برای بیمه‌گزار آشنایی با وظایف سازمان تامین اجتماعی در واقع آشنایی با حقوق خود است. زیرا گاهی بیمه‌گزار می‌تواند از خدمات و مزایایی استفاده کند و به علت عدم آشنایی با وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال خود از این مزایای استفاده نمی‌کند. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که این مطلب را دنبال کنید.


مطلب مرتبط: بیمه تامین اجتماعی چیست؟


از کی تامین اجتماعی شروع شد؟

از کی تامین اجتماعی شروع شد؟

تا حالا به این موضوع فکر کرده‌اید که اصلاً از چه زمانی تامین اجتماعی شروع شد؟ و در کل هدف از ایجاد چنین سازمانی چه بود و قرار بود چه کاری انجام بدهد؟ اولین قوانین مربوط به کار در اوایل 1300 به تصویب رسید اما در ساخت راه‌آهن سراسری قوانینی مخصوص به حفظ حقوق کارگرانی که در ساخت راه‌آهن مشارکت داشتند به تصویب رسید و اجرا شد. قوانینی که کارگران و در کل کارکنان محیط‌های کاری را تحت پوشش خود قرار می‌داد به مرور کامل‌تر شدند تا منجر به تأسیس سازمان بیمه تامین اجتماعی گردید که از حقوق بیمه‌شده در مقابل خطرات ناشی از کار، ازکارافتادگی، سنوات کاری، پرداخت مستمری بازنشستگی و… حمایت می‌کند.


مطلب مرتبط: جالب و خواندنی، تاریخچه بیمه تامین اجتماعی


سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان

اکنون بیمه تامین اجتماعی 13 میلیون نفر را مطابق آمار ارایه‌شده، تحت پوشش قرار داده است. بیمه‌شده در ازای پرداخت حق بیمه به این سازمان می‌تواند از مزایای آن استفاده کند. بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در قالب دو دسته هستند.

  • بیمه‌شدگان اجباری که شامل کارکنانی هستند که باید توسط کارفرما بیمه شوند و 23% حق بیمه آن‌ها نیز توسط کارفرما پرداخت می‌شود و 7% باقیمانده از حقوق بیمه‌شده کسر می‌شود.
  • بیمه‌شدگان اختیاری نیز افرادی هستند که به صورت خویش فرما اقدام به دریافت بیمه کرده‌اند و می‌توانند با پرداخت حق بیمه از امکانات و خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.

بیمه‌شدگان اجباری، کارکنانی هستند که باید از سوی کارفرما بیمه شوند. بیمه‌شدگان اختیاری اما به صورت خویش‌فرما بیمه می‌شوند.


مطلب مرتبط: راهنمای تهیه و تکمیل فرم بیمه تامین اجتماعی


وظایف کلی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شده

وظایف کلی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شده

اگر بخواهیم به طور کلی درباره وظایف سازمان تامین اجتماعی حرف بزنیم باید بگوییم که این سازمان وظیفه دارد در قبال حق بیمه‌هایی که دریافت می‌کند از بیمه‌شده حمایت کند. این حمایت شامل:

  1. ارایه بیمه درمانی است که با صدور دفترچه درمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد.
  2. همچنین تعهدات بلندمدت مانند پرداخت مستمری بازنشستگی به بیمه‌شده و بازماندگان او، پس از گذراندن سنوات کاری مورد تائید قانون کار و نیز ارایه خدمات کوتاه‌مدت مانند بیمه بیکاری از وظایف سازمان تامین اجتماعی است.

وظایف سازمان تامین اجتماعی ارایه دفترچه درمان، خدمات بلندمدت و کوتاه‌مدت به بیمه‌گزار است.


مطلب مرتبط: نقش مهم بیمه درمان تامین اجتماعی در زندگی افراد


تامین اجتماعی در کنار بیمیتو

استفاده از بستر اینترنت باعث شده است تا بسیاری از خدمات به صورت آنلاین انجام شود و نه تنها در صرف هزینه و وقت افراد صرفه‌جویی شود بلکه رضایتمندی جامعه از این امکانات نیز بیشتر بوده است و به همین دلیل امروزه شاهد هستیم که کسب‌وکارهای اینترنتی رو به افزایش است. طی همکاری مشترک بیمه تامین اجتماعی با بیمیتو می‌توانید دفترچه درمان تامین اجتماعی را به صورت آنلاین تعویض و یا اعتبار آن را تمدید کنید همچنین امکان صدور دفترچه به صورت آنلاین وجود دارد. در خاتمه، دفترچه بیمه به آدرسی که در سایت گذاشته‌اید ارسال می‌شود.


مطلب مرتبط: آشنایی دقیق با مزایای بیمه تامین اجتماعی


گام به گام وظایف سازمان تامین اجتماعی

به طور کلی درباره وظایف سازمان بیمه تامین اجتماعی صحبت کردیم اما وظایف سازمان تامین اجتماعی دارای جزییات بسیار بیشتری است. البته بسته به نوع بیمه که اختیاری یا اجباری باشد برای تامین اجتماعی وظایف مختلفی تعریف شده است. اما ما در اینجا می‌خواهیم با فرض گرفتن بیمه‌شدگان اجباری همه وظایفی که سازمان تامین اجتماعی در قبال این گروه کاری دارد را توضیح دهیم.


مطلب مرتبط: چند درصد بیمه تامین اجتماعی را باید کارکنان پرداخت کنند؟


انجام تعهدات نسبت بیمه‌شده، از وظایف سازمان تامین اجتماعی

انجام تعهدات نسبت بیمه‌شده، از وظایف سازمان تامین اجتماعی

تامین اجتماعی در قبال افراد بیمه‌شده دارای تعهدات بلند و کوتاه‌مدت است. تعهدات بلندمدت شامل ارایه خدمات در موارد زیر است:

بازنشستگی: پرداخت مستمری بازنشستگی بعد از گذراندن سنوات کاری از مهم‌ترین وظایف سازمان تامین اجتماعی است و بسیاری از مردم نیز با همین خدمت بیمه تامین اجتماعی را می‌شناسند. همان‌طور که در قسمت قبل توضیح دادیم بیمه‌شده بعد از مدتی که معمولاً بین 25 تا 30 سال کاری است و در طول آن حق بیمه پرداخت می‌کرده است، بازنشسته می‌شود و می‌تواند از حقوق بازنشستگی استفاده کند. اگر بیمه‌شده فوت کند، خانواده و افراد تحت سرپرستی او می‌توانند همچنان این مستمری را دریافت کنند.

 فوت: اگر بیمه‌شده اصلی فوت کند، بیمه تامین اجتماعی وظیفه دارد هزینه‌ای بابت کفن و دفن به خانواده وی بپردازد که به آن هزینه فوت می‌گویند. از این طریق بیمه تامین اجتماعی سعی می‌کند بخشی از هزینه‌های ایجادشده را کاهش داده و به نوعی از خانواده بیمه‌شده حمایت کند.

ازکارافتادگی: بیمه‌شده ممکن است به هر دلیل ازکارافتاده شود، ازکارافتادگی ممکن است در اثر حوادث ناشی از کار، بیماری و یا ناشی از بالا رفتن سن بیمه‌شده باشد به هر صورت دلیل ازکارافتادگی هر چیز که باشد، بیمه‌شده می‌تواند مطابق حق قانونی خود از بیمه درخواست مستمری کند و از وظایف سازمان تامین اجتماعی این است که مستمری بازنشستگی را به بیمه‌شده بپردازد.

پرداخت مستمری بازنشستگی، کمک‌هزینه دفن و کفن و پرداخت مستمری ازکارافتادگی از خدمات بلندمدت بیمه تامین اجتماعی است.

  • مستمری ازکارافتادگی به همه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود. بنابراین مهم است که اگر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نیستید نسبت به گروهی کاری خود اطلاع حاصل کنید و بدانید آیا مستمری ازکارافتادگی به شما تعلق می‌گیرد یا خیر.

مطلب مرتبط: نحوه دریافت شماره بیمه تامین اجتماعی با کد ملی


تعهدات کوتاه‌مدت و نقش بیمه تامین اجتماعی در قبال آن‌ها

تعهدات کوتاه‌مدت و نقش بیمه تامین اجتماعی در قبال آن‌ها

برخی دیگر از وظایف سازمان تامین اجتماعی در قالب تعهدات کوتاه‌مدت تعریف شده است که در شرایط خاص و به صورت موقت از سوی سازمان تامین اجتماعی ارایه می‌شود. تعهدات کوتاه‌مدت شامل سه مورد زیر است:

بیماری: ازکارافتادگی موقت که ناشی از حوادث و یا بیماری‌ها باشد مشمول دریافت غرامت بیماری می‌شود. در این حالت پرداخت غرامت بیماری بستگی به مدت‌زمان بستری و یا استراحت بیمه‌شده دارد. برای دریافت غرامت بیماری سه حالت زیر فرض شده است:

  • بیمه‌شده 7 روز متوالی در بیمارستان بستری است و یا مدت استراحت پزشکی وی در طول سال کمتر از 15 روز است. در این حالت گواهی پزشک کافی است.
  • بیمه‌شده بیشتر از یک هفته بستری است و یا مدت استراحت پزشکی او در طول سال بیشتر از 15 روز است. در این صورت باید مراتب توسط پزشک معتمد بیمه، تایید شود.
  • تعداد مرخصی‌های پزشکی بیمه‌شده بیشتر از 60 روز است که باید توسط شورای پزشکی تایید شود.

اروتز و پروتز: وسایل کمک پزشکی و اعضا مصنوعی بدن را اروتز و پروتز می‌گویند و در صورتی که بیمه‌شده به هریک از این وسایل نیاز داشته باشد می‌تواند کمک‌هزینه اروتز و پروتز را از بیمه تامین اجتماعی دریافت کند.

بیمه بیکاری: بیمه بیکاری فقط برای بیمه‌شدگان اجباری تامین اجتماعی است و دلایل بیکاری ببیمه‌شده باید غیر ارادی باشد. یعنی در اثر عواملی بیکار شده و همچنان نیز آماده به کار باشد و در صورت لزوم حاضر باشد در کلاس‌ها و کارگاه‌هایی که تامین اجتماعی برگزار می‌کند شرکت کند. با این وجود چنانچه شرایط کاری برای بیمه‌شده فراهم نشود، وی می‌تواند در یک مدت‌زمان محدود از بیمه و حقوق بیکاری استفاده کند.

از وظایف کوتاه‌مدت بیمه تامین اجتماعی پرداخت هزینه بیماری، کمک‌هزینه اروتز و پروتز و پرداخت بیمه بیکاری به بیمه‌شده است.

قابل ذکر است که همه تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اجباری ارایه می‌شود و اگر به صورت خویش فرما اقدام به دریافت بیمه کرده‌اید باید بررسی کنید که مشمول کدام یک از تعهدات بیمه می‌شوید.


مطلب مرتبط: از حقوق و سوابق بیمه بیکاری مطلع شوید.


امکانات بیمیتو

تلاش در بیمیتو بر این است که با ارایه امکانات مناسب، به نیازهای بیمه‌ای بیمه‌گزار پاسخ داده شود تا تجربه‌ای خوشایند از خرید بیمه داشته باشد. در خصوص انواع بیمه اطلاعات زیادی در بیمیتو قرار داه شده است که می‌تواند برای بیمه‌گزار مفید باشد. قبل از خرید بیمه‌گزار می‌تواند استعلام آنلاین بیمه عمر،  یا بیمه آتش‌سوزی  و دیگر بیمه‌ها را تهیه کند تا از نرخ این بیمه‌ها بین شرکت‌های بیمه آگاه شود. جدول بیمه عمر نیز از طریق استعلام به دست می‌آید که به بیمه‌گزار کمک می‌کند تا از میزان سود و اندوخته خود در هر سال مطلع شود. خرید آنلاین بیمه عمر، بیمه شخص ثالث، بیمه مسافرتی، بیمه بدنه را هم اکنون با بیمیتو تجربه کنید. امکان خرید آنلاین بیمه مسئولیت پزشکان و بیمه درمان تکمیلی نیز در بیمیتو در اختیار بیمه‌گزار قرار داده شده است. در هر ساعت از شبانه و روز و در هر جا که باشید می‌توانید از خدمات بیمیتو استفاده کرده و یا خرید آنلاین بیمه داشته باشید کافی است آنلاین شده و به سایت بیمیتو مراجعه کنید.

2 نظرات

Comments are closed.