لطفا شکیبا باشید

تخفیف

هیئت علمی
ایثارگری
منطقه آزاد
تخفیف بیمه بدنه دارم
بیمه شخص ثالث دارم


تخفیف صفر کیلومتر
بیمه عمر دارم
حساب بلند مدت دارم
خودرو وارداتی
نقدی
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price - (insurance.discount*insurance.price)|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بستن
اعتبار یکساله

سفارش اقساطی تنها در شهر تهران امکان پذیر است.

لطفا قبل از صدور چک، منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

چک های ارائه شده توسط شما، حتما باید دارای آرم صیاد باشد.

در صورت سفارش اقساط تخفیف پرداخت نقدی لحاظ نخواهد شد.

قیمت اقساط : {{ insurance.installmentPrice | currency:"":0 }} تومان

نقدی
{{ins.date}} ماه بعد
{{(ins.percent * insurance.installmentPrice) | currency:"":0}} تومان

سفارش اقساط
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
زمان پاسخگویی به شکایات
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
{{insurance.portion}}
insurance speed
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.installmentPrice|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بستن
اعتبار یکساله

سفارش اقساطی تنها در شهر تهران امکان پذیر است.

لطفا قبل از صدور چک، منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

چک های ارائه شده توسط شما، حتما باید دارای آرم صیاد باشد.

در صورت سفارش اقساط تخفیف پرداخت نقدی لحاظ نخواهد شد.

قیمت اقساط : {{ insurance.installmentPrice | currency:"":0 }} تومان

نقدی
{{ins.date}} ماه بعد
{{(ins.percent * insurance.installmentPrice) | currency:"":0}} تومان

سفارش اقساط
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
زمان پاسخگویی به شکایات
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
{{insurance.portion}}
insurance speed
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
اعتبار یکساله
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price - (insurance.discount*insurance.price)|currency:"":0}} تومان
اعتبار یکساله

{{message}}