لطفا شکیبا باشید
{{credit}}
با خسارت با خسارت بدون خسارت بدون خسارت

سطح تعهدات مالی

(سقف جبران خسارتهایی که در هر حادثه به اموال شخص ثالث وارد میشود )

میلیون تومان
{{insurance.discount*100}} % تخفیف
Bimito Insurance Icon
{{insurance.final_price|currency:"":0}} تومان
{{price.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.final_price|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بیشتر
بستن
شامل جریمه

سفارش اقساطی تنها در شهر تهران امکان پذیر است.

لطفا قبل از صدور چک، منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

چک های ارائه شده، حتما باید دارای آرم صیاد بوده و به نام خود شما باشد.

{{ins.date}} ماه بعد
نقدی
{{(ins.percent * insurance.final_price) | currency:"":0}} تومان

سفارش اقساط

میزان جریمه: {{insurance.totalPenalty|currency:"":0}} تومان

میزان تاخیر: {{insurance.dayPenalty}} روز

میزان جریمه به ازای هر روز: {{insurance.penalty|currency:"":0}} تومان

سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
زمان پاسخگویی به شکایات
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
{{insurance.portion ? insurance.portion : 'مشخص نیست'}}
insurance speed
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion ? insurance.portion : 'مشخص نیست'}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed

{{message}}