لطفا شکیبا باشید

تایید
تایید
پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی شکست شیشه سیل، زلزله و بلایای طبیعی سرقت درجا (کلیه لوازم) نوسانات ارزش بازار ایاب و ذهاب

تخفیف

هیئت علمی
ایثارگری
منطقه آزاد
تخفیف بیمه بدنه دارم
بیمه شخص ثالث دارم


بیمه عمر دارم
حساب بلند مدت دارم
تخفیف صفر کیلومتر
خودرو وارداتی
نقدی
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price - (insurance.discount*insurance.price)|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بستن
اعتبار یکساله

در حال حاضر سفارش اقساطی تنها در شهر تهران امکان پذیر است.

لطفا قبل از صدور چک منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.

در صورت سفارش اقساط تخفیف پرداخت نقدی لحاظ نخواهد شد.

قیمت اقساط : {{ insurance.installmentPrice | currency:"":0 }} تومان

نقدی
{{ins.date}} ماه بعد
{{(ins.percent * insurance.installmentPrice) | currency:"":0}} تومان

سفارش اقساط
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
زمان پاسخگویی به شکایات
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
{{insurance.portion}}
insurance speed
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.installmentPrice|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بستن
اعتبار یکساله

در حال حاضر سفارش اقساطی تنها در شهر تهران امکان پذیر است.

لطفا قبل از صدور چک منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.

در صورت سفارش اقساط تخفیف پرداخت نقدی لحاظ نخواهد شد.

قیمت اقساط : {{ insurance.installmentPrice | currency:"":0 }} تومان

نقدی
{{ins.date}} ماه بعد
{{(ins.percent * insurance.installmentPrice) | currency:"":0}} تومان

سفارش اقساط
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
زمان پاسخگویی به شکایات
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
{{insurance.portion}}
insurance speed
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
اعتبار یکساله
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price - (insurance.discount*insurance.price)|currency:"":0}} تومان
اعتبار یکساله

{{message}}