لطفا شکیبا باشید
تایید

هزینه ساخت هر متر مربع بنا

(هزینه ای که امروز برای ساخت بنایی مانند ساختمان شما، نیاز است بپردازید.)

میلیون تومان
فقط بیمه لوازم خانه

{{insurance.discount}}

Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.priceFinal|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بستن
اعتبار یکساله

در حال حاضر سفارش اقساطی تنها در شهر تهران امکان پذیر است

این ماه
{{ins.date}} ماه بعد
{{(ins.percent * insurance.final_price) | currency:"":0}} تومان

سفارش اقساط
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
زمان پاسخگویی به شکایات
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
{{insurance.portion}}
insurance speed
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed

{{message}}