لطفا شکیبا باشید
{{lifeTitles.lifeIncreasePercentTitle}}
{{lifeTitles.lifeInsureDeadTitle}}
{{lifeTitles.lifeIncreaseFundTitle}}
{{annualFundIncreaseMsg}}

پوشش ها

{{annualFundIncreaseMsg}}
فوت بر اثر حادثه
نقص عضو بر اثر حادثه
هزینه پزشکی بر اثر حادثه
غرامت امراض خاص
معافیت از پرداخت حق بیمه
از کار افتادگی کامل
{{insurance.discount*100}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon

{{insurance.result[insurance.result.length - 1].redeem | currency:"":0}} تومان

{{insurance.result[insurance.result.length - 1].life | currency:"":0}} تومان
بیشتر
بستن
{{insurance.result[insurance.result.length - 1].yearlyInsurance | currency:"":0}} تومان
{{insurance.result[insurance.result.length - 1].sumCustomer | currency:"":0}} تومان
{{insurance.result[insurance.result.length - 1].sumCover | currency:"":0}} تومان
{{insurance.result[insurance.result.length - 1].lifeFund | currency:"":0}} تومان
{{insurance.result[insurance.result.length - 1].accident | currency:"":0}} تومان
{{insurance.result[insurance.result.length - 1].maim | currency:"":0}} تومان
{{insurance.result[insurance.result.length - 1].deactivate | currency:"":0}} تومان
{{insurance.result[insurance.result.length - 1].compensation | currency:"":0}} تومان

{{message}}