لطفا شکیبا باشید

{{credit}}
با خسارت با خسارت بدون خسارت بدون خسارت

سطح تعهدات مالی

(سقف جبران خسارتهایی که در هر حادثه به اموال شخص ثالث وارد میشود)

میلیون تومان
{{insurance.discount*100}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
{{insurance.final_price|currency:"":0}} تومان
{{price.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.final_price|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بیشتر
بستن
شامل جریمه

در حال حاضر سفارش اقساطی تنها در شهر تهران امکان پذیر است.

لطفا قبل از صدور چک منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.

{{ins.date}} ماه بعد
نقدی
{{(ins.percent * insurance.final_price) | currency:"":0}} تومان

سفارش اقساط

میزان جریمه: {{insurance.totalPenalty|currency:"":0}} تومان

میزان تاخیر: {{insurance.dayPenalty}} روز

میزان جریمه به ازای هر روز: {{insurance.penalty|currency:"":0}} تومان

سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
زمان پاسخگویی به شکایات
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
{{insurance.portion}}
insurance speed
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed

{{message}}