هنگام بروز تصادف همیشه لازم نیست با افسر پلیس تماس گرفت. بیمه شخص ثالث، تعهد جانیِ شخص ثالث، تعهد مالیِ شخص ثالث و تعهد جانیِ راننده مقصر را بر عهده دارد. دریافت خسارت بیمه نامه خودرو به دو صورت امکان‌پذیر است؛ دریافت خسارت با کروکی و بدون کروکی. بنابراین دریافت خسارت در بعضی مواقع بدون کروکی نیز امکان‌پذیر است. در ادامه می‌خواهیم به بررسی دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث بپردازیم؛ ببینیم چه شرایطی دارد و چه مدارکی برای این کار لازم است. در آخر نیز کمی در مورد دریافت خسارت بدون کروکی بیمه بدنه صحبت می‌کنیم.


مطلب مرتبط: 8 مورد از چالش برانگیزترین سؤالات بیمه شخص ثالث


کروکی چیست؟

کروکی بیمه شخص ثالث

قبل از اینکه به بحث بپردازیم بهتر است بدانیم اول کروکی چیست. کروکی یک نقشه ترسیمی از تصادف است که توسط پلیس درست می‌شود. این نقشه جزئیات خسارت، محل، تاریخ و زمان خسارت را در برمی‌گیرد. 2 نوع کروکی داریم: سازشی و غیر سازشی.

کروکی سازشی

کروکی سازشی زمانی تنظیم می‌شود که مدارک طرفین حادثه کامل باشد، طرفین درباره مقصر بودن و میزان خسارت یکدیگر توافق داشته باشند و طرفین نظر افسر را درباره حادثه قبول داشته باشند. مدارک لازم برای ارائه به پلیس هنگام ترسیم کروکی عبارت است از:

. گواهینامه

. کارت ماشین

. برگه معاینه فنی

. بیمه‌نامه شخص ثالث

کروکی غیر سازشی

درصورتی‌که یکی از موارد زیر اتفاق بیفتد کروکی غیر سازشی تنظیم می‌شود:

. یکی از طرفین حادثه نظر افسر را قبول نداشته باشد.

. مدارک یکی از طرفین حادثه کامل نباشد. (بیمه شخص ثالث، گواهینامه، کارت ماشین و معاینه فنی)

. خسارت به وجود آمده بیشتر از سقف تعهدات بیمه شخص ثالث مقصر باشد.

. طرفین حادثه درباره مقصر تصادف توافق نداشته باشند.

حال که با کروکی و انواع آن آشنا شدیم باید بدانیم که در چه شرایطی برای پرداخت خسارت باید کروکی ارائه دهیم و در چه شرایطی ارائه آن الزامی نیست.

درصورتی‌که در حادثه به توافق نرسیدید چه کسی مقصر است، باید کروکی غیرسازشی تنظیم شود.


مطلب مرتبط: مهم‌ترین تغییرات قانون جدید بیمه شخص ثالث که لازم است بدانید


چه مواقعی داشتن کروکی ضروری است؟

خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث

درصورتی‌که حادثه رخ داده در یکی از شرایط زیر باشد ارائه کروکی برای دریافت خسارت از شرکت بیمه الزامی است:

. هرگاه یکی از خودروهای طرفین تصادف پلاک شخصی نباشد. (پلیس، نظامی، دولتی و…)

. هرگاه یکی از خودروهای طرفین حادثه خودروی سنگین (کامیون ، اتوبوس ، مینی‌بوس) باشد.

. هرگاه یکی از طرفین حادثه و تصادف فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث باشد

. هرگاه یکی از طرفین تصادف فاقد گواهینامه رانندگی باشد

. هرگاه میزان خسارت وارده بیش از 16 میلیون تومان باشد.

. هرگاه تصادف با شی‌ء ثابت مانند تیر چراغ برق، جدول ، گارد ریل و… باشد که نیاز به تصویر وضعیت برخورد وجود دارد. در کل هرگاه طرف زیان دیده مشخص نباشد به کروکی نیاز است.

. هرگاه تصادف به‌صورت جلو به جلو (اصطلاحاً شاخ به شاخ ) باشد.

. هرگاه یکی از طرفین حادثه یدک‌کش باشد.

. هرگاه مابین تاریخ صدور یک بیمه‌نامه تأخیر زمانی باشد یعنی پیوسته نباشد.

. هرگاه حادثه در طول ۲۰ روز اول بعد از صدور بیمه‌نامه اتفاق بیفتد.

. هرگاه حادثه خسارت جرحی داشته باشد؛ یعنی یکی از خود طرفین یا سرنشینان مجروح و فوت شوند.

در کل هرگاه یکی از طرفین حادثه مرتکب تخلف رانندگی شده باشد ارائه کروکی برای دریافت خسارت الزامی است.

بنابراین وقتی که تصادف خسارت شدیدی داشته باشد بهتر است برای احتیاط به افسر پلیس تماس گرفته و کروکی تصادف را هنگام پیگیری دریافت خسارت داشته باشیم تا دچار مشکل احتمالی نشویم.

هر وقت یکی از طرفین حادثه مرتکب تخفل رانندگی شده باشد، ارائه کروکی برای دریافت خسارت الزامی است.


در چه مواردی داشتن کروکی لازم نیست؟

دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث تحت شرایطی امکان‌پذیر است؛ چراکه بعضی‌ها معتقدند دریافت کروکی، هدر دادن وقت است. شرایط دریافت خسارت بدون کروکی در این بیمه به شرح زیر است:

. درصورتی‌که تصادف خسارتی باشد و منجر به خسارت جانی نشود؛

. طرفین تصادف اختلاف نداشته باشند و بر سر نکشیدن کروکی به توافق برسند؛

. خسارت کمتر از 16 میلیون تومان باشد.

البته ذکر این نکته ضروری است که برای دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث حضور مقصر و زیان‌دیده الزامی است و اگر فرد مقصر نخواهد خود را درگیر فرآیند دریافت خسارت کند، ارائه کروکی برای دریافت خسارت نیاز است.

برای اینکه بتوانید بدون کروکی خسارت بیمه شخص ثالث بگیرید باید خسارت کمتر از 16 میلیون تومان باشد.


شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث

برای اینکه خسارت به وجود آمده بدون کروکی توسط شرکت بیمه پرداخت شود شرایطی لازم است که اگر طرفین حادثه آن را داشته باشند امکان‌پذیر است. این شرایط عبارت است از: 

. هر دو خودرو (مقصر و زیان‌دیده) بیمه نامه خودرو معتبر داشته باشند. معتبر بودن بیمه‌نامه یعنی بیمه‌نامه آن‌ها از یکی از شرکت‌های مورد تأیید بیمه مرکزی تهیه شده باشد.

. هر دو راننده گواهینامه مجاز رانندگی با وسیله موردنظر را داشته باشند.

. طرفین حادثه اختلافی باهم نداشته باشند.

. تصادف خسارت مالی داشته باشد نه جانی.

. راننده هر دو خودرو باید در شعبه پرداخت خسارت حاضر شوند.

. سقف خسارت بدون کروکی برای بیمه شخص ثالث 16 میلیون تومان است؛ میزان خسارت به وجود آمده کمتر از 16 میلیون تومان باشد.

ذکر این نکته قابل توجه است که لزومی ندارد عکسی از حادثه ارائه شود.


نکاتی که لازم است در مورد دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث بدانید

. طرفین حادثه باید حداکثر تا 5 روز به شرکت بیمه مراجع کنند. اگر ظرف این مدت اقدام نکنند شرکت بیمه مسئولیت پرداخت خسارت را به عهده نمی‌گیرد.

. اگر در صحنه تصادف افسر پلیس تشخیص دهد که نیازی به کروکی نیست و طرفین نیز موافق باشند؛ اما شرکت بیمه درخواست ارائه کروکی داشته باشد، باید افسر مربوطه را پیدا کرد تا بر اساس گزارش روز حادثه کروکی موردنظر را تحویل دهد.


مطلب مرتبط: دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در سال 99


مدارک لازم جهت دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث

سوابق بیمه بیکاری

برای دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث ارائه مدارک زیر از هر دو طرف حادثه (مقصر و زیان‌دیده) الزامی است:

. کارت ماشین

. گواهینامه

. بیمه‌نامه شخص ثالث 

ارائه این مدارک و یک کپی از آن‌ها الزامی است.

ذکر این نکته ضروری است که اگرچه ممکن است دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث کمی از هدر رفتن وقت جلوگیری کند؛ اما حضور مقصر و زیان‌دیده در شرکت بیمه شاید قانون خوبی برای مقصر نباشد؛ چراکه اگر کروکی ثبت شود دیگر نیازی به حضور مقصر در شرکت بیمه نیست.

برای دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث حضور مقصر و زیان دیده الزامی است.


خسارت بدون کروکی بیمه بدنه

حالا که شرایط دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث را بررسی کردیم بد نیست ببینیم شرایط دریافت خسارت بدون کروکی برای بیمه بدنه به چه صورتی است.

معمولاً برای دریافت خسارت بیمه بدنه، کروکی لازم نیست؛ چراکه درصورتی‌که با دیوار یا جدول نیز تصادف کنید می‌توانید خسارت وارد شده را از بیمه دریافت کنید. برخلاف بیمه شخص ثالث، برای دریافت خسارت بیمه بدنه بهتر است عکس‌هایی از صحنه تصادف ارائه دهید.

اگر افسر پلیس اعلام کرد که نیاز به کروکی نیست اما شرکت بیمه ارائه کروکی را الزامی دانست، باید به افسر مربوطه برای دریافت کروکی مراجعه کرد.


مدارک لازم جهت دریافت خسارت بدون کروکی بیمه بدنه

برای اینکه بدون کروکی از بیمه بدنه ماشینمان خسارت بگیریم باید اصل و کپی گواهینامه، کارت ماشین، بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث را همراه خود داشته باشیم. ذکر این نکته ضروری است که برای بیمه بدنه حداکثر تا 2 بار می‌توان بدون کروکی خسارت دریافت کرد؛ بنابراین حتی اگر بعد از 2 بار خسارت کمتر از 16 میلیون تومان باشد ارائه کروکی برای دریافت خسارت لازم است.

95 نظرات

 1. سلام و ممنون از مطالب مفیدتون
  گاهی بعضی از افراد شرور و یا خارج از حالت عادی پس از تصادف در حالی که مقصرند اقدام به عربده کشی و خسارت بیشتر کرده یا متواری می شوند در این مواقع که خروج از خودرو و به توافق رسیدن یا درخواست افسر برای کروکی غیر ممکن می شود چگونه باید از بیمه بدنه استفاده کرد؟

  • سلام نظر لطفتونه
   دوست عزیز بیمه بدنه حتی اگر شما به دیوار برخورد کنید و یا در تصادف مقصر باشید خسارات شما رو پرداخت می کنه و شرکت بیمه صرفا جهت احراز خسارت یک کارشناس می فرسته و به گزارش پلیس نیازی نداره

   • سلام.
    شرکت‌های بیمه به هیچ وجه بدون کروکی خسارت نمیدن و به هر صورتی تلاش میکنن که از دادن خسارت طفره برن. به هیچ وجه فریب این مطالب را نخورید و حتما کروکی بگیرید. من تصادف کردم. همه شرایط بدون کروکی هم داشتم. بیمه پارسان گفت صحنه سازیه و خسارت نداد. همزمان با من پنج نفر دیگه هم مراجعه کردن که همینو بهشون گفتن. مواظب باشید این مطالبی که شرکت‌های بیمه تو اینترنت منتشر میکنن فقط برای فرار از دادن خسارت هست. فریب این حرف‌ها رو نخورید.

    • دقیقا همینطوره برای بنده هم اتفاق افتاده ، حتما کروکی لازمه والا از پرداخت خسارت وارده خودرو شانه خالی میکنند ماشینم ۲۰ میلیون خسازت دید کروکی نداشت سه میلون بیمه تقبل کرد حتی راننده مقصر هم مسئولیت نپذیرفت همه ازجیبم دادم و علاوه بر خسازت افت قیمت ماشینم هست همش ضرر

 2. سلام
  من چند وقت پیش تصادف کردم و به گفته افسر راهنمایی مقر بودم.افسر کروکی نکشید. با تماس با کارشناس سیار بیمه شخص ثالث من و مراجعه ایشان یک برگ از بیمه شخص ثالث من به راننده غیر مقصر داده شد.سقف خسارت بیمه من 7 میلیون تومتن است. امروز بعد از یک ماه راننده غیر مقصر تماس گرفتند و ادعا کردند که هزینه ایشان بیش از 7 میلیون بوده. آیا مابقی خسارت ایشان را من باید پرداخت کنم؟ آیا ایشان میتوانند ادعای خود را ثابت کنند؟

  • سلام
   خسارت کارشناسی می شود توسط کارشناس بیمه و در صورتی که بیش از سقف تعهد شما باشد الباقی آن را باید شما بپردازید
   اگر با پرداخت مبلغ بیشتری، بیمه شخص ثالث با سقف تعهدی بیشتری خریداری کنید، این مشکل برای شما پیش نخواهد آمد

 3. سلام
  من دیروز فرعی به اصلی با یک خودرو تصادف کردم و بعد رسیدن پلیس من زیان دیده شناخته شدم اما افسر کروکی نکشید و حالا امروز شخص مقصر از آمدن به بیمه خودداری میکنه وصبح امروز هم اون قسمت آسیب دیده ماشینه خودشو درست کرده وگفت اگر میخواین خسارتتونو بدم باید بریم به تعمیرگاهی که من معرفی میکنم و راضی به کندن کپن نیست ولازم به ذکر که کارت ماشین و بیمه نامش هم دستمونه لطفا” راهنمایی کنید که چه کاری باید انجام بدیم اگر راضی یه آمدن به بیمه شد ماشین مقصر صافکاری شده باشه بیمه خسارتو میده یا اگر کلا” نیومد چه کاری انجام بدیم؟؟؟؟با تشکر

 4. دوشنبه هفته پیش تصادف کردم ، در حالت پارک بودم که یه ماشین با سرعت زد به ماشینم و بعدش زنگ زدم به افسر اومد کروکی کشید و کوپن از بیمه مقصر به من داد فرداش یعنی سه شنبه واسه تعیین خسارت رفتم کارشناس از ماشینم عکس گرفت و بعد از دو ساعت بهم زنگ زد و گفت یک میلیون و سیصد هزار تومن واست تعیین شد بعدش گفت روز دوشنبه برو بیمه که مبلغ رو بهت بدن ، حالا که رفتم بیمه متصدی میگه باید از ماشین مقصر عکس بیاری وگرنه خسارت بهت نمیدیم؟؟؟ آیا حرفشون درسته ؟؟ بیمه هم البرزه

 5. سلام ، بنده چند وقت پیش با یک خودرو تصادف کردم و ایشان مقصر تصادف بودند و کارت ماشین و بیمه نامه ی خودروی مقصر با حضور افسر به بنده سپرده شد و کارت ماشین من هم متقابلا به شخص مقصر ، ایشان 3 هفته مراجعه نکردند و هر روز بنده را سرکار گذاشتند و من ناچار شدم که برای شکایت اقدام کنم اولا در شورای حل اختلاف به بنده گفتند باید حدود هفتصد هزار تومان هزینه کنم و حداقل 4 ماه زمان صرف کنم تا به خسارتم برسم و بعد که از شکایت منصرف شدم با شخص مقصر پس از مدتها کلنجار رفتن به بیمه مراجعه کردیم که پس از طی مراحل اداری ، حالا شرکت بیمه ی کوثر به اصرار راننده ی مقصر از بنده تعهد میخواهد که پس از دریافت خسارت حق هیچگونه شکایتی ندارم در صورتی که من بعد از دریافت
  خسارت قصد شکایت برای دریافت افت قیمت خودروی خود را دارم ، آیا کار بیمه برای گرفتن تعهد از بنده قانونی هست؟ و آیا درست است کسی که خسارت دیده برای شکایت از خودروی مقصر هفتصد هزار تومان و چهار ماه زمان در شورای حل اختلاف بگذارد که در انتها هم شورا با طرح مصالحه بیش از نیمی از خسارت زیان دیده را پرداخت نکند؟ در ضمن بیمه خوردی مقصر بیمه ی کوثر و بیمه بنده که زیان دیده هستم بیمه ی ایران است

 6. سلام- یکماه پیش خودرویی در پارکینگ دچار حریق گردید (به علت اتصالی فن طبق گزارش آتش نشانی) و حریق به خودروی کناری سرایت کرد. پلیس گفت که برخوردی رخ نداده است که کروکی بکشیم و کروکی نکشید. طبق گفته کارشناس بیمه ایران، خودروی کناری باید از بیمه ثالث خودروی اول (مقصر حریق) استفاده کند و بدون کروکی هم به هیچ وجه نمی شود از بیمه ثالث استفاده کرد. درضمن از بیمه بدنه خودرو دوم هم نمی شود استفاده کرد چون مقصر خودرو اول است. حال شرکت بیمه می گوید که باید بروید شورای حل اختلاف و شکایت کنید. به نظر شما برای اخذ خسارت خودرو دوم که در کنار خودرو اول (مقصر) بوده است، چکار باید کرد؟
  با تشکر

  • سلام
   همان طور که شرکت بیمه بهتون گفته باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنین و از این طریق پیگیر دریافت خسارت خود شوید

 7. با سلام

  اگر تعیین خسارت بیمه از مقدار خسارت مورد نظر زیان دیده کمتر باشد ایا می توان بیمه مقصر را قبول نکرد؟ و نقدی دریافت کردبا توجه به اینکه دیگر مدارکی از مقصر در دست زیان دیده نیست و تحویل بیمه شده است.

 8. سلام یه سوال داشتم من تصادف کردم و مقصر هم هستم مبلغ خسارت 450 تومان هست به نظر شما کوپن بدم یا نقد پرداخت کنم تخفیف بیمه ندارم چون ماشینو 6 ماهه گرفتم

 9. سلام
  من با یک موتور سبکلت تصادف کردم و مقصر شدم. افسر هم کروکی نکشیده و هیچ گزارشی از تصادف نیست. آیا شرکت بیمه پارسیان خسارت میده؟

 10. ممنون از مطالب مفید تون
  ماشین من از سمت شاگرد با ستون پارکینگ برخورد کرده و سراسر فرورفته

  آیا میتونم بدون کروکی از بیمه بدنه استفاده کنم؟
  و سقف پرداختی در چنین شرایطی چقدره؟

  و چه اقداماتی برای شروع لازمه؟

 11. با درود
  روز جمعه فردی از دوستانمان که متاسفانه مست هم بوده به ماشینی برخورد می نماید و و به علت آنکه مست بوده صحنه را ترک می کند تا جلوتر بایستد و نمره ی آن ماشین متضرر را بردارد و پیگیری نماید اما پلیس سر می رسد و دنبالش می کند و فرد را نزد پلیس راهور برده، ماشین فرد مقصر را به پارکینگ منتقل می کند، و این فرد هم بازداشت می شود. اما حالا این فرد مقصر نمیداند که آیا می تواند از بیمه شخص ثالث برای پرداخت خسارتش استفاده نماید یا خیر؟ زیرا که می گویند در صورت استفاده از بیمه بعدا کارشناس بیمه آمده و پول را پس می گیرد!
  ضمنا برای ماشین فرد مقصر نیز می توان از بیمه بدنه استفاده کند ؟
  بسیار سپاسگذار

 12. با سلام
  راننده ای از کوچه خارج شد به ماشین من زد . همان لحظه گشت پلیس رسید و بیمه و کارت ماشین راننده مقصر رو گرفت وبمن داد ولی راننده مقصر حاضر نشد بیاد و پول صافکاری رو پرداخت کنه و حتی از بیمه هم حاضر نیس پرداخت کنه. من رفتم مامور آوردم کروکی رو هم کشیدند ولی بیمه هیچ پولی پرداخت نمیکنه ونمیدونم چیکار کنم لطفا کمک کنید وراه چاره نشون بدید.

 13. با سلام
  در متن گزارش آمده است که “دریافت خسارت با کروکی یا بدون کروکی نیازمند حضور افسر پلیس در صحنه است.” . از طرفی در بخش “مدارک لازم جهت دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث” هیچ مدرک مرتبطی با افسر پلیس مطرح نشده است. سوالم این است که اگر حضور افسر پلیس در هر شرایط الزامی است، چرا در حالت بدون کروکی، ارائه هیچ مدرکی از پلیس لازم نیست؟ به بیان دیگر الزام حضور پلیس به چه علت است؟
  سوال دیگر هم اینست که اگر علت نکشیدن کروکی، هدر نرفتن وقت است، چرا میبایست در این حالت منتظر حضور پلیس در صحنه شد؟
  با تشکر از مطالب کاربردی تان

  • سلام
   برای خسارت های کمتر از مقدار مشخصی به کروکی یا همون گزارش پلیس نیازی نیست. این مقدار مشخص در شرکت های مختلف بیمه می تواند متفاوت باشد.
   کروکی رو هم پلیس باید بکشه و عملا جزئی از گزارش پلیسه

 14. سلام امروز یه پزو از پشت به من زد وپلیس در صحنه حاضر شد اما پزو معاینه ندارد و پلیس او را جریمه کرد وبعلت نداشتن بیمه راننده مقصر را موظف کرد تا مبلغ یک میلیون تومان به حساب من واریز کند وکروکی هم نکشید وکارت های خودروها جابجا کرد وقرار شد بعد از تهیه بیمه به تایین خسارت مراجعه کنیم ولی راننده مقصر طفره می رود و برای تایین خسارت نمی آید بیمه نامه من ایران است لطفا راهنمایی بفرمایید چکار کنم با تشکر

  • سلام
   با داشتن گزارش پلیس می تونین علیه ایشون شکایت کنین ولی اگه بتونین دوستانه حلش کنین بهتره براتون

 15. باسلام
  خواستم بپرسم در صورتیکه ماشین بیمه نباشه از چه راهی میشه برای دریافت خسارات اقدام کرد؟ماشین نظامیه ولی گفتن ماشیم بیمه نبوده!!!!!!!!

  • سلام
   وقتی ماشین بیمه نباشه باید خسارت رو از فرد مقصر بگیرید
   که با داشتن گزارش پلیس و از این طریق قابل پیگیری است

 16. سلام. یک ماه پیش در حالی که قصد پارک کردن رو داشتم (ولی هنوز در خیابان بودم کمی متمایل به راست) عابر پیاده که از کنار جوب حرکت میکرد ناگهان تغییر مسیر داد و جلوی ماشینم قرار گرفت. برای همین چرخ ماشین از روی پاش رد شد. بردم بیمارستان و گفتند چیزی نشده و فقط ضرب دیده. و آتل بستند. بعد از یک ماه از من شکایت کرده. آیا میتونه خسارت بگیره؟

  • سلام، طبق قانون دیه فرد تا میزانی که خسارت دیده به عهده شماست
   البته بیمه شخص ثالثتون این خسارت رو پوشش میده

 17. سلام وقت بخیر
  بنده سه روز پیش تصادف کردم
  من موتور سوار و راه مستقیم میرفتم که پژو از پارک در اومد و تصادف کردیم
  اصل سوال بنده اینه که قطعاتی از موتورم که طی تصادف صدمه دیده یا خط افتاده مثل اگزوز و فلاپ های بغل رو کارشناسی بیمه گفته ببر مرمت کن ولی من میخوام درخواست تعویضشون رو بدم
  آیا بیمه باید به درخواست زیان دیده عمل کنه یا هرچی که کارشناس بگه هستش؟
  ممنون میشم اگه سریع تر پاسخ بدید…

 18. سلام خسته نباشید
  من امروز در حال دنده عقب بودم که به یه ماشین بخورد کردم و به علت کمبود وقت با زیاندیده صحبت کردم که به افسر زنگ نزنیم و خودم ماشنشو ببرم برای تعمیر و قبول کرد الان ماشین خودم بیمه بدنه هست و میخوام از بیمه بدنه برای خودم استفاده کنم آیا نیاز به کروکی یا گذارش پلیس دارم یا نه

 19. سلام
  من ۳ روز پیش تصادف کردم و مقصر شناخته شدم اما چون ماشینم ۷۰ درصد تخفیف بیمه داشت گفتم خودم خسارتو میدم که تخفیفم نپره و ماشین خودم و زیان دیده رو گذاشتم صافکاری
  ماشین زیان دیده دیشب آماده شد و ماشین خودمم نصف کاراش انجام شده
  خسارت دو تا ماشین حدود ۲.۵ میلیون شد
  امروز مطلع شدم در صورت استفاده از بیمه کل خسارت نمیپره و فقط ۲۰ در صد میپره
  حالا دو تا سوال
  اول اینکه من الان میتونم از بیمه خسارت بگیرم
  یک عکس از صحنه تصادف دارم که فقط ماشین خودم توشه(بیمم ایرانه)
  دوم اینکه به خودمم خسارت میدن یا نه؟

  • سلام
   در مورد سوال اولتون باید بگم از اونجایی که ماشین آسیب‌دیده تعمیر شده، مدرکی برای تعیین خسارت از سوی کارشناس بیمه وجود نداره. به همین خاطر بعیده که شرکت بیمه خسارتی پرداخت کنه. با این حال باز هم می‌تونین به شرکت بیمه‌تون مراجعه کنین.
   در مورد سوال دوم باید بگم بیمه شخص ثالث فقط خسارت‌های جانی و مالی واردشده به افراد آسیب‌دیده رو پرداخت می‌کنه. راننده مقصر اگه خسارت جانی ببینه می‌تونه از بیمه شخص ثالث خودش استفاده کنه و در غیر این صورت شرکت بیمه تعهدی بابت پرداخت خسارت‌های مالی یا خسارت‌های واردشده به ماشین نداره برای جبران خسارت‌هایی که به ماشین راننده مقصر وارد می‌شه باید از بیمه بدنه استفاده کنید.

 20. سلام خسته نباشید ممنون از مطالب خوبتون.ماشین من حدود یکماه پیش کنار خیابون پارک بود ک متاسفنه یک وانت وقتی میخواست دور بزنه به ماشین من و دو نفر دیگه برخورد کرد .سمت راست ماشین من بطور کامل رفت داخل و ماشین مقصر هم فرار کرد چون من حضور نداشتم.بعد ک پیگیری کردیم و پلیس اومد.ی گزارش نوشتن وکروکی هم نکشیدن و ما از طریق دوربین ها ماشین و پیدا کردیم.راننده اومد و چون بیمه شخص ثالث ایران داشت باهم به بیمه مراجعه کردیم.اون دو ماشین دیگه گفتن باید افت قیمت بما بدید و دعوا شد و بیمه گفت برید شورای حل اختلاف.بعد چندین ماه مراجعه مکرر.بالاخره راننده ماشین مقصر امروز اومد شورا و مدیر شورا یک سازش نامه تنظیم کرد.تو سازش نامه اصلا مبلغی که کارشناس برای خسارت برام نوشته بود وجود نداره.(کارشناس گفته 1 تومن) قاضی شورا هم میگفت پولتو میدن برو بیمه.ولی من میترسم بیمه باز اذیتم کنه این همه خرج کردم.اخرشم این سازش نامشون مبلغی نداره.منتظرم قاضی امضا کنه تا با طرف بریم بیمه.اولا ک کروکی ندارم و میخوام بدونم برام مشکلی ایجاد نمیشه؟ دوما که الان تکلیف میزان خسارت من چی میشه؟ چقدر بهم میدن؟باز باید کارشناس بیاد؟

  • سلام
   طبق گفته شورای حل اختلاف و سازش‌نامه‌ای که تنظیم شده، خسارت وارده باید به شما پرداخت بشه. گزارش پلیس کافیه و نیازی به کروکی نیست.

 21. سلام من باسمندمدل 92 واژگون شدم الحاقیه نزده بودم 24ملیون تعهدات بیمه بدنه بودو30ملیون تعین خسارت شده %80والعان بیمه فقط 12ملیون میخوات پرداخت بکنه این کاردرست است بیمه ایران

 22. سلام.من سه روز قبل تصادف کردم در شهری دیگه چون کارم مدام بین شهرها سفر کردنه و مقصر هستم به گمان اینکه هزینه طرف زیاد نمیشه سازش کردیم و بدون حضور پلیس به تعمیرگاه صافکاری رفتیمدولی متوجه شدیم که هزینه بیشتر از اونی که فکر میکردیم هستش.حالا با توجه به بهم زدن صحنه پلیس کروکی نمیکشه به شورای حل اختلاف رفتیم که دستور کروکی مجدد بده ولی متاسفانه گفتن نمیشه اینکارو کرد .الان حیرون و سرگردون موندیم که چکار کنیم

 23. سلام من زیر چراغ قرمز تصادف کردم بعد مقصر یارو بعد خودش قبول کرد بود ما با پلیس تماس نگرفتیم و من کارت ماشین و بیمه اقارو گرفیتم حالا بعد از دو روز هرچی زنگ میزنی جواب نمیده میخواستم بدونم میشه از بیمه ماشینش استفاده کنیم

  • سلام
   اگه کروکی نداشته باشید خیر نمی‌تونید از بیمه راننده مقصر استفاده کنید چون مدرکی مبنی بر مقصر بودن راننده وجود نداره

 24. سلام دیروز تصادف کردم خسارت ماشینم 40 میلیون شده . مقصر هم نیستم بیمه این مبلغ رو به من نمیده. باید چکار کنم. بیمه 20 میلیون میده.

 25. سلام. دیروز تصادف کردم خسارت ماشین من 40 میلیون شده . مقصر هم نبودم . بیمه این مبلغ را به من پرداخت نمیکنه و سقف بیمه مقصر 30 میلیون است باید چکار کنم؟

  • سلام
   اگه این میزان خسارت تایید شده باشه بهتره با مقصر حادثه به تفاهم برسید و مازاد هزینه رو از ایشون بگیرید. در غیر این‌صورت می‌تونین از طریق مراجع قضایی اقدام کنین. اگه بیمه بدنه دارید هم می‌تونید از بیمه بدنه خودتون خسارت بگیرین.

 26. سلام و خسته نباشید.ببخشید من چن روز پیش تصادف کردم،هردوماشین خسارت مالی داشتن،ولی توافقی قرار شد ماشین طرف مقابل رودرستش کنم.و مقصر هم من بودم.ولی مامور راهنما و رانندگی و کلا پلیس نیومد سر صحنه.گواهینامه و بیمه و مدارک کامل دادم.و حالا سوالم اینه ک میشه از طریق بیمه ماشین اون طرف زیان دیده رو درست کرد؟

 27. سلام
  ۷روزپیش یک تصادف داشتم بایک پرایدکه ازعقب باش برخوردکردم که خساراتی مالی به واردشد نه جانی افسرپلیس آمد خسارات اورا پنج میلیون براوردکردوبه من گفت شما یک مدرک شناسایی به زیان دیده بدید کارت پایان خدمت م را به او دادم ‌افسر گفت کروکی نمی خواد برید بیمه درخواست خسارت کنید .ورفتیم این کاروکردیم ‌تشکیل پرونده دادیم وفرم را امضا کردیم بعدزیان دیده کارتم رانداد رفت ومیگه تازمانیکه بیمه خسارت نده کارت نمی دم آیا حق با اوست ؟من نمی تونم کارتم راازاوبگیرم ؟

  • سلام
   اگه بیمه خسارت رو تایید کرده و در مراحل پرداخت هست دیگه نیازی به گرو نگه داشتن مدارک شما نیست اما از اونجایی که خسارت کم و توافقی بوده می‌تونین صبر کنین تا ایشون خسارت رو دریافت کنن. شرکت بیمه موظفه طی 15 روز کاری خسارت رو به زیان‌دیده پرداخت کنه.

 28. سلام من ۴روز پیش هنگام دور زدن از خیابان دوطرفه تصادف کردم یعنی یک ماشین در حال سبقت به سمت راننده برخورد کرد افسر بنده رومقصر اعلام کرد در صورتی که راننده مقابل هم با سرعت زیاد از خط ممتد در حال سبقت گرفتن بودن ولی صحنه تصادف رو بهم زدن و فقط مسأله دور زدن خودرومن رواعلام کردند و خسارت بیمه هم دریافت کردند ایابا وجود عکس از هردو خودرو در زمان وقوع حادثه امکان اخذ کروکی وخسارت از خودرو خاطی وجود داره یعنی من هم از بیمه ایشون خسارت دریافت کنم البته من خودرو خودم روتعمیر کردم

  • با سلام.
   احتمالا چون خسارتتون رو دریافت کردید و خودرو رو تعمیر کردید، نمیتونید برای اعتراض و کروکی مجدد درخواست بدید.
   ولی بهتره برای اطمینان از شرکت بیمه بپرسید

 29. سلام. من هفت دی ماه تصادف کردم. بیمه شخص مقصر البرز بود.فاکتورهایی که برای بیمه بردم حتی ۱۰ میلیون تومن هم نیست ولی کارشناس بعد از گذشت یکماه خسارت منو واریز نکرده و کروکی ازم میخان در صورت اینکه دلیل تصادف این بود که شخص مقصر با عجله از پارکینگ وارد خیابون شد و مسبب تصادف بودن
  الان چرا شرکت بیمه از من کروکی میخاد؟
  افسر هم میگه خسارتت زیر ۸ میلیونه کروکی لازم نسیت
  من چیکار کنم؟ چرا شرکت بیمه البرز داره اذیت می کنه؟

  • سلام و وقت بخیر.
   در سال 99 برای خسارت های کمتر از 11 میلیون، کروکی لازم نیست.
   یعنی اگه شما مدارکتون کامله و در مورد حادثه با مقصر توافق دارید، شرکت بیمه موطفه بدون کروکی خسارت رو پرداخت کنه.
   بنده چون اطلاع دقیقی در مورد پرونده خسارت شما ندارم، متاسفانه نمیتونم کمک بیشتری کنم و شما برای پیگیری باید به شعب بیمه البرز مراجعه کنید و علت رو جویا بشید

 30. سلام من تصادف کردم خسارت بالاتر ااز سقف بیمه طرف مقابل من سقف بیمه مقص 11 میلیون اول گفت هرچی بیمه داد مابقی رو خودم میدم حالا زده زیر حرفش و اصلا جواب منو نمیده الان باید چیکار کنم

  • با سلام.
   مبلغی که به عنوان خسارت باید از بیمه شخص ثالث مقصر به شما پرداخت بشه رو، شرکت بیمه مشخص میکنه نه اون فرد.
   برای پیگیری خسارتتون باید از طریق شرکت بیمه راننده مقصر اقدام کنید

 31. سلام وقت بخیر
  من 6 روز پیش در اتوبان تصادف کردم و مقصر حادثه من بودم از عقب برخورد کردم با ماشین سراتو (سایپا) و افسر اومد و دید و گفت نیازی به کروکی نیست و مدارک جا به جا کردیم الان این شخص زبان دیده نمیاد که مراحل بیمه ای رو انجام بدیم و علتش نمیدونم
  کسی میتونه راهنمایی کنه ممنون میشم
  انشاالله که همیشه سالم و صحیح و تندرست باشید
  در پناه خدا

  • رضا عزیز سلام،
   باید شکایت کنید تا کارشناس ماشین برآورد خسارت کند و بعد از آن شما می توانید درخواست صدور قرار تامین خواسته کنید و با تودیع خسارت احتمالی اموال خوانده را توقیف کنید.

 32. اینم بگم چون شکایت کردم ماشینم رو درست نکردم و اون شب چون من پلاک طرف رو کامل ندیدم و درست یادم نموند به خاطر ظربه شدیدی که به بالایه چشمم وارد شد از حال رفتم و چشمم صورتم کبود شد که نامه پزشکی قانونی موجود است و افسر که اومد بهم کروکی نداد ولی افسر خوبی بود شاید بتونم از طریق اون شب تصادف الان پیداش کنم و ازش کروکی بگیرم چون ماشین طرف رو پیدا کردم خودم این کار هم لازمه برای بیمه یا نه برای گرفتن خسارت الان دو سه ماه گذشته ماشینم هم مونده همون طوری درست نکردم به خاطر شکایتم که کردم .
  ممنون میشم اکه زود جواب این دوتا سوالم رو بدید خیلی لطف کردید سپاسگزارم از لطفتون .

 33. سلام خسته نباشید من دو الی سه ماه پیش تو خیابان در حال حرکت تو لاین اول بودم نصف شب بود یه پراید سفید با سرعت بالا یه دفعه اومد و گرفت رو ماشین بنده و منو از مسیر خارج کرد و بعد از چند دور چرخیدنه ماشین بنده با کارد ریل تصادف کردم و راننده هم فرار کرد و ماشین پشت سری بنده توقف کرد و به کمک ما اومد شماره موبایل هم داد تا شهادت هم بده که چه اتفاقی افتاده و شماره پلاک طرف نصفه یادم بود44 د ایران 38 من گفتم شکایت ولی ایران 30هست ماشین طرف و بعد شکایت کردم ولی ماشین طرف پیدا نشد و بنده شکایتم رو ول کردم و الان به طور ناگهانی من اون ماشین رو پیدا کردم تو خیابان پشتیمون و با صحبت کردن باهاش از زبونش کشیدم بیرون حرف رو و قبول کرد که این اتفاق بوده و گفت با من به بیمه میاد تا خسارت بده ولی من پیگیر شکایت نشم فقط برم بیمه باهاش الان من به نظر شما برم پیگیر شکایتم بشم یا باهاش بریم بیمه اکه بریم بیمه خسارت به من میدن یا نه چیکار کنم ؟
  ممنون میشم اکه لطف بکنید یه کمک خوب بهم بکنید بیمه من ایران هست .

  • محمد عزیز سلام،
   اگر پرونده‌تون کامل هست احتمالا بیمه پرداخت می‌کند، اگر موفق نشدید از راه پیگیری شکایت اقدام کنید.

 34. سلام.
  من با موتور با یه ماشین تصادف کردم میزان خسارت ۲و نیم میلیون هست و مقصر هستم.زنگ زدیم افسر اومد ولی کروکی نکشید.در واقع سازش کردیم.آیا بیمه خسارت رو پرداخت میکنه با اینکه بیش از ۵ روز از تصادف میگذره.بیمه هم ایران هست

 35. سلام من امروز تصادف کردم و مقصر هستم توافق کردیم ب پلیس زنگ نزنیم حالا میخام از بیمه استفاده کنم خرج ماشین زیان دیده۱۴۰۰است میتونیم از بیمه استفاده کنم؟

 36. سلام اگر سقف خسارت بیمه شخص ثالث از ۱۶ملیون بیشتر بشه بیمه هیچ مبلغی از خسارت رو قبول نمیکنه یا تا ۱۶ملیون رو بیمه میده مابقی رو خود شخص مقصر در سانحه بدون کروکی ک خود افسر گفته باشه نیاز ب کروکی نداره و طرفین راضی باشن.ممنون

  • علی عزیز سلام،
   بیمه تا سقف بدون کروکی را بهتون پرداخت می‌کنه. اگر زمان زیادی از تصادف نگذشته شما می‌توانید با مراجعه به دادگاه، در خواست کروکی فرضی بدهید. به شما نامه‌ای برای شورای خل اختلاف داده می‌شود و از اونجا هم بهتون نامه ای به راهنمایی رانندگی میدن و با توجه به نظر شاهدان کرًوکی فرضی خواهند کشید.

 37. سلام,من ۳ماه پیش تصادف کردم,پیاده بودم و شخص مقصر با ماشین کنار خیابان بهم زد,منتظر نموند و پلیس خبر نکرد,من رو بردن بیمارستان برای عکس گرفتن از پاهام,شخص مقصر چون دکتر بود منتظر نموند پذیرش کنند همین جوری عکس گرفتن و گفتن ترک برداشته,من بعد از برگشت به خانه به رادیولوژی رفتم و دوباره عکس گرفتم فهمیدم ترک نبوده یکی از پاهام ۲قسمت شکسگی داره,اونوقت پیگیر شکایت نشدم,الان که میخوام شکایت کنم هیچ مدرکی در بیمارستان ندارم,از چه طریقی میتونم درخواست دیه کنم,راهنماییم کنید لطفا

  • سلام
   متاسفانه ناقصی پرونده شما زیاده. بهترین راه اینه که با شخص مقصر تماس بگیرید و با ایشون به توافق برسید.

   • سلام
    بنده در حین رانندگی در خیابان اصلی بودم ، ماشینی از فرعی در حال وارد شدن به اصلی بود که به سپر جلوی ماشینم برخورد کرد و سپر شکست
    افسر اومد و کارت ماشین هامونو جا به جا کرد و بیمه نامه اون شخص رو به من داد و گفتن نیازی به کروکی نیست

    ولی هیچ برگه گزارشی هم مبنی بر اینکه تصادفی انجام شده و چه کسی مقصره ندادن،
    اگر اون شخص برای پرداخت خسارت حاضر نشدن ، بیمه نامشون به چه دردی میخوره؟؟؟

 38. سلام..تصادف کردم و خسارت ماشینم بیشتر از تعهد بیمه ی ثالث مقصر هستش..آیا میتونم با شکایت قضایی مازاد خسارتم را بگیرم

  • یاس عزیز سلام
   هرچقدر که کارشناس خسارت مشخص کنه و سقف خودروی متعارف باشد، شما می‌توانید از راننده مقصر خسارت بگیرید.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لظفا نام خود رو وارد کنید