یکی از مدارک ضروری هر وسیله نقلیه، بیمه شخص ثالث است که همه ما از چند و چون آن باخبر هستیم. در این مطلب سعی داریم برای آگاهی خوانندگان بلاگ بیمیتو، نحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث در سال 1400 را شرح دهیم. بیمه شخص ثالث هرساله با توجه به نرخ دیه‌ای که توسط قوه قضاییه اعلام شده، تعیین می‌شود و سپس با توجه به عواملی مانند مدل ماشین، سال ساخت، کاربری، سال‌های تخفیف، تعداد خسارت و… محاسبه می‌گردد. در ادامه به نحوه محاسبه بیمه شخص ثالث در سال 1400خواهیم پرداخت.


مطلب مرتبط: استعلام قیمت بیمه شخص ثالث


عوامل مؤثر بر محاسبه بیمه شخص ثالث در سال 1400

 . حق بیمه پایه: این فاکتور هرساله از طرف بیمه مرکزی بر اساس نرخ دیه و تعداد سیلندر وسیله نقلیه به شرکت‌های بیمه اعلام می‌شود.

نرخ دیه طبق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ابتدای سال 1400 مبلغ 480 میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام و مبلغ 640 میلیون تومان در ماه‌های حرام تعیین گردیده است. در سال‌های گذشته، بعد از تغییر مبلغ دیه، باید برای بیمه شخص ثالث خود الحاقیه تهیه می‌کردیم اما چند سالی است که دیگر نیاز به این کار نیست به این ترتیب در سال 1400 نیز کسری پوشش بیمه نامه خودرو در بخش تعهدات بدنی (که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد) بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار دارد. البته ممکن است بخواهید سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه شخص ثالث خود را افزایش دهید. در این مواقع شرکت‌های بیمه برای این که نسبت به صدور الحاقیه اقدام کنند حق بیمه مربوطه را از شما دریافت کرده و سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث را برای شما افزایش می‌دهند.

حق بیمه پایه سالیانه در سال 1400، مطابق جداول زیر اعلام شده است. این حق بیمه، برای حوادث ناشی از وسایل نقلیه برای تعهدات بدنی مطابق دیه و برای تعهدات مالی حداقل 16 میلیون تومان است. البته سقف تعهد پوشش مالی بیمه شخص ثالث در حالت پایه 16 میلیون تومان تعیین شده و بیمه‌گزار می‌تواند در صورت تمایل سقف پوشش مالی بیمه‌نامه را افزایش دهد. در سال 1400 حداکثر سقف پوشش مالی بیمه شخص ثالث 320 میلیون تومان است. همان طور که می‌دانید قیمت انواع خودرو و لوازم و قطعات آن رشد قابل توجهی داشته؛ به همین دلیل توصیه می‌شود سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث را افزایش دهید و به پوشش پایه یعنی 16 میلیون تومان بسنده نکنید.

همان طور که از جداول زیر مشخص است، حق بیمه پایه سالیانه، برای کاربری‌های مختلف وسلیه نقلیه متفاوت است.

حق بیمه شخص ثالث در سال 1400 برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی درون‌شهری، 10 درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون‌شهری، 20 درصد بیشتری از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است. این افزایش در حق بیمه برای خودروهایی که کاربری آژانس، تاکسی یا مسافرکش دارند، در سال 1400 تغییری نکرده است و دقیقاً مشابه سال 99 است.

. کاربری وسیله نقلیه: نوع کاربری وسیله نقلیه یکی از عوامل تأثیرگذار در محاسبه حق بیمه نامه خودرو است که در جدول بالا می‌توانید نرخ آن را مشاهده کنید.

اگر وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، 50 درصد و اگر برای حمل موارد سوختنی مایع و گازی‌شکل استفاده شود، 25 درصد به حق بیمه مربوطه در سال 1400 اضافه می‌شود. این میزان افزایش در سال 1400 نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

در سال 1400، به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از 6 نفر، 50 درصد تخفیف تعلق می‌گیرد. این تخفیف در سال پیش نیز همین میزان بوده است و تغییری نکرده است.

تعرفه حق بیمه شخص ثالث آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش‌نشانی در سال 1400 با توجه به نوع و ظرفیت آن‌ها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد. در ضمن نحوه اعمال سایر انواع تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق بیمه این پوشش در سال 1400، تابع ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با رعایت بخشنامه شماره 96/400/120058 مورخ 96/12/09 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

. میزان سال‌های عدم خسارت: شرکت‌های بیمه‌ در محاسبه بیمه شخص ثالث برای خودروهایی که دچار حوادث و سوانح رانندگی نشوند و از بیمه شخص ثالث خود استفاده نکنند، تخفیفی را اعمال می‌کند. این تخفیف که به صورت درصد بیان می‌شود در بیمه‌نامه افراد قابل مشاهده است و از مبلغ حق بیمه کسر می‌گردد. تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث در سال 99 مطابق جدول زیر است:

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث

تا پایان سال 96 در صورتی‌که حتی یک‌بار از کوپن‌های بیمه‌نامه استفاده می‌شد تمامی سال‌های تخفیف عدم خسارت از بین رفته و بیمه‌نامه فاقد تخفیف عدم خسارت می‌شد. ولی بیمه مرکزی از سال 97 تصمیم به تغییر سیاست خود گرفت و در ازای هر بار استفاده از بیمه‌نامه، درصدی از تخفیف را به صورت پلکانی کم می‌کند و مابقی را برای بیمه‌گزار حفظ می‌کند. با هر بار استفاده از بیمه شخص ثالث، درصد تخفیف بیمه‌نامه مطابق جدول زیر کاهش می‌یابد.

نحوه کاهش تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث

 . جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث در سال 1400: بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه اجباری است و در صورتی‌که فاصله‌ای بین تمدید بیمه‌نامه بیفتد، بیمه‌گزار به ازای هرروز دیرکرد طبق جدول زیر موظف به پرداخت جریمه است. میزان جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث، هر سال از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شود. جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث در سال 1400، مطابق جدول زیر محاسبه می‌شود.

نوع وسیله نقلیه مبلغ جریمه دیرکرد روزانه 1400 (تومان)
سواری -کمتر از چهار سیلندر 5,308
سواری -پیکان، پراید و سپند 6,286
سواری -سایر چهار سیلندرها 7,390
سواری -بیش از چهار سیلندرها 8,270
موتورسیکلت گازی 1,318
موتورسیکلت دنده‌ای یک سیلندر 1,610
موتورسیکلت دو سیلندر به بالا 1,768
موتورسیکلت سه چرخ 1,902
بارکش تا 1 تن 6,503
بارکش بیش از 1 تن تا 3 تن 7,830
بارکش بیش از 3 تن تا 5 تن 9,911
بارکش بیش از 5 تن تا 10 تن 12,698
بارکش بیش از 10 تن تا 20 تن 14,776
بارکش بیش از 20 تن 15,660

همان طور که در جدول بالا دیده می‌شود، در سال 1400 به ازای هر روزی که در خرید بیمه شخص ثالث برای خودرو سواری خود تاخیر داشته باشید، حدوداً بین 5 تا 8 هزار تومان (با توجه به نوع خودرو خود) جریمه می‌شوید؛ بنابراین بهتر است با ثبت یک یادآور برای خود، از تمدید به موقع بیمه شخص ثالث خودروی خود مطمئن شوید. بیمیتو، این امکان را به شما می‌دهد که با ثبت یادآور برای تمدید بیمه شخص ثالث، خیال خود را راحت کنید.

 . مدل وسیله نقلیه: وسایل نقلیه‌ای که بیش از 15 سال قدمت داشته باشند، به ازای هر سال کهنگی 2% اضافه نرخ به حق بیمه آن‌ها اضافه می‌گردد.

مبلغ نهایی حق بیمه شخص ثالث در سال 1400، شامل جمع موارد فوق به‌اضافه 9% مالیات ارزش‌افزوده می‌گردد.


مطلب مرتبط: کاهش جریمه دیر کرد بیمه شخص ثالث


آیا انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به خودرویی دیگر امکان‌پذیر است؟

در بعضی از موارد، شخص تمایل دارد که تعداد سال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث خودروی قبلی خود را به بیمه شخص ثالث خودروی جدید خود منتقل کند. شخص همچنین می‌تواند تخفیف بیمه شخص ثالث قبلی خودروی خود را به خودروی همسر و فرزندانش انتقال دهد. در سال 95 قانون انتقال تخفیف به این صورت بود که شخص، قبل از انتقال بیمه‌نامه خود به شخصی دیگر، تقاضای انتقال تخفیف عدم خسارت به بیمه‌نامه خودروی جدید را می‌داد تا تخفیف‌های مذکور در محاسبه بیمه شخص ثالث وی اعمال شود. از سال 96 به بعد، این کار لازم نیست  و می‌توان تخفیف را حتی بعد از ثبت خودرو به نام مالک جدید نیز حفظ کرد.


مطلب مرتبط: انتقال بیمه شخص ثالث ، موانع و روش گذر از آنها


آیا محاسبه بیمه شخص ثالث در سال 1400 در همه شرکت‌های بیمه یکسان است؟

خیلی از صاحبان وسایل نقلیه نمی‌دانند که قیمت بیمه شخص ثالث در شرکت‌های بیمه متفاوت است. هرساله بیمه مرکزی، حداکثر حق بیمه دریافتی را به شرکت‌‌‌های بیمه ابلاغ می‌کند. این شرکت‌ها مجاز به دریافت حق بیمه‌ای بیشتر از این مقدار نیستند اما می‌توانند در محاسبه بیمه شخص ثالث، تخفیف‌هایی را لحاظ کنند و حق بیمه‌‌های متفاوتی را از بیمه‌گزاران دریافت کنند. مشکلی که وجود دارد این است که دسترسی به اطلاعات قیمتی شرکت‌‌‌های مختلف به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. اپلیکیشن و وب‌سایت مقایسه و خرید آنلاین بیمه بیمیتو محاسبه بیمه شخص ثالث ایران، البرز، آسیا و… را برای وسایل نقلیه متفاوت به‌صورت دقیق انجام داده و در اختیار عموم گذاشته است. با بیمیتو می‌توانید محاسبه قیمت بیمه پارسیان شخص ثالث، بدنه و سایر بیمه‌ها و از بقیه شرکت‌های بیمه را به‌صورت آنلاین انجام داده و با بررسی شرایط هریک، بهترین بیمه را برای خود آنلاین بخرید.

محاسبه بیمه شخص ثالث


بیمه حوادث راننده چیست؟

در محاسبه بیمه شخص ثالث، راننده وسیله نقلیه (بیمه‌گزار)؛ شخص اول، شرکت بیمه (بیمه‌گر)؛ شخص دوم یا ثانی و افراد زیان‌دیده در حوادث رانندگی، شخص ثالث در نظر گرفته می‌شوند. خسارت زیان بدنی راننده مقصر، برای بسیاری از افراد مسأله نگران‌کننده‌ای است. به‌تازگی بیمه حوادث راننده زیرمجموعه اجباری بیمه شخص ثالث است و حق بیمه مربوط به بیمه حوادث در حق بیمه شخص ثالث منظور می‌شود. در این حالت در صورت فوت راننده، 480 میلیون تومان (معادل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام در سال 1400) از جانب شرکت بیمه پرداخت می‌شود. در صورتی هم که فوت راننده در ماه‌های حرام اتفاق بیفتد، مابقی دیه از صندوق خسارات بدنی پرداخت می‌شود. پرداخت دیه، فقط مختص فوت راننده نیست؛ در صورت نقص عضو یا نیاز به خدمات پزشکی نیز، شرکت بیمه به راننده مقصر خسارت پرداخت می‌کند.


مطلب مرتبط: دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث


استعلام آنلاین نرخ بیمه شخص ثالث در سال 1400

با در نظر گرفتن موارد فوق، محاسبه حق بیمه شخص ثالث در سال 1400 کار دشواری نیست و به‌راحتی و با اعمال ساده‌ ریاضی می‌توانید حق بیمه خودروی خود را محاسبه کنید؛ البته با توجه به فاکتور‌های زیادی که در محاسبه بیمه شخص ثالث تاثیر دارند، این کار به‌دقت زیادی نیاز دارد. پیشنهاد ما به شما این است که به جای اینکه درگیر این محاسبات شوید، از اپلیکیشن یا وب‌سایت بیمیتو که سامانه‌ای برای استعلام و خرید آنلاین بیمه است، به‌راحتی حق بیمه شخص ثالث در سال 1400 را برای خودروی خود محاسبه کنید.

برای محاسبه بیمه شخص ثالث در سال 1400 از طریق بیمیتو، تنها کافی است به چند سؤال ساده پاسخ دهید. از طریق این وب‌سایت علاوه بر محاسبه بیمه شخص ثالث می‌توان نرخ بیمه شخص ثالث بیمه ایران، البرز، پاسارگاد و… و کیفیت ارائه خدمات آن‌ها را برای پوشش‌های مختلف مقایسه کنید و با توجه به اولویت‌ها و توانایی مالی، گزینه مناسب را به‌صورت آنلاین خریداری کنید. به‌سادگی می‌توانید قیمت دقیق برای انواع بیمه‌ها  اعم از بیمه بدنه خودرو، آتش‌سوزی منزل، زلزله، عمر، مسافرتی و تأمین اجتماعی را نیز از اپلیکیشن وب‌سایت بیمیتو استعلام بگیرید و خریداری کنید.

70 نظرات

 1. عالی بود تشکر
  برای ثبت نام و یا همکاری چه مراحلی باید انجام دهیم هر کار کردم نتونستم ثبت نام کنم میشه راهنمایی بفرمایید.

 2. جالبه. هم اطلاعاتتون خوب و مفیده هم نرم افزارتون خیلی عالیه.
  کلا کارتون خوبه. یه چیز جامعی هست .
  دستتون درد نکنه

 3. سلام چرا بیمه شخص ثالث این برنامتون فقط واسه ماشینه به فکر اونایی که موتور دارن هم باشید خیلی ممنون الان من موندم و یه موتور صفر بنلی و هاج و واج که کدوم بیمه بهتره یا به صرفه تره اگه میشه موتور هم اضافه کنید عین ماشین مدلهای موتورها هم بذارید ممنون

  • سلام ممنون از نظر خوبتون
   بیمه موتور به زودی روی سامانه بیمیتو قرار خواهد گرفت. اگر مایل باشید می تونید با شماره شرکت تماس بگیرید و درخواست بیمه موتور خودتون رو اعلام کنید. ما هم براتون کار مشاوره و هم خرید و ارسال رایگان را انجام خواهیم داد

 4. با سلام و تشکر از اطلاعات مفید شما
  میخواستم بدونم ایا شرکت های بیمه، بیمه نامه رو به صورت اقساطی هم صادر میکنن و اگر میکنن چند ماهه؟

  • خواهش می کنم
   بله امکان خرید بیمه نامه اقساطی هم وجود داره. به زودی از طریق سامانه بیمیتو می تونید به صورت اقساطی بیمه بخرید

 5. سلام ممنون از گردانندگان سایت من یه نماینده بیمه هستم خواستم بدونم ایا خرید بیمه فقط از شعب اصلی در تهران خریداری میشه ویا امکان خرید از نماینده ها چه درتهران وچه در شهرستان وجود داره یانه؟ مرسی استعلامتون واقعا راحت بود

 6. سلام
  من تصادف کردم که راننده مقصر شناخته شدم و در این تصادف بینی من شکست و زیر چشمم کبود شد آیا از بیمه شخص ثالث میتونم دیه دریافت کنم؟با تشکر

  • سلام
   دوست عزیز از پوشش حوادث راننده بیمه شخص ثالثتون می تونین از بیمه دیه دریافت کنین.
   ایشالا که همیشه سالم باشید و دچار آسیب نشید 🙂

 7. با سلام بنده با پراید تصادف کرده ام مقصر ۲۵ درصد بنده و ۷۵ درصد پراید است بیمه ایران برای خودرو من بوده و پراید بیمه دانا کارشناس دانا اتومبیل را دیده و خسارت کلی را ۴۲۰۰۰۰۰ محاسبه کرده و با احتطاب ۷۵ درصد حدود ۳۳۰۰۰۰۰ تعلق میگیرد شیشه جلو که ۱ هفته قبا از آن تعویض نموده ام کارشناس نمیپذیرد و گفته از قبل سنگ اصابت کرده لاستیک و رینگ نو ترکیده و تغییر حالت داده مورد قبول نیست مدل پژو پارس بنده ۸۵ و بدون رنگ بوده که الان نیمه شاسی باید تعویض شود گیر بکس ترکیده خلاصه ماشین ۱۷ میلیونی من ۵ میلیون خرج داره تا سر پا بشه و بیمه دانا قبول نمیکند چه اقدامی در این مورد انجم دهم

  • کارکنان بیمه دانا طوری برخورد میکند که انگار ما بدهکار شان هستیم به واحد شکایات هم رجوع کردم جواب سر بالا تحویل گرفتم که هر کاری ازت برمیاد انجام بده ۴۰ روز که خودرو بنده در این وضعیت مانده ونمیدونم چطوری از چه راهی وارد شم شغل من سرویسکار لوازم خانگی هست و بدون ماشین هر روز ۵۰۰۰۰ تومان پول آژانس برای انجام کار هام دارم میدم جدا از اینکه کار های خارج از محدوده رو نمیتونم برم چون نمیصرفه لطفا راهنمایی کنید
   همراه منه بابت راهنمایی و مشاوره میتونم مبلغ تقدیم کنم

  • سلام. شما میتونین با اعتراض به نتیجه موردتون رو پیگیری کنین. اگه نظر کارشناس خسارت قبول نشه، نهایتاً رییس شعبه مرکز خسارت موضوع رو پیگیری میکنه براتون؛ بنابراین نگران نباشید.

 8. سلام . من قصد گرفتن راننده برای وانت خودم داشتم .و بسیار پریشان بودم از مشکلات آتی و تصادفات خصوصا فوت و جرح و نقص عضو .لیکن کاملا متوجه شدم که :
  1- در زمان انجام بیمه شخص ثالث برای خودرو .در واقع راننده مقصر هم شامل بیمه دیه میشود البته در سال 96 درست شده
  2- برای سایر امور و خطرات کار خارج از خودرو و یا حین کار .فهمیدم که با اخذ بیمه حوادث انفرادی .آن مشکل هم حل خواهد شد
  واقعا صمیمانه سپاسگزارم و دست شما را به گرمی میفشارم
  عاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی بووووود .مرسی

 9. سلام.بنده یه ماشین خریدم که دو تا بیمه قبلیش 6 ماهه بوده.الان که رفتم شرکت بیمه میگن چون شش ماهه بودن جزء تخفیف محسوب نمیشه
  ماشینم مدل 89 و تمام تخفیفه ( هفت سال در بیمه قبلی) و الان میخوان بیمه بنده رو دوباره 7 سال محاسبه کنن آیا این امر قانونیه؟؟

 10. آیاکسی هست که به این سوال پاسخ دهد ؟
  آیاتا بحال به این موضوع فکر کرده اید ؟
  آیاتا بحال ازخود پرسیده اید ؟
  مدتی است که مسئله بیمه شخص ثالث خودرو ، فکرم رابه خودش مشغول کرده است . مسئله ای که اکثر مردم نه ، بلکه تمام افراد و آحاد جامعه به نوعی ورگیر آن می باشند .آمارها نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق خانوارها دارای یک خودروی سواری می باشند .حتی قریب به 30% مردم دارای دو خودرو بوده که هر ساله مبالغی را بابت حق بیمه شخص ثالث با توجه به نوع ، مدل و تعداد سیلندر خودرو به شرکتهای بیمه پرداخت می نمایند .
  حال مسئله جالب توجه این است که چرا بیمه شخص ثالث هرخودروی سواری باید با خودروی سواری دیگر فرق کند ؟
  چرا مدل خودرو (سال تولید) یا نوع خودرو در میزان و مبلغ حق بیمه شخص ثالت تاثیر گذار است؟
  جهت روش شدن موضوع باذکر یک مثال توضیح میدهم 👇👇👇
  بطورمثال :
  یک خودروی پراید مدل 1387 را در نظر بگیرید هزینه پرداختی بابت بیمه شخص ثالث شامل تعهد جانی و تعهد مالی و تعهدشرکت بیمه در خصوص شخص راننده (توجه داشته باشید در مورد بیمه شخص ثالث صحبت و بحث می شود) مثلا 200هزار تومان می شود در حالیکه بیمه یکدستگاه خودروی پارس مدل 1387 باهمان شرایط و همان میزان تعهدات می شود 400 هزار تومان و بیمه یکدستگاه خودروی سانتافه با همان مدل می شود 800 هزار تومان و حق بیمه شخص ثالث یکدستگاه خودروی بنز بلزهم باهمان مدل و شرایط می شود 1400000 هزار تومان .
  یا اینکه بیمه شخص ثالث دو خودروی مشابه مثلا خودروی سمند مدل 1387 می شود 500 هزار تومان در حالیکه بیمه خودروی سمند مدل 1397 می شود 800 هزار تومان .
  مگر چه فرقي است در میزان پرداخت دیه میان یک خودروی مدل 1370 با یک خودروی مدل 1397 در زمان بروز حادثه و تصادف از سوی شرکتهای بیمه ؟
  آیا شرکتهای بیمه که با توجه نوع و مدل خودرو مبالغ بیمه را تعیین می کنند در زمان پرداخت دیه مازاد بر مبلغ تعهد شده ، مبلغی رابه فرد مصدوم نصدوم و مجروح و یا اولیاء دم متوفی پرداخت می کنند که در زمان هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث ، مبلغ بیشتری را دریافت می کنند ؟
  بازهم براى روشن شدن موضوع لازم است مثالی را بیان کنم .👇👇👇👇
  بطورمثال :
  اگر فردی در اثر تصادف با یکدستگاه خودروی پراید مدل 1387 فوت نماید شرکت بیمه متعهد فقط مبلغ تعهد جانی ذکر شده در بیمه نامه را به اولیاء دم پرداخت می نماید و این درحالی است که مالک خودروی پراید مذکور مبلغ 200 هزار تومان بابت حق بیمه پرداخت نموده است . حال اگر فردی با یکدستگاه خودروی بنز مدل 2018 تصادف کند و منجر به فوتش شود شرکت بیمه بازهم همان مبلغ تعهدجانی که در کلیه بیمه نامه ها یکسان می باشد را به اولیاء دم پرداخت می نماید درحالیکه مالک خودروی بنز مذکور بابت حق بیمه شخص ثالث 1800000 هزار تومان پرداخت نموده است .
  نتیجه ای که از ذکر مثالهای بالا گرفته می شود این است که پرداخت دیه به فرد مصدوم و مجروح و یا اولیاء دم هیچ ربطی به نوع و مدل خودرو ندارد پس چرا و به چه دلیلی بایستی حق بیمه شخص ثالث خودرروها با یکدیگر متفاوت باشد .
  این مسئله ای است که هیچ متصدی دفتر بیمه و حتی کارشناس بیمه در سازمان بازرسی کل کشور قادربه پاسخگویی و توجیه متطقی نسبت به آن نبوده اند . البته بعضی ها تعداد سیلندر و قدرت خودروی سواری را ملاک تعیین حق بیمه قرار داده و عنوان کرده اند که این هیچ ربطی به زمان وقوع حادثه و تصادف و در نهایت فوت شخص ثالث ندارد چراکه ممکن است خودروی پرایدی با سرعت 80 کیلومتر به فردی برخورد کند و منجر به فوت طرف شود و یک خودوری بنز با همان سرعت 80 کیلومتر به شخصی برخورد نموده و منجر به فوتش نشود .
  پس باتوجه به مثالهای بالا ، تعداد سیلندر و قدرت موتور در خودروهای سواری هیچ نقشی در زمان تصادف منجر به فوت ندارد . جالب اینجاست که هرچه مدل خودرو بالاتر باشد و یا نوع آن فرق کند حق بیمه پرداخت آن هم متفاوت است .

  چرا?
  .

  • سلام
   بیمه براساس میزان ریسکی که هر ماشین داره حق بیمه رو تعیین می کنه
   هرچی ماشین قوی تر باشه، جدیدتر باشه، از نظر اندازه بزرگتر باشه و… حق بیمه اون ماشین مشخص میشه
   فرق ماشین مدل 86 با مدل 96 تو سر حال بودن اون ماشین و ریسکیه که موقع تصادف و خسارت می تونه داشته باشه

  • سلام دوست عزیزم
   تفاوت در حق بیمه شخص ثالث خودروها این طوری که شما در مثالتون آن را 2 برابر ذکر کردین، نیست. این تفاوت بر مبنای سیلندر است، که رابطه مستقیم با قدرت، حداکثر سرعت و نهایتا ریسک خودرو دارد که حدودا 20 درصد است. نرخ تمام خودروهای سواری 4 سیلندر یکسان است، غیر از 3 خودرو (پراید، پیکان، سپند) که این هم به دلیل آن است که بیمه مرکزی برای مراعات حال اکثریت مردمی که از این 3 خودرو استفاده میکنند تخفیفی برای آنها در نظر گرفته است. در مورد سال تولید خودرو نیز تا 15 سال هیچ تفاوتی میان نرخ ثالث خودروها نیست و بیش از آن سالی 2 درصد تشدید مدل لحاظ می شود (تا سقف 10سال یا 20 درصد) که به خاطر کهولت خودرو و ریسک بیشتر آن است.

 11. سلام.باتشکر از راهنمایی شما.
  سوالی داشتم که آیا ماشینی که سالها براثر تصادف در پارکینک هست و امکان حرکت دادن نیست جریمه دیرکرد بیمه شامل حالش میشه؟راه حل چیه؟ ممنونم

 12. سلام و تشکر بابت مطلب خوبتون
  در مورد انتقال سوابق بیمه شخص ثالث هم توضیحات کاملش رو میزارید ؟
  این مورد رو هم بیمیتو انجام میده ؟

  • روند تخفیف ها از سال 98 تغییر کرده. الان بر اساس درصد تخفیف مالی، جانی و حوادث راننده که روی بیمه نامه نوشته شده تخفیف عدم خسارت محاسبه میشه.

 13. با تشکر از اطلاعاتی که بیان شد، سؤالی دارم که اگر لطف بفرمایید جواب دهید: علت اختلاف حق بیمه ثالث بین انواع خودروها چیست؟

  • ممنون از لطفتون
   حق بیمه شخص ثالث به عوامل زیادی مثل تعداد سیلندر ماشین، مدل ماشین، درصد تخفیف عدم خسارت و… بستگی داره و همین موارد باعث تفاوت قیمت حق بیمه ماشین های مختلف میشه

 14. با درود فراوان من یه اتوبوس شهاب با ظرفیت ۳۶نفر دارم از اوایل سال 91تا حالا در پارکینگ نیروی انتظامی توقیف و الان با پرداخت جریمه ازاد نمودم با توجه به بیمه نامه ثالث اتوبوس بین شهری با 3سال تخفیف بیمه قبلی،،، حق بیمه چقدر میشود و چکار کنم که به جریمه دیر کرد مواجه نشوم لطفا راهنمایی بفرمائید سپاسگزارم

 15. با عرض سلام و وقت بخیر
  ضمن تشکر از امکانی که فراهم نمودید تا بتوانیم پیگیر سوالاتمان باشیم ,میخواستم بدونم آیا مبلغ بیمه شخص ثالث برای خودروی ون پلاک سفید با ون های تاکسی و یا پلاک عمومی یکسان است یا خیر ؟

 16. سلام خسته نباشید…. خبری شنفتم که میگن خودرویی که بیش از دوازده سال از عمرش گذشته باشه بیمه نمیکنن آیا واقعیت داره؟؟؟؟؟ مدل ماشین من پراید 87

 17. سلام عرض ادب ….خبری رو شنفتم مبنی بر اینکه خودروی که بیش از 12 سال از تاریخ تولیدش بگذره بیمه نمیشه……
  ایا واقعیت داره ….پراید 87 دارم

 18. با سلام – بیمه ثالث فعلی من با 8 سال سنوات تخفیف ، 60 درصد تخفیف داره . ولی این با جدولی که شما داشتید متفاوت هست . من برای بیمه جدید باید چند درصد تخفیف رو انتخاب کنم ؟ سنواتم امسال میشه 9 سال

 19. باعرض سلام و وقت بخیر من با اتوبوس درون شهری سال ۹۸ تصادف کردم ۱نفر حادثه دید وتا الان مدارک پزشکی جمع کرده که درصد هایی که براش نوشته بودند پزشکش جمع کردم نزدیک ۲۳۰درصد بود خواستم بدونم ۱.بیمه بر اساس چه سالی تعیین میشه؟۲.مگه میشه وقتی دیه کامل ۱۰۰درصد برای شخص که فوت کرده اما برای شخص زنده ۲.۵برابر شده؟چنین چیزی صحت داره؟
  ۳.آیا خود بیمه ای که کردم همه هزینه هاشو میده؟

  • افشین عزیز سلام،
   مطابق قاعده فقهی دیه یوم الاداست و به نرخ روز باید پرداخت بشود. جواب سوال دومتون هم بله هست، در صورت نقص عضو، ازکارافتادگی یا … ممکنه دیه شخص از دیه فردی که فوت شده بیشتر بشود و برای سوال سومتون هم شرکت بیمه فقط تا سقف تعهدات مندرج در بیمه تامه خسارت شما را پرداخت می کند.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید