوقی به اضافه دفترچه بیمه از آن ماهها دارم
  ولی متاسفانه در سوابق بیمه اینجانب از تاریخ 1375/01/01ثبت گردیده است
  لذا خواهشمندم بنده را راهنمایی نمایید که چگونه بتوانم این سه ماه را درسوابق خود ثبت نماییم

 82. سلام پدر بنده 55 سال سن دارند و 17 سال سابقه بیمه دارند که 12 سال آن مشاغل سخت می باشد و هم اکنون بیکار هستند.چه زمانی می توانند بازنشسته بشوند و با چه میزان حقوق ؟؟؟؟آیا می توانند با احتساب سختی کار زودتر از 60 سال بازنشسته شوند ؟

  • سلام
   پدر شما با رسیدن به سن 60 سالگی می‌توانند بازنشسته شوند مگر این که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده باشند.

 83. باسلام و احترام
  یک بیمه شده نامین اجتماعی که به سن شصت سالگی رسیده است اما به خواسته خود نخواهد بازنشسته شود ؛ حداقل سنوات خدمتی که باید داشته باشد تا کارفرما اورا اجبارآ بازنشسته کند چند سال است؟
  با سپاس

  • سلام هر بیمه‌شده مردی با رسیدن به سن 60 سالگی و با داشتن حداقل سابقه بیمه بالای 10 سال می‌تواند بازنشسته شود و تنها در صورتی که کارشناس تامین اجتماعی تایید کند وی می‌تواند همچنان بعد از 60 سالگی نیز به کار خود ادامه دهد.

 84. سلام. 18 سال سابقه کار در یک شرکت نساجی که شامل سختی کار می باشد را دارم. با دو سال حق بیمه خدمت سربازی که پرداخت شده است میتوانم بازنشسته شوم؟ 42 سال دارم

  • سلام
   خیر بازنشسته نمی‌شید چون 18 سال سابقه در مشاغل سخت معادل 27 سال کار در مشاغل عادی محسوب می‌شه و با احتساب سوابق سربازی جمعاً 29 سال سابقه بیمه دارید در حالی که جمع سوابق کاری شما باید معادل 30 سال کاری عادی باشه.

 85. سلام سی سال بیمه پرداخت کردم ولی الان می‌بینم که همکار من با بیست سال سابقه همین حقوق میگیره پس آن ده سال که من بیمه اضافه ریخته ام چه می‌شود

  • سلام
   سوابق پرداخت بیمه یکی از عواملی هستش که توی حقوق بازنشستگی تاثیر می‌ذاره ولی عوامل مهم دیگه‌ای هم هستن که توی حقوق بازنشستگی افراد تاثیر می‌ذارن به خصوص حقوق دو سال آخری که فرد مشغول به کار بوده بسیار در تعیین حقوق بازنشستگی تاثیرگذاره.

 86. سلام. پدرم 60 سال سن دارد و تاکنون هیچگونه ای بیمه ای بازنشستگی نداشته است. آیا می توانیم از همین سن اقدام به ثبت نام بیمه بازنشستگی براشون کنیم؟

 87. سلام، من شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. آیا میتونم با قانون 42 سال سن و 20 سال سابقه بازنشست بشم؟

  • سلام
   بله می‌تونید اما دقت کنید که حقوق بازنشستگی شما معادل 20 روز کاری در نظر گرفته می‌شه و ممکنه رضایت‌بخش نباشه.

 88. باسلام من 25سال سابقه بیمه دارم ولی سنم 43 سال میباشد ایا باید تاسن 50 سالگی صبر کنم برای بازنشستگی

  • سلام
   بله باید تا 50 سالگی صبر کنید. توصیه می‌کنیم 5 سال بعد که 30 سال سابقه بیمه شما تکمیلی می‌شه مجدداً پیگیر بازنشستگی بشید و قوانین رو چک کنید که اگر تغییری ایجادشده بود بتونید زودتر بازنشسته بشید.

 89. عرض سلام و احترام، بنده کارمند دانشگاه علوم پزشکی مشهدم با سابقه 20 سال کار در دانشگاه بنده می توانم بازنشست بشم و 10 سال سابقه بیمه را به صورت خویش فرما پرداخت کنم مجموعا 30 سال بشه هزینه 10 سال را یکجا پرداخت بشه لطفا راهنمایی بفرمایید. باتشکر

  • سلام وقت‌تون بخیر
   طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی سنوات کاری قابل خریدن نیستن یعنی نمی‌شه حق بیمه 10 سال رو پرداخت کرد و بازنشسته شد! شما اگر به سن بازنشستگی رسیده باشین با 20 سال سابقه کار هم می‌تونید بازنشسته بشید که البته باید توجه کنین حقوق بازنشستگی‌تون هم معادل 20 روز کاری محاسبه می‌شه.

 90. باسلام،پدرمن درحال حاضر با۸۰سال سن، ۲۱سال و۹ماه بیمه ی اجباری دارن، می‌خوام بدونم که آیا حقوق ایشان همون ۲۱روزازماهه یا ۳۰روز…آخه زمان پدر من بازنشستگی براساس سن بوده ، حالا نظراتتون روخوندم گفتین که کسی که۳۰سال سابقه داره میتونه حقوق ۳۰روز رودریافت کنه….ممنون میشم راهنمایی کنین…

  • سلام
   شرط سنی فقط یکی از شروط بازنشسته شدنه که همچنان هم در نظر گرفته می‌شه. سن بازنشستگی برای مردان 60 سال هست و پدر شما به این سن رسیدن ولی حقوق بازنشستگی ایشون بر اساس سنوات کاری محاسبه می‌شه که هموون 21 سال هست و فقط وقتی می‌تونن معادل 30 روز کاری حقوق دریافت کنن که 30 سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشن.

 91. سلام
  من جانباز 15 %هستم و 49 سال سن دارم ودرحال حاضر 29سال سابقه بیمه دارم حقوق بازنشستگی مطابق با آخرین دریافتی می باشد یا میانگین دوسال پایان خدمت، درضمن پایان خدمت کاریم شهریور 1400 می باشد

 92. دوردبرشما
  من 24 سال 2 ماه بیمه دارم که 11 سال آن در دوشرکت که سختی زیان خورده وسن بنده ام 48 سال 2 ماه چقدر دیگر باید کار کنم تا باز نشسته شوم

  • برای بازنشسته شدن باید به سن بازنشستگی برسید یا 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشید. با احتساب سختی کار شما تا الان نزدیک به 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارید اما شرط سنی برای بازنشسته شدن رو ندارید.

 93. سلام من 30 سال و 11ماه بیمه پرداخت کرده ام و بازنشسته شدم آیا در طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران سابقه من 35 سال محاسبه می شود؟چون بیش از 30 سال بیمه پرداخت کرده اام یا خیر؟متشکرم

 94. باعرض سلام
  با عنایت به اینکه بنده کارمند اداره دولتی می باشم ولی صندوق بیمه ما تامین اجتماعی می باشد که باستناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری در پایان خرداد 30 سال و 2ماه سابقه حکمی دارم که اداره حکم بازنشستگی من را بدلیل تکمیل سابقه صادر و به شعبه بیمه تامین اجتماعی اعلام کرد .لذا با توجه به اینکه حق بیمه خرداد ماه در تیر ماه واریز می گردد بیمه با اینکه اعلام می کند 30سال سابقه شما تکمیل شده اعلام می کند ما باید ترک کار شما را به محل کارتان اعلام کنیم و حقوق تیر ماه می را نمی پردازد و اعلام می دارند که حقوق ماه مذکور را محل کارتان پرداخت نماید در حالی که اداره اعلام می کند سابقه شما با توجه به سابقه موجود در بیمه تکمیل می باشد و تازه اگر اداره هم قبول کند باز بیمه اعلام می کند تازمانی که حق بیمه تیر واریز نشده حقوق من را برقرار نمی کند لطفا” در این خصوص اینجانب را راهنمائی فرمائید. لطفا” اگر زحمتی نیست پاسخ را به ایمیل اینجانب ارسال نمائید.

  • سلام لطفاً با شماره 1420 تماس بگیرید و تلفنی موضوع رو با کارشناس تامین اجتماعی درمیون بذارید تا کمک‌تون کنن.

 95. سلام من درحال حاضر 23 سال سابقه بیمه دارم که از این مدت 10 سال را در شرایط سختی کار فعال بودم
  اکنون 43 سال دارم با توجه به 10 سال سابقه سختی کار که 15 سال محاسبه میشود ایا من دو سال دیگر بازنشسته میشوم یا خیر؟

 96. لام من می خوام پسرم را بیمه بازنشستگی کنم الان ۳۴ ساله است و بیکار است ، از اوکراین میاید هیچ درآمدی هم ندارد اگر بیمه ایران شود و ده ساله اون موقع ۴۴ ساله می شود که میگویند زیر پنجاه ساله بازنشستگی تعلق نمی گیرد ، لطف میکنید مرا راهنمایی کنید چه نوع بیمه ای برای پسرم بهتر است که ماهیانه هزینه کمتری بریزم و بیمه ای باشد که هم درمانی باشه هم بازنشستگی داشته باشه . ممنون

  • سلام
   احتمالاً منظور شما بیمه عمر هستش وگرنه امکان خرید بیمه تامین اجتماعی وجود نداره. شما می‌تونید بیمه عمر رو هم از بیمه ایران و هم از شرکت‌های دیگه بیمه بخرید و شرط سنی هم وجود نداره تنها کافیه مدت قرارداد بیمه عمر شما تموم بشه تا اندوخته بیمه عمر رو به صورت مستمری بازنشستگی و یا به صورت یکجا دریافت کنید. در صورت تمایل می‌تونید شماره تماس به ما بدید تا مشاروان بیمه عمر ما با شما تماس بگیرند و راهنمایی‌تون کنن.
   ممنون از شما

 97. سلام من خودم را بیمه اختیاری کردم و حدود ده سال است بیمه پرداخت میکنم الان 56 ساله هستم تا چند سال باید بریزم تا بازنشسته شوم ؟ آیا میشود پسرم را تحت پوشش خودم بیمه کنم ؟

  • سلام شما با رسیدن به سن 60 سالگی می‌تونید بازنشسته بشید و پسرتون رو هم می‌تونید تحت پوشش بیمه خویش‌فرما قرار بدید

 98. با سلام
  آیا مردان با سن 60 سالگی و زنان با سن 55 سالگی و سابقه کار بین 20 الی 30 سال با 30 روز حقوق بازنشسته می شوند و یا به میزان سابقه کاری؟

 99. سلام پدر من درسن۵۹ سالگی فوت کردند ۲۰سال سابقه بیمه داشتند ولی یک سال و نیم آخر زندگی شون بیمه براشون رد نشده با این وجود بازنشستگی شاملشون میشه

  • سلام بله بازنشستگی شامل‌شون می‌شه البته بهتره پبگیر باشید تا 1سال و نیم باقی‌مونده نیز جزو سوابق‌شون حساب بشه و یا سنوات سربازی‌شون. اما به هر حال مشمول بازنشستگی هستند.

 100. با سلام
  خانم هستم با 22 سال سابقه بیمه، 43 ساله.
  1- آیا امکان بازنشستگی با 22 روز در این سن امکان پذیر است؟
  2- در صورت پرداخت ماب التفاوت برای 25 تا 30 سال، ایا امکان دریافت 30 روز حقوق امکان پذیر میباشد؟

  • سلام
   بله شما می‌تونید با احتساب سال‌های بیمه‌ای بازنشیته بشید اما طبق گفته سازمان تامین اجتماعی امکان پرداخت مابه‌التفاوت و خریدن سال‌های بیمه‌ای وجود نداره.

 101. سلام سن من 30 سال سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی را دارم و متولد مرداد 1349 می باشم آیا امسال (1399) می توانم بازنشسته شوم و یا (1400) لطفا راهنمایی فرمائید

 102. سلام ، من متولد مرداد 1349 می باشم و 30 سال پرداخت کامل بیمه تامین اجتماعی دارم آیا در سال جاری 1399 من بازنشسته می شوم و یا اینکه سال 1400 .
  نمی دانم سن 50 سال باید پر شود و یا اینکه وارد 50 سال شدید می توانی بازنشست شوید؟ ممنون می شوم راهنمایی فرمائید

 103. سلام مادر من 54سالش است ومعلم است وسابقه 22سال بیمه دارد و قبل از شغل معلم بودن در شرکت خصوصی 8سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارد ایا میشود که بیمه را انتقال به تامین احتماعی بدهد و با 30 سال سابقه بازنشسته شود

  • سلام چنانچه سوابق شما وجود داشته باشد می‌تونید پیگری کنید با 1420 تماس بگیرید و تلفنی درخواستتون رو مطرح کنید.

 104. با سلام من مدت 15 سال سختی کار تایید شده از اداره کار و اموراجتماعی دارم وبعد از آن تبدیل وضعیت شدم به کارمندی آیا سابقه سختی کار شمال اینجانب مشود ضمنا 30سال هم سابقه بیمه ادارم وسن 48 سال است لطفا راهنمایی کنید

  • سلام
   بله 15 سال کار درشرایط سخت باید معادل 22.5 سال کار عادی برای شما محاسبه بشه و با 30 سال سابقه پرداخت بیمه و داشتن 50 سال سن می‌تونید بازنشسته بشید.

 105. سلام با داشتن 30 سابقه و 51 سال سندر صورتی که یکسال ماقبل آخر در ایام بیمه بیکاری باشد میانگین 2 سال آخر چگونه محاسبه میگردد .

  • سلام
   متاسفانه حقوق بیمه بیکاری در تعیین حقوق بازنشستگی موثره به همین علت هیچ‌وقت توصیه نمی‌شه که دو سال آخر رو از بیمه بیکاری استفاده کنید. بهتره با 1420 تماس بگیرید و تلفنی مشاوره بگیرین.

 106. سلام جناب رضایی از پاسختون تشکر میکنم ولی الان من سی سال سابقه بیمه دارم با این 7.5 سال سختی کار میشود 37.5 نتیجه با سن 48 سال میتوانم بازنشست بشم

  • سلام
   طبق قانون تامین اجتماعی باید 35 سال حق بیمه پرداخت کرده باشید تا در هر سنی بازنشسته بشید و یا با داشتن 30 سال سابقه بیمه به سن 50 سالگی برسید. در شرایط شما امکان بازنشستگی وجود نداره. می‌تونید با شماره 1420 هم تماس بگیرید و درخواست‌تون رو تلفنی با کارشناسان تامین اجتماعی مطرح کنید.

 107. سلام وقت بخیر ، من 10 سال سابقه بیمه و 41 سال دارم آیا می توانم درخواست بازنشستگی بدم ؟ و یا 5 سال دیگر با سابقه 15 سال و 45سال سن درخواست بازنشستگی بدم؟

  • سلام
   برای بازنشستگی حداقل باید 42 سال تمام داشته باشین از طرفی توصیه می‌کنیم اگه امکان کار کردن دارید به کارتون ادامه بدین چون هرچه سنوات بیمه‌ای شما بیشتر باشه و همچنین هرچه حقوق دو سال آخر قبل بازنشستگی‌تون بیشتر باشه توی حقوق بازنشستگی شما تاثیر می‌ذاره.

 108. سلام روزبخیر پدر من52سالشه وبا25سال سابقه سربازیش وخریده و جبهه هم رفته آیا پدر من میتونه با این سن و سابقه بازنشست بشه؟لطفا جواب بدید.ممنون

  • سلام
   سن بازنشستگی برای مردان 60 سال تمام هست که اگه 30 سال سابقه بیمه داشته باشن می‌تونن در 50 سالگی هم بازنشسته بشن در عیر این صورت امکان بازنشستگی وجود نداره.

 109. با سلام و خسته نباشید . من 60ساله هستم و 18 نیم سال سابقه بیمه دارم از بیمه بیکاری هم استفاده نکرده ام پرداختی بیمه ام هم فعلا 50/.بیشتر از حداقل است اگر بروم و از بیمه بیکاری استفاده کنم تا سابقه بیمه ام 20 سال کامل شود و کمی بیشتر در دریافتی بازنشستگیم اثری دارد کمتر میشود یا بهتر است این یکسال و نیم را پرداخت کنم و از بیمه بیکاری استفاده نکنم

  • سلام
   وقت بخیر
   طبق گفته سازمان تامین احتماعی، سنوات یا سال‌های بیمه قابل خریدن نیستن یعنی نمی‌تونید به جای کار کردن فقط حق بیمه پرداخت کنید و بازنشسته بشین. از طرفی توصیه نمی‌کنیم که از بیمه بیکاری استفاده کنین چون میزان حقوق دو سال آخر شما توی حقوق بازنشستگی‌تون اثر می‌ذاره و ممکنه باعث کاهش دریافتی بازنشستگی‌تون بشه. اگه می‌تونید به مدت یک و سال نیم دیگه کار کنید در غیر این‌صورت با همین شرایط می‌تونین بازنشسته بشین.

 110. سلام. متشکرم از راهنمایی تان و جواب دهی جنا ب اقای رضایی لطفا بفرمایید با 18ونیم سال سابقه چگونه میتوانم بازنشسته بشوم سنم هم 60 سال کامل است توضیح کامل هم در پیام قبلی خدمتتان دادم

 111. سلام در مورد بیمه ایام سربازی چرا دولت و سازمان نظام وظیفه را ملزم به پرداخت حق بیمه برای سربازان نمیکنید چه دلیلی دارد یک سرباز دو سال از بهترین ایام عمر خود را در پادگانها و دیگر مراکز خدمتی به انجام کار بدون بیمه باشد .من در زمان سربازی با توجه به تاهل حقوق ناچیزی معادل 3500 تومان در ماه به ما پرداخت میشد که اولا بدور از عدالت و انصاف بود دوما بواسطه همین حقوق ناچیز دولت و سازمان نظام وظیفه موظف بوده برای سربازان حق بیمه پرداخت کند . اگر ایام سربازی قابل خریدن است پس همین ایام مشمول پرداخت حوق هم هست چرا همیشه و همواره از یک سو به مسائل نگاه میشود و آنسو همواره به ضرر سرباز و از سوی دیگر به نفع دولت است . این عدالت کجا است .

 112. با سلام خدمت شما میخواستم بدونم اگر تا سن 60 سالگی پرداخت سوابق بیمه ای به 27 سال برسه میشه ادامه داد تا به 30 رسوند و تقاضای بازنشستگی داد یا نه یعنی امکان پرداخت حق بیمه بعد از 60 سالگی وجود دارد.
  با تشکر

  • سلام بله با تایید کارشناس تامین احتماعی می‌تونید چند سالی بعد از 60 سالگی هم به کار کردن و واریز حق بیمه ادامه بدید.

 113. آیا به بازنشسته بانک ملی که در شرکتی که مشمول قانون کار است مشغول به کار می باشد بعد از اتمام همکاری باید سنوات خدمت پرداخت شود ؟

  • سلام
   خیر، دوره کاری شما به پایان رسیده و بازنشسته شدین و نمی‌تونید دوبار حق بیمه پرداخت کنین.

 114. با سلام خدمت شما
  خانمی 38 ساله، متاهل و پرستار بیمارستان میلاد تهران هستم. چهارده سال و هفت ماه و هجده روز سابقه بیمه دارم. دو تا سوال دارم:
  اول اینکه آیا شغل پرستاری شامل مشاغل سخت میشه یا نه؟
  دوم اینکه اگه مشاغل سخت رو شامل بشه سابقه من میشه بیست سال و هفت ماه، سوال اینکه با این سابقه و سن، میتونم بازنشسته بشم؟ اگه بله، با چند روز حقوق؟
  ممنون از شما

  • سلام
   طبق بخشنامه سازمان تامین اجتماعی شغل پرستاری جزو مشاغل سخت محسوب شده و با 25 روز حقوق می‌تونن بازنشسته بشن اما در اجرای دقیق این بخشنامه مشکلاتی هست. بهتره با 1420 تماس بگیرین و تلفنی درخواست خودتون رو مطرح کنید و مشاوره بگیرین.

 115. با سلام و خسته نباشيد
  من ٢٠ سال سابقه بيمه دارم و سنم ٤٠ خانم هستم مي خواستم خودمو بيمه خوداشتغال كنم ايا دو سال بيمه بريزم و سنم به ٤٢ برسد مي توانم باز نشست شم با چند روز حقوق ؟؟؟

  • بازنشستگی در سن 42 سالگی برای خانم‌هایی است که توی محیط‌هایی کار می‌کنن که شامل قانون کار می‌شه که در اون صورت هم تنها با احتساب 20 روز حقوق بازنشسته می‌شن. با این حال می‌تونید با 1420 تماس بگیرید و تلفنی مشاوره بگیرین.

 116. با سلام خدمت شما
  خانمی 38 ساله، متاهل و پرستار بیمارستان میلاد تهران هستم. چهارده سال و هفت ماه و هجده روز سابقه بیمه دارم. دو تا سوال دارم:
  اول اینکه آیا شغل پرستاری شامل مشاغل سخت میشه یا نه؟
  دوم اینکه اگه مشاغل سخت رو شامل بشه سابقه من میشه بیست سال و هفت ماه، سوال اینکه با این سابقه و سن، میتونم بازنشسته بشم؟ اگه بله، با چند روز حقوق؟

 117. سلام خسته نباشيد من امسال وارد 50 سالگي شدم با دو سال خدمت سربازي دقيقا 28 سال سابقه بيمه تامين اجتماعي را دارم چه زماني ميتوانم تقاضاي بازنشستگي بدهم ممنون ميشم راهنمايي فرماييد

 118. سلام اقاي رضايي با دوسال خدمت سربازي 28 سال تمام سابقه دارم و وارد 50 سالگي شدم لطفا راهنمايي كنيد كي ميتوانم تقاضاي بازنشستگي دهم از لطف شما خيلي ممنون بيمه تامين اجتماعي هستم

  • سلام
   وقت بخیر
   شما دو سال دیگر با داشتن 30 سال سابقه بیمه می‌تونید درخواست بازنشستگی بدید.

   • خيلي از راهنمايي شما ممنون البته اگر كرونا زودتر ما را بازنشسته نكنه سلامت و شاد باشيد

 119. یکی از کارمندان من با توجه به 30 سال کار در دفتر مهندسین مشاور من بازنشسته شده است ولی باز در دفتر ادامه کار داده است و سنوات بازنشستگی بر چه اساسی باید پرداخت شود آیا بعد از بازنشستگی سنوات خدمت تعلق میگیرد .شایان ذکر است اسم ایشان بعد از بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی اعلام نشده است . با تشکر

  • سلام
   بستگی داره که بعد از 30 سال سابقه کار همچنان از سمت دفتر شما برای ایشون حق بیمه رد می‌شده یا خیر؟ در هر حال هر شخصی با داشتن 35 سال حق بیمه در هر سنی بازنشسته می‌شه و سنوات خدمت بیشتر از 35 سال محسوب نمی‌شه.

 120. من متولد 29 آبان 1340 هستم و 18 سال و یکماه سابقه بیمه دارم چگونه میتونم با 20 سال سابقه بهترین شرایط بازنشستگی را داشته باشم آیا میتونم 5 سال اضافه خودم پرداخت کنم که سابقم 25 سال بشه» متشکرم

  • سلام
   بهتره دو سال دیگه همچنان مشغول به کار باشین تا سوابق بیمه‌‍ای شما 20 سال تموم بشه و بعد درخواست بازنشستگی بدین. در مورد سوال دوم هم متاسفانه امکان پرداخت حق بیمه و خرید سال‌های بیمه‌ای وجود نداره.

 121. باسلام و خسته نباشید-اگر کسی 15 سال در یک اداره و 15 سال دیگر را در اداره جدیدی مشغول بکار باشه و همینجا بازنشسته بشه، حق سنوات چقدر بهش تعلق میگیره. یعنی در اداره جدید 15 سال هستش که داره کار میکنه و با اداره قبلی هم تسویه کرده.آیا الان 15 سال حق سنوات بهش تعلق میگیره یا 30 سال.ممنون

  • سلام وقت بخیر
   مهم نیست که شما در چند اداره مشغول به کار بودید مهم اینه که سنوات کاری شما در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده باشه. مطابق حرف خودتون الان باید 30 سال سنوات کاری داشته باشین. بهتره از سازمان تامین اجتماعی استعلام بگیرید.

 122. سلام
  10 سال سابقه كار سخت و زيان آور دارم + 16 سال سابقه كار عادي
  سنم 46 سال مي باشد . چند سال بعد مي توانم تقاضاي بزنشستگي كنم؟
  در صورتي كه مي بايست تا 50 سالگي صبر كنم و با سابقه 30 سال بازنشسته شوم، مبناي حقوق پرداختي بازنشستگي من 30روز حقوق ماهيانه خواهد بود يا با احتساب 1.5 برابر سوابق 10 سال كار زيان آور 35 روز محاسبه خواهد شد؟

  • سلام
   شما با اتمام 50 سالگی می‌تونید بازنشسته بشید و سوابق کاری شما هم در مجموع 35 سال می‌شه که حقوق بازنشستگی شما هم بر این اساس محاسبه و پرداخت می‌شه.

 123. با درود بنده 33 سال و نیم بیمه پرداخت کرده ام و مدارک آنهم حاضر است و لیکن در زمان بازنشستگی 30 سال حساب کردند اایا این قانون است یا اشتباه شده

  • سلام
   وقت بخیر
   خیر قانون نیست. بر اساس قانون تمام سال‌هایی که حق بیمه پرداخت شده باید محاسبه بشه.

  • سلام
   چنانچه ناراحتی قلبی شما و عدم توانایی کار کردن شما توسط کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی تایید بشه می‌تونید با این شرایط بازنشسته بشید.

 124. سلام. من هیات علمی دانشگاه آزاد هستم که چند سالی هم در یکی از دانشگاه های دولتی خدمت کرده ام. همزمان هم در یک شرکت مشغول فعالیت بودم که بیمه بودم. با احتساب سنوات بیمه به صورت همپوشانی، ۲۱ سال سابقه بیمه دارم و در حال حاضر ۴۵ سال دارم. آیا می توانم با قانون حداقل ۲۰ سال و ۴۲ سال سن تقاضای بازنشستگی داشته باشم؟

 125. سلام.خسته نباشید.
  میشه بفرمائید کارفرما میتونه برای کاربرش فقط ۱۵ روز بیمه رد کنه و هزینه همون ۱۵ روز پرداخت کنه؟
  با توجه با این ۱۵ روز وقتی به سن بازنشستگی برسه مشکلی برای پرداخت بازنشستگی ایجاد نمیشه؟
  (منظورم اینه لازمه بیشتر از ۲۰ یا ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه صورت بگیره با توجه به اینکه فقط ۱۵ روز رد شده؟)

  • سلام
   امکان بازنشسته شدن با سوابق کمتر از 20 سال نیز وجود داره اما متوجه سوال شما در خصوص 15 روز بیمه رد کردن کارفرما نشدم. می‌تونید با 1420 هم تماس بگیرید و سوال‌تون رو تلفنی مطرح کنید.

 126. سلام من حدود ۱۴ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم و ۳۸ سال سن دارم فعلا آزاد و طبق قانون اداره کار پرداخت میکنم چطور میتوانم پایه حقوقم را بالا ببرم برای بازنشستگی و شما پیشنهاد می کنید چه موقع این درخواست اضافه پرداخت پایه حقوق را به سازمان تامین اجتماعی بدهم؟؟؟ لطفا پاسخ سوالم را بدید ممنونم

  • سلام وقت بخیر
   میزان حقوق بازنشستگی به دو عامل مهم بستگی داره یکی میزان سال‌هایی که حق بیمه پرداخت کردین و یکی دیگه میزان حقوق دو سال آخر قبل از بازنشستگی. توصیه می‌کنیم در صورت امکان 30 سال حق بیمه پرداخت کنید و به خصوص در دو سال آخر سعی کنید میزان حقوق و یا درآمد ماهانه‌تون بالاترین حد ممکن باشه

 127. با عرض سلام و خسته نباشید بنده ۲۵ سال سابقه بیمه دارم و ۴۹ سالمه ایا ۳ سال دیگر در سن ۵۲ سالگی با ۲۸ روز سابقه میتونم بازنشسته بشم یعنی ۲۸ روزه حقوق بگیرم ؟ ایا از نظر تورم بهتر نیست که اگر امکانش هست زودتر خودمونو بازنشست کنیم به صرفتره؟

  • سلام وقت بخیر
   تا 60 سالگی امکان بازنشستگی وجود نداره مگه اینکه 30 سال حق بیمه پرداخت کرده باشین. در واقع شما 5 سال دیگه می‌تونین بازنشسته بشین.

 128. سلام خسته نباشید
  من ۶۰ سالمه و ۲۶ سال و هفت ماه سابقه کار دارم
  اگر با این توضیح بازنشست بشم ایا ۲۶ روز از سی روز به بنده تعلق میگیره؟

 129. سلام وقتتون بخیر
  آیا با 53 سال سن و 20 سال سابقه امکان بازنشسته شدن هست؟ و اینکه آیا حقوق پایه رو میگیریم ؟
  مرسی

  • سلام
   بله امکان بازنشسته شدن وجود داره و حقوق بازنشستگی شما از حداقل دستمزدتون کمتر نخواهد بود.

 130. با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده ۵۲ سال دارم و نزدیک به ۲۸ سال سابقه کار دارم و چهار سال است که به عنوان کارفرما در کارگاه تولیدی پمپ آب مشغول هستم و الان که دو سال مانده به بازنشستگی بنده می خواهم حقوقم را از پایه حقوقی که بیمه تعیین کرده بالاتر رد کنم تا در سن پیری و بازنشستگی بلکه بتوانم از پس این خرج و مخارج زندگی برآیم ولی بیمه تامین اجتماعی می گوید که شغل شما چون دارای حقوق ثابت است نمی توانید بیشتر از آنچه که بیمه تعیین کرده رد کنید ودر ضمن بیمه می گوید شما چون کارفرما هستید حق مزایا از جمله حق مسکن ، حق بن ، حق اولاد، را نیز نمی توانید در لیست حقوق رد کنید .دستمزد بنده را روزانه ۱۱۴،۶۰۰ تومان تعیین کرده اند. ضمنا بنده بعد از بازنشستگی به علت نابسامانی و رکود بازار این کار را تعطیل خواهم کرد و از اوضاع خوبی برخوردار نیستم.می خواستم بپرسم که آیا راهکاری هست که حقوقم را در این دو سال پایانی بالا رد کنم یا نه؟؟؟
  با سپاس از شما

  • سلام وقت‌تون بخیر
   در این مورد با شماره 1420 تماس بگیرید و تلفنی مشکل خودتون رو مطرح کنید و مشاوره بگیرین.

 131. با سلام، من 28سال در یک شرکت شاغل هستم وبااحتساب خدمت سربازی 30 سال سابقه دارم، ضمنا 63 سن دارم.
  آیا کارفرما می‌تواند بدون موافقت من، مرا مجبور به بازنشستگی نماید.

  • سلام
   شما تمام شرایط بازنشسته شدن رو دارید و کارفرما می‌تونن شما رو بازنشسته اعلام کنن. به خصوص این که سن بازنشستگی 60 سال هست و شما بیشتر از این سن نیز مشغول به کار بودین. در هر صورت مطابق قانون سازمان تامین اجتماعی هم شما بیشتر از 65 سال نمی‌تونید مشغول به کار باشید و باید بازنشسته بشید.

 132. با سلام من 49 سال دارم راننده ماشین سنگین شهرداری هستم 32 سال بیمه رو دارم آیا بازنشسته میتوانم بشوم؟(همیشه شب کار هم هستم)

 133. سلام من ۴۹ سال دارم و ۳۲ سال بیمه دارم . راننده ماشین سنگین هستم عناوین شغیلم هم زیان با پ پر خطر هستش.میخواستم بدانم آیا من میتوانم باز نشسته شوم؟

  • سلام
   شما به سن بازنشستگی که 60 سال هست نرسیدین اما 3 سال دیگه و با 35 سال سابقه بیمه می‌تونید بازنشسته بشین. به نظر میاد شغل شما در دسته مشاغل پرخطر نباشه، اما اگه مطمئن هستین که در سازمان تامین اجتماعی عنوان شغلی شما پرخطر تعیین شده همین الان هم می‌تونید بازنشسته بشید.

 134. سلام. سوال من اینه شخصی که به سن ۶۰ سالگی رسیده و در محلی مشغول به کاره و ۱۲ سال سابقه داره آیا به اجبار کارفرما باید بازنشته بشه یا میتونه تا ۶۵ سال کارکنه که دریافتی حقوقش بره بالاتر

 135. باسلام
  کسی که با60سال سن و 20سال تمام سابقه بیمه بخواهد بازنشسته شود، با 30سال حقوق ، بازنشستگی می گیرد یا با20سال؟

  • سلام
   حقوق بازنشستگی مطابق با سال‌های بیمه‌ای تعیین می‌شه یعنی برای ایشون مطابق 20 سال حقوق تعیین می‌شه.

   • سلام خسته نباشید؟میخواستم بپرسم کسی که سابقه پرداخت بیمه نداره و بالای۶۰سال هست میتونه فقط با سابقه دو سال سربازی با خرید۸سال بعد تقاضای بازنشستگی کنه؟ممنون میشم جواب بدید

 136. سلام.چند شرکت کار کرده ام واز بیمه بیکاری هم استفاده کرده ام بمدت 3سال با احتساب بیمه بیکاری جمعا 28 سال والان سنم41سال ایا دوسال دیگر بازنشسته میشوم لطفا منو راهنمای کنید .ممنون.

 137. سلام
  عذر میخوام درسته که خانم هایی که ۴۲سال سن و ۲۰سال سابقه کار دارن میتونن با ۳۰ روز حقوق بازنشسته بشن؟

 138. با سلام یکی از دوستان ما با ۱۷ سال بیمه خود را بازخرید کرده و در سن ۶۵ سالگی به رحمت خدا رفته است الان همسر وی میتواند برای حقوق بازنشستگی اقدام کند

  • با سلام.
   چون سنشون بالای 60 سال هست، احتمالا بهشون با 20 روز حقوق بازنشستگی تعلق میگیره. لطفا جزئیاتش رو از شعب تامین اجتماعی بپرسین

 139. سلام.
  تکلیف کارمندانی که از سازمان تامین اجتماعی بیمه شده آمد و در حین کار کردن بیمه شأن قطع و وصل می‌شوند چیست؟؟؟

 140. سلام
  پدر من ۵۶ سال سن داره.
  ۱۵ سال سابقه بیمه عادی و ۱۲ سال سابقه مشاغل سخت وزیان اور دارد. که در مجموع با احتساب یک و نیم برابر زیان اور، سابقه اش بیش از ۳۰ سال هم می شود. آیا میتواند درخواست بازنشستگی بدهد؟ در بیمه بهشون گفتند که نمیشه باید ۲۰ سال ممتد سخت و زیان آور پرداخت کرده باشید.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.
  سپاسگزارم

  • با سلام.
   تا جایی که بنده اطلاع دارم، نباید مشکلی توی بازنشستگی ایشون به وجود بیاد. ولی در نهایت نظر قطعی رو تامین اجتماعی بر اساس شرایط پرونده ایشون اعلام میکنه

 141. سلام ۶۰ سالم بشه ۲۵ سال سابقه بیمه دارم
  بازنشست بشم راننده آژانس هستم چطور مستمری رو حساب میکنن و چقدر بهم مستمری میدن
  و این که اگه ۲۰ سالم پر شد ۵ سال آخر رو نریزم میشه یا باید تا ۶۰ سالگی بیمه رو بریزم؟

  • با سلام.
   وقتی سنتون بالای 60 سال باشه، مشکلی برای بازنشستگیتون وجود نداره؛ حتی اگه سابقه تون هنوز 30 سال نشده باشه

 142. سلام من ۵۷ سال سن دارم و دوسال اخیر رو بیمه بیکاری گرفتم الان ۳ سال دیگه تا ۳۰ سال سابقه بیمه رو دارم ایا میتونم با پرداخت کامل پول این سه سال بیمه بازنشسته بشم. در ضمن من دست چپم ۳ انگشت ندارم و نمیتونم کار کنم

  • با سلام.
   شما میتونید سه سال باقی مونده رو به صورت خویش فرما ادامه بدید.
   مشکل دستتون هم اگه به دلیل کار باشه، میتونید از طریق کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی پیگیری کنید و اگه تایید بشه راحت تر میتونید بازنشست بشید

 143. سلام .من یک خانم 42 ساله هستم که 17 سال سابقه بیمه دارم.که بعد از 2 سال اول سابقه بیمه ام 8 ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده و بقیه سابقه بیمه من پیوسته هست.آیا با 17 روز حقوق می تونم بازنشسته بشم؟

 144. سلام عذر میخوام اگر سن شخص به 60رسیده باشد و سنوات ایشان 19سال باشد میتواند یک سال اخر را جمعا پداخت کند که بیست سال کامل شود
  پیشاپیش ممنون از پاسخگویی شما

  • با سلام.
   بله اگه سنواتشون 20 سال بشه، میتونن با 30 روز بازنشست بشن. در غیر این صورت بازنشستگی ایشون با 20 روز خواهد بود

 145. سلام
  من ۴۵ سالمه و ۲۵ سال سابقه بیمه دارم احتمالا با کارفرما به مشکل بخورم و از کار بیکار بشم اگر ۴ سال بیمه بیکاری بگیرم آیا می تونم آن یک سال آخر رو بصورت خویش فرمایی مبلغ بالا بریزم آیا حقوم
  می تونه بیشتر بشه

  • با سلام.
   بله با شرایطی که فرمودید میتونید سوابق بیمه تون رو به30 سال برسونید و بازنشسته بشید. در مورد مبالغ و جزئیاتش لطفا از شعب تامین اجتماعی اطلاعات بگیرید

 146. سلام اگه بیمه بیکاری استفاده نکنم که ۵ سالی هست با ۲۵ سال سابقه بازنشست میشم یا اینکه استفاده نکنم میسوزه

  • با سلام
   بله چون سن شما بالای 60 سال هست، میتونید برای بازنشستگی اقدام کنید. البته حقوق شما به اندازه 20 روز محاسبه میشه

 147. سلام وقتتون بخیر بنده ابتدا یه تشکر کنم بابت پاسخ هایی که به ما میدید لطف میکنید
  پدر من ۴۵ ساله هستن و ۵۸ درصد از کارافتاده هستن حین کار اسیب دیدن بیست و دو سه سال سابقه بیمه داره آیا باتوجه به شرایط جسمی که داره تبصره ای وجود داره برای این افراد که بازنشسته بشند چون واقعا شرایط کاری دیگه براش خوب نیست بدنش ورم داره درضمن بیمه از اداره برق بوده که اسیب دیده و الان هم اشپز صنعتی هستن ممنون میشم ازتون راهنمایی کنید

  پاسخ

  • سلام وقت شما هم بخیر.
   شما برای آسیب های جسمانی که ایشون دیدن، تشکیل پرونده ندادین؟
   چون بر اساس رای کمیسیون پزشکی تکلیف بازنشستگی ایشون مشخص میشه.

 148. سلام
  وقت بخیر من 14سال سابقه کار در شرایط سخت و زیان آور دارم با 38 سال سن
  اگه شغلمو عوض کنم و در کار جدید مشمول سختی کار نباشم تا چه سنی و چند سال سابقه باید کار کنم تا باز نشست شوم؟
  ممنون از شما خواهشا جوابمو بدید میخوام اگه سی سال سابقه کامل بشه زیر 50 سال بازنشسته میشم یا حتما باید 50 باشم؟

  • با سلام.
   اگه شغل شما جزو مشاغل سخت محسوب بشه، 14 سابقه ای که می فرمایید معادله با 21 سال سابقه.
   یعنی اگه شغل جدیدتون مشاغل سخت نیست، باید حداقل 9 سال دیگه سابقه کار داشته باشید تا بتونید بازنشست بشید

 149. سلام من پدرم 54 سال داره و با 23 سال سابقه بیمه که با 2 سال سربازی میشه 25 سال ،الانم توی دامداری مشغول کاره ولی از لحاظ بدنی خیلی ضعیفه و دیگه نمیتونه کار کنه توی شغل قبلیش دچار ناراحتی قلبی ام شده، میخواستم بپرسم چطور میشه که یا بازنشست بشه یا چند مدتی بیمه بیکاری بگیره یا اصلا میشه این 5 سال دیگه رو هم خرید تا سرماه یه حقوق ثابت بگیره؟ممنون که وقت میزارید و جواب میدید

  • با سلام.
   اگه مشکل جسمانی که برای پدرتون ایجاد شده به علت شغل قبلیشون بوده، ایشون میتونن به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنن و تشکیل پرونده بدن تا توسط کمیسیون پزشکی بررسی بشه و اگه تایید بشه بازنشستگیشون سریع تر و راحت تر اتفاق میفته.
   ضمنا ایشون میتونن 2 تا 3 سال بیمه بیکاری دریافت کنن و برای مابقی سوابقشون هم به صورت خویش فرما تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرن

 150. سلام پدر من 64سالشه و حدود 7سال سابقه بیمه رانندگان داره الان چطور میتونه سه سال باقی مونده بیمه رو خریداری یا پرداخت کنه تا با 10روز یا همون 10سال سابقه بازنشستگی بگیره؟

  • با سلام.
   طبق قوانین تامین اجتماعی امکان خرید سوابق بیمه ای وجود نداره. ولی ایشون میتونن چند سال به صورت خویش فرما تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرن. بهتره برای دریافت اطلاعات بیشتر و دقیق تر به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنید یا با شماره 1420 تماس بگیرید.

 151. سلام وقت بخیر میخواستم بدونم ایا کسی که بازنشسته شده نمیتونه دوباره مشغول به کاری بشه؟؟دراین صورت ایا حقوق بازنشستگی قطع خواهدشدیاخیر ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • سلام وقت شما هم بخیر.
   طبق قانون در صورت بازگشت به کار، حقوق بازنشستگی فرد قطع نمیشه

 152. سلام خسته نباشید من کارگرخدماتیم ۲۶سال بیمه تأمین اجتماعی دارم می تونم باسن ۴۹سال بازنشسته بشم باحقوق ۳۰روزپادش بهم می خوره ممنونم پاسخ بدید

  • با سلام.
   چون شما 30 سال سنواتتون کامل نشده و سنتون هم به حداقل سن نرسیده، نمیتونید با 30 روز حقوق بازنشست بشید. حداقل سن برای آقایون 60 سال و برای خانوم ها 55 ساله

 153. با سلام و تحیت بیش از 10 سال است بیمه زنان خانه دار را پرداخت می کنم و 52 ساله هستم لطفا بفرمایید با چه شرایطی می توانم بازنشسته شوم. با تشکر

  • با سلام.
   برای بازنشستگی با کمتر از 20 سال سابقه، باید حتما سنتون به 55 سال رسیده باشه تا بتونید با 20 روز حقوق بازنشست بشید. در غیر این صورت میتونید معادل 10 روز حقوق بازنشست بشید

 154. با سلام و احترام :
  یک پرسش دارم بیمه بنده تامین اجنماعی 7% جانباز و ایثارگر دارای 35 سال و 4 ماه سنوات با خدمت سربازی دارم میخواهم راهنمایی کنید آیا صلاح هست در پایان سال 99 در خواست بازنشستگی کنم .لطفا راهنمایی کنید متشکرم

 155. مریم میرزایی. ۵۰ ساله هستم.سه سال بیمه بیکاری گرفتم که اسفند ۹۹ به اتمام می رسد. در کل ۱۸ سال و ۸ ماه سابقه بیمه دارم.
  ۱_ آیا می توانم ۱۴ ماه بقیه (تا ۲۰ سال) را بیمه خویش فرما واریز کنم و با ۲۰ روز حقوق بازنشسته پیش از موعد شوم؟
  ۲_ اگر بیمه خویش فرما را با درصد بالا (۱۸ درصد) و بدون دفترچه درمان واریز کنم، تاثیری در حقوق بازنشستگی ام ایجاد می شود. ممنون از صبوری و معرفت شما.

  • با سلام.
   برای بازنشستگی با 20 روز حقوق، باید سن شما به حداقل 55 سال رسیده باشه.
   در مورد جزئیات حقوق بازنشستگی هم باید از شعب تامین اجتماعی بپرسید تا اطلاعات دقیق و مطمئنی در اختیارتون بذارن

 156. سلام ،بازنشستگی در کارخانه جوجه کشی چند سال هستش؟من نزدیک به دو سال در یک کارخانه جوجه کشی مشغول به کار بودم بعدش در کارخانه جوجه کشی دیگه مشغول به کار شدم این وسط دو ماه حق بیمه پرداخت نشده الان با این وضعیت چند سال باید برای بازنشستکی سابقه بیمه داشته باشم؟

  • با سلام.
   شرایط بازنشستگی برای آقایون اینه که یا باید به سن 60 سال رسیده باشین و یا سابقه بیمه تون حداقل 30 سال باشه.
   نوع شغل افراد در مدت بازنشستگیشون تاثیر نداره، مگر اینکه مشاغل سخت باشه.
   شغل شما جزو مشاغل سخته؟

 157. سلام ممنون از مطالب مفیدتون…من یه راهنمایی میخواستم؟
  همسر من دارای4سال سابقه بیمه هستن الان34سالشونه…الان تصمیم گرفتیم بینمشون مشاغل ازاد ادامه بدیم….
  خودم نظرم اینکه برآر بیمه زنان خاندار شروع کنم..سن بازنشستگیش کناره(55سال)
  البته این هم بگم 3تا بیمه عمر(زندگی)داریم الان نزدیک به 3سال
  حااااالا بنظر شما کدوم راهو شروع کنیم و یا ادامه بدیم؟؟؟؟
  تشکر از شما

  • با سلام.
   اگه ایشون بیمه عمر دارن (به خصوص اگه بیمه عمر خوبی با یک حق بیمه خوب دارن) به نظر بنده دیگه نیازی به بیمه تامین اجتماعی نیست.
   شما میتونید به جای اینکه برای بیمه تامین اجتماعی حق بیمه ماهانه پرداخت کنید، اون مبلغ رو به حق بیمه عمر اضافه کنید تا در نهایت سرمایه خوبی از بیمه عمر بهتون تعلق بگیره.
   برای هزینه های درمانی هم پیشنهاد ما اینه که بیمه تکمیلی داشته باشید. چون برخی از بیمه های تکمیلی به بیمه پایه هم نیازی ندارن

 158. سلام و وقت بخیر
  پدر من ۲۳ دیماه شصت سالشون تمام می‌شود، سابقه بیمه تقریبا هجده سال هست، قبلا بیمه ایشون اجباری بوده اما این سالهای اخیر رو خودشون حق بیمه پرداخت کردن و با حداقل دستمزد، اولین جایی هم که ایشون رو بیمه کرده بودن در نوجوانی فرش‌بافی میکردن و گویا ۲۳ ماه براشون رد شده اما با توجه به صحبت‌های اپراتور اداره بیمه تامین اجتماعی، اضافه شدن اون تایم منوط به ارائه مدارک هست و هنوز قطعی نیست و من متوجه نمیشم چطور باید قطعیش کرد!!
  دو سوال داشتم از حضرتعالی،
  یک: برآورد شما از حقوق احتمالی ایشون با هجده سال بیمه چقدر هست؟
  دو: ایشون بدلیل شرایط مالی و .. راضی نمیشن دوسال هم حق بیمه پرداخت کنند که دریافتی ایشون مبتنی بر بیست روز کامل باشه، مایه تفاوت بیست سال و هجده سال چه مقدار هست که بتونیم ایشون رو متقاعد کنیم برای پرداخت این دوسال..
  سه: اون ۲۳ ماه فرش بافی آیا جز مشاغل سخت محسوب میشه و چطور میشه مدرک ارائه کرد و در صورتی که جز سوابق ایشون دیده شده چطور میشه قطعی کرد!

  • با سلام
   مستمری بازنشستگان با توجه به میانگین دستمزد دو سال آخر، برای 18 سال سابقه کار، 18 روز در ماه محاسبه می شود.
   در رابطه با اون 23 ماه فرش بافی، می‌تونین به اداره کل تعاون مراجعه کنین و فرم درخواست رو تکمیل کنین.

 159. سلام من 18 سال سابقه کار زیان اور دارم الان 42 سالمه با 19 ماه خدمت ایا میتونم الان بازنشستگی زودتر از موعد بدم اگه میشه حقوق بازنشستگی چه جوری حساب میشه

  • با سلام.
   اگه جزو مشاغل سخت بودید، 18 سال سابقه ای که میفرمایید معادل 27 سال سابقه در نظر گرفته میشه و با احتساب 19 ماه سربازی، هنوز سابقه شما به 30 سال نرسیده و چون سنتون هم کمتر از 60 ساله، در حال حاضر امکان بازنشستگی براتون وجود نداره. شما میتونید حدود 2 سال باقی مونده رو به صورت خویش فرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرید تا بتونید با 30 روز حقوق بازنشست بشید.

Comments are closed.