لطفا شکیبا باشید

تایید
تایید

تخفیف

هیئت علمی
ایثارگری
منطقه آزاد
تخفیف بیمه بدنه دارم
بیمه شخص ثالث دارم


بیمه عمر دارم
حساب بلند مدت دارم
تخفیف صفر کیلومتر
خودرو وارداتی
{{insurance.discount*100}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price - (insurance.discount*insurance.price)|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بستن
اعتبار یکساله
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed
{{insurance.discount*100}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price - (insurance.discount*insurance.price)|currency:"":0}} تومان
اعتبار یکساله

{{message}}