لطفا شکیبا باشید

تخفیف

هیئت علمی
ایثارگری
منطقه آزاد
بیمه بدنه دارم
بیمه شخص ثالث دارم

تعداد سال هایی از تخفیف بیمه شخص ثالث را وارد کنید که به نام مالک فعلی خودرو بوده است.تخفیف صفر کیلومتر
بیمه عمر دارم
حساب بلند مدت دارم
خودرو وارداتی
نقدی
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price - (insurance.discount*insurance.price)|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بستن
اعتبار یکساله

سفارش اقساطی تنها در شهر تهران امکان پذیر است.

لطفا قبل از صدور چک، منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

چک های ارائه شده، حتما باید دارای آرم صیاد بوده و به نام خود شما باشد.

در صورت سفارش اقساط تخفیف پرداخت نقدی لحاظ نخواهد شد.

قیمت اقساط : {{insurance.installmentPrice|currency:"":0}} تومان

قیمت اقساط :
{{insurance.installmentPrice|currency:"":0}} تومان
{{insurance.installmentPrice- (insurance.discount*insurance.installmentPrice)|currency:"":0}} تومان
نقدی
{{ins.date}} ماه بعد
{{(ins.percent * (insurance.installmentPrice- (insurance.discount*insurance.installmentPrice))) | currency:"":0}} تومان

سفارش اقساط
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
زمان پاسخگویی به شکایات
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
{{insurance.portion ? insurance.portion : 'مشخص نیست'}}
insurance speed
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion ? insurance.portion : 'مشخص نیست'}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.installmentPrice|currency:"":0}} تومان
{{insurance.installmentPrice|currency:"":0}} تومان
{{insurance.installmentPrice- (insurance.discount*insurance.installmentPrice)|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بستن
اعتبار یکساله

سفارش اقساطی تنها در شهر تهران امکان پذیر است.

لطفا قبل از صدور چک، منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

چک های ارائه شده، حتما باید دارای آرم صیاد بوده و به نام خود شما باشد.

در صورت سفارش اقساط تخفیف پرداخت نقدی لحاظ نخواهد شد.

قیمت اقساط : {{ insurance.installmentPrice | currency:"":0 }} تومان

نقدی
{{ins.date}} ماه بعد
{{(ins.percent * (insurance.installmentPrice- (insurance.discount*insurance.installmentPrice))) | currency:"":0}} تومان

سفارش اقساط
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
زمان پاسخگویی به شکایات
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
{{insurance.portion ? insurance.portion : 'مشخص نیست'}}
insurance speed
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion ? insurance.portion : 'مشخص نیست'}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
اعتبار یکساله
{{(insurance.discount*100 | number : 1)*1}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price - (insurance.discount*insurance.price)|currency:"":0}} تومان
اعتبار یکساله

{{message}}