امروز تصمیم گرفتیم یک فرآیند بیمه‌ای را از نزدیک تجربه کنیم. امروز به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا مراجعه کردیم تا مراحل پرداخت خسارت به بیمه‌گزار را از لحظه تشکیل پرونده تا مرحله دریافت مبلغ خسارت مشاهده کنیم و میزان رضایت بیمه‌گزاران از مبلغ خسارت تعیین شده، سرعت مراحل انجام کار و برخورد کارکنان بیمه آسیا را با بیمه‌گزاران مشاهده کنیم. مرکزی که به عنوان یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا انتخاب کردیم شعبه شمال شهر تهران بود که در میدان آرژانتین پارکینگ بیهقی واقع شده است.


اول ماجرا، برخورد با حسین آقا

حدود نیم ساعتی می‌شود که در یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا هستیم. بخش بیمه شخص ثالث و بدنه جدا است. مرکز نسبتاً خلوت است و فقط 4-3 نفر برای تکمیل پرونده مشغول انجام کار اداری هستند. برای آشنایی با مراحل دریافت خسارت با حسین آقا همراه می‌شویم؛ حسین آقا راننده تاکسی باصفا و خوش‌اخلاقی است که دیروز با یک ماشین پراید تصادف کرده و ماشین صفر کیلومترش از ناحیه درب راننده دچار خسارت شده است. درب ماشین مقصر هنگامی که در حالت پارک قرار گرفته ناگهان باز و باعث وقوع سانحه تصادف می‌شود. البته راننده مقصر نیز تقصیری نداشت و مسافر بی‌احتیاط وی باعث وقوع چنین حادثه‌ای شد.


مرحله اول: فرم درخواست خسارت بیمه شخص ثالث

فرم درخواست خسارت بیمه شخص ثالث

چند دقیقه‌ای از ساعت 10 گذشته است. حسین آقا مدارک خود و راننده مقصر (بیمه ماشین و…) را به باجه محاسبه خسارت تحویل می‌دهد. مسئول محاسبه خسارت به حسین آقا یک فرم درخواست خسارت بیمه شخص ثالث داد تا اطلاعات خودش و راننده مقصر را وارد کند. هنوز تکمیل فرم را آغاز نکرده بودیم که راننده مقصر به جمع ما ملحق شد. حال دیگر همه چیز برای تشکیل پرونده و اخذ خسارت مهیا است. به کمک حسین آقا و راننده مقصر فرم را پر کردیم. اطلاعاتی از جمله مشخصات فردی هر دو راننده، علت وقوع حادثه، زمان وقوع حادثه و شرح جاهای صدمه‌دیده ماشین حسین آقا و مقصر را وارد فرم کردیم.

چون حسین آقا و راننده مقصر تصادف مختصری کرده بودند و کروکی نداشتند لذا برای دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث حضور هر دو راننده و ماشین‌هایشان الزامی است.


مرحله دوم: تحویل فرم به بخش پذیرش ثالث

مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا

پس از تکمیل فرم حسین آقا فرم درخواست خسارت بیمه را به بخش پذیرش ثالث تحویل می‌دهد. کارشناس بخش مربوطه فرم را مطالعه می‌کند تا مطمئن شود تمام اطلاعات ورودی درست است؛ سپس از مدارک شناسایی حسین آقا و راننده مقصر کپی می‌گیرد تا پرونده خسارت ثالث را تکمیل کند. حال دیگر باید منتظر شویم تا مراحل اولیه تشکیل پرونده تکمیل شود و کارشناس مربوطه برای ادامه کار حسین آقا را صدا کند.

 


مرحله سوم: حسین آقا و کارشناس خسارت!

گزارش خسارت مالی بیمه شخص ثالث

شماره 113 اعلام می‌شود و حسین آقا به سمت باجه حرکت می‌کند تا گزارش خسارت مالی بیمه شخص ثالث را دریافت کند. این گزارش حاوی اطلاعات حسین آقا و راننده مقصر، علت وقوع تصادف، زمان و مکان تصادف و شرح جاهای آسیب‌دیده خودرو طرفین حادثه است.

حال باید گزارش خسارت مالی را به بخش خسارت ببریم تا کارشناس خسارت خودرو طرفین حادثه را بازدید کند.

خودرو طرفین حادثه مخصوصاً برای وقتی که از حالت خسارت بدون کروکی بخواهیم استفاده کنیم لازم است؛ به همین دلیل حسین آقا و فرد مقصر هر دو با ماشین‌هایشان به این مرکز از مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا مراجعه کرده‌اند.


مرحله چهارم: بازدید کارشناس خسارت

بازدید کارشناس در یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا

کارشناس خسارت، مدارک و گزارش خسارت را مطالعه می‌کند و دوربین به دست به سمت محوطه مرکز روانه می‌شود. ابتدا درخواست باز کردن کاپوت ماشین‌ها را دارد تا صحت اطلاعات خودروهایی را که ادعای تصادف دارند و اطلاعاتشان را در فرم‌ها وارد کردند بررسی شود. صحت اطلاعات هر دو خودرو تائید می‌شود؛ سپس جاهای آسیب‌دیده خودروی حسین آقا و مقصر بازدید می‌شود و کارشناس خسارت از جاهای خسارت‌دیده خودرو طرفین عکس می‌گیرد تا عکس‌ها را ضمیمه پرونده کند.

بازدید کارشناس تمام می‌شود. همگی به سمت ساختمان مرکز که یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا است می‌رویم تا ببینیم کارشناس محترم چقدر خسارت برای ماشین حسین آقا تعیین کرده است.


مرحله پنجم: تعیین مبلغ خسارت

مبلغ خسارت بیمه شخص ثالث

کارشناس محترم عکس‌هایی را که از ماشین حسین آقا و آقای مقصر گرفته بود داخل سیستم آپلود می‌کند تا پرونده خسارت حسین آقا را تکمیل کند. هم‌زمان مشغول تحلیل عکس‌ها برای محاسبه مبلغ خسارت ماشین حسین آقا می‌شود. لحظات نفس‌گیر ماجرا آغاز می‌شود! حال باید ببینیم حسین آقا از مبلغ تعیین شده راضی است یا نه.


مرحله ششم: گزارش آماده شده

مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا

تحلیل‌های کارشناس محترم تمام می‌شود و با یک گزارش آماده به سمت حسین آقا حرکت می‌کند. مبلغ تعیین شده برای خسارت ماشین حسین آقا 455 هزار تومان برآورد شده است. کارشناس توضیح می‌دهد که 200 هزار تومان از این مبلغ بابت تو رفتگی و خرابی درب راننده، 150 هزار تومان از آن بابت خرابی گلگیر عقب، 100 هزار تومان از آن بابت خرابی درب عقب و 5 هزار تومان هم بابت شکستگی طوقه روی گلگیر عقب است. در مجموع 455 هزار تومان به حسین آقا بابت خسارت وارد شده به ماشینش تعلق می‌گیرد.

حسین آقا تو این مرحله کمی جا خورد؛ چون با بقیه راننده‌های خطشان که صحبت کرده بود به وی گفته بودند که بیشتر از 500 هزار تومان خسارت به وی تعلق می‌گیرد. البته پیش‌بینی راننده‌های خط خیلی هم بیراه نبود و مبلغ خسارت حدود 500 هزار تومانی شد که گفته بودند ولی خب این مبلغ کمتر از میزانی بود که آن‌ها پیش‌بینی کرده بودند و این موضوع احتمالاً خیلی برای حسین آقا خوشایند نبود.

حسین آقا گزارش نهایی خسارت را با رضایت امضا می‌کند. در اینجا کار ما با راننده مقصر تمام می‌شود و از او خداحافظی می‌کنیم.


مرحله آخر: حواله مبلغ خسارت

مبلغ خسارت بیمه شخص ثالث

پس از اینکه حسین آقا گزارش خسارت را امضا کرد باید چند کارشناس دیگر آن را تائید و امضا کنند. پس از آن در مرحله آخر به بخش حسابداری مراجعه می‌کنیم. واحد حسابداری یک حواله بانک ملت به حسین آقا می‌دهد. این حواله حاوی مشخصات فردی حسین آقا و مبلغ خسارت تعیین شده است. پس از بررسی صحت اطلاعات این فرم باید توسط حسین آقا امضا شود و این امضا به معنی پایان مراحل اخذ خسارت از یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا است. حسین آقا با ارائه این حواله به هر یک از شعب بانک ملت می‌تواند مبلغ خسارت تعیین شده برای ماشینش را دریافت کند. چند دقیقه مانده تا ساعت 12 شود. کل مراحل دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از یکی از مراکز دریافت خسارت بیمه آسیا کمتر از 2 ساعت شد.

از آنجا که حسین آقا خیلی خوش‌اخلاق و خوش‌برخورد بود، با همه کارشناس‌هایی که پرونده خسارتش به آن‌ها به نوعی مرتبط شده بود خداحافظی کرد و باهم از آن مرکز که یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا بود خارج شدیم.


مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا

مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا محلی است که بیمه‌گزاران می‌توانند در آنجا خسارات وارد شده به خودرو خود را پیگیری کنند. بیمه آسیا چند مرکز پرداخت خسارت در تهران دارد. اطلاعات مورد نیاز از مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا در جدول زیر موجود است.

مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا در تهران


جمع‌بندی ماجرای امروز

امروز با هدف آشنایی با روند اخذ خسارت به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا مراجعه کردیم و با یکی از نمونه‌های عینی و واقعی اخذ خسارت همراه شدیم. قطعاً یکی از معیارهای انتخاب بیمه شخص ثالث خوب و مناسب، کیفیت روند دریافت خسارت هنگام بروز حادثه است. این معیار امروز توسط بیمیتو بررسی شد.

بیمیتو سامانه مقایسه و خرید آنلاین بیمه در حال حاضر امکان مقایسه و خرید بیمه شخص ثالث، بدنه و آتش‌سوزی را مهیا کرده است.

بیمیتو با جمع‌آوری اطلاعات لازم از نحوه خرید، تخفیف‌های دوره‌ای، کیفیت اطلاعات رسانی، کیفیت ارائه خدمات حین بروز حادثه و… راه مقایسه، انتخاب و خرید بیمه را هموار ساخته است.  

16 نظرات

 1. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه زحمت کشای این سایت
  مطالبتون بسیار عالی هست و من تازه با این سایت آشنا شدم
  توصیه میکنم ادامه بدین

 2. درتصادف ماشین که طرف مقابل مقصر بود به واحد خسارت مراجعه کردم ، بعد از یک ساعت کامل معطلی کارشناس آمد از ماشین عکس برداشت ، بعدش قبول نکرد گفت مجدد باید بری پیش افسر تا افسر دقیقا محل های آسیب دیده رو مشخص کنه ، رفتم پیش افسر ، افسر گفت باید از بیمه نامه بیاری ، کارمندای واحد خسارت اینقدر بداخلاق بودند و بد برخورد کردند و اینقدر اذیتم کردند که اصلا از خیر خسارت گذشتم و از جیب خودم 2 میلیون دادم ماشین رو درست کردم . این هم از بیمه با این همه بوق و کرنا و ادعا

 3. دروغ محض است
  بنده وام روی بیمه عمر آسیا درخواست دادم و بهد ۱۰روز حواله ای به تاریخ ۳روز بعد بمن دادند رفتم بانک ملت زد تو سیستم گفت موجودی نداره!!!!!!!

  • با سلام.
   دوست عزیز احتمالا مشکلی در روند پرونده تون به وجود اومده و شما باید از طریق شعب پرداخت خسارت بیمه آسیا مشکلتون رو پیگیری کتید

 4. سلام من تصادفی داشتم که زیان دیده بودم و مقصر متاسفانه بیمش بیمه آسیا بود و ما به شعبه شرق خ دماوند پرداخت خسارت اسیا رفتیم
  فقط کلی باید گفت چقدر ما ایرانی ها بد بخت هستیم که احترام به ارباب رجوع به اندازه یک ارزن هم وجود نداره
  ما با این که شعبه خلوت بود کلی معطل شدیم بی احترامی دیدم اخرم مبلغ خسارتم جوری تایین کردن که ما 700 تومن از جیب دادیم به نمایندکی

  • با سلام.
   متاسفانه خیلی از افراد برای دریافت خسارت با این مشکلات مواجه میشن.
   اما اگه شما بیمه نامتون رو از بیمیتو خریداری کنین و خسارت برانون ایجاد بشه، بیمیتو کل مراحل خسارت شما رو انجام میده و اصلا نیازی به مراجعه حضوری شما نیست.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید