بیمیتو خرید آنلاین بیمه
بیمیتو خرید آنلاین بیمه

درباره حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی چیست؟

بیمه حوادث یکی از زیر شاخه‌های بیمه اشخاص است که خود به دو دسته بیمه حوادث انفرادی و گروهی تقسیم می‌شود. بیمه حوادث انفرادی در برابر انواع حوادث از فرد بیمه شده حمایت می‌کند. تفاوتی ندارد که این حادثه کی، کجا و در چه شرایطی اتفاق می‌افتاد. در زمان سختی و مشکلات می‌توان روی بیمه حوادث انفرادی برای حمایت‌های مالی حساب باز کرد.

مهم‌ترین حوادثی که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی هستند شامل غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مانند اسید، ابتلا به بیماری‌هایی مثل هاری، کزاز و سیاه‌زخم، گزیدگی، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه، سوانح رانندگی، برق‌گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات می‌شود.

پوشش‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی

غرامت‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی خطرات اصلی هستند که تحت پوشش تمام بیمه‌های حوادث انفرادی قرار دارند. بیمه شده می‌تواند پوشش‌های دیگر را هم به بیمه‌نامه‌اش اضافه کند. پوشش‌های اصلی حوادث انفرادی به شرح زیر هستند:

غرامت فوت: درصورتی‌که حادثه‌ای که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی باشد، منجر به فوت بیمه‌گذار شود؛ بیمه‌گر موظف است سرمایه فوت را به ذینفعان بیمه‌گذار بپردازد.

سرمایه فوت و نقص عضو: هنگام عقد قرارداد بیمه‌نامه، بیمه‌گذار مبلغ سرمایه فوت را تعیین می‌کند. معمولاً مبلغ سرمایه فوت دارای یک میزان حداکثر است و این مقدار حداکثر به توانایی شرکت بیمه در پرداخت سرمایه فوت بستگی دارد. مبلغ سرمایه فوت یکی از عوامل تأثیرگذار در حق بیمه حوادث انفرادی است.

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی): یکی دیگر از غرامت‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) است. درصورتی‌که به علت بروز یکی از حوادث تحت پوشش بیمه‌نامه، بیمه‌گذار دچار قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن شود، بیمه‌گر باید مطابق بیمه‌نامه سرمایه فوت و نقص عضو را به بیمه‌گذار پرداخت کند؛ به شرطی که حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه عواقب آن بروز نماید.

مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند شامل پرداخت کل مبلغ سرمایه بیمه می‌شوند. این موارد عبارتند از:

 • نابینایی کامل و دائم هر دو چشم
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو دست حداقل از مچ
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو پا حداقل از مچ
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا حداقل از مچ
 • از دست دادن هر دو پنجه پا
 • قطع کامل نخاع
 • ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش
 • برداشتن فک پایین
 • غرامت نقص عضو در بیمه حوادث انفرادی
 • غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی

مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند ازکارافتادگی یا نقص عضو جزئی محسوب می‌شود و غرامت آن معادل درصدی از سرمایه بیمه است. این موارد و درصد غرامت آن‌ها عبارت است از:

نوع نقص عضو یا از کار افتادگیدرصد غرامت
از دست دادن توانایی صحبت کردن شامل ازکارافتادن کامل حنجره یا قطع شدن زبان۸۰
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو۷۰
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد۶۰
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ۵۵
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دو دست۸۰
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست۵۰
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست۳۶
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت شست۲۴
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه۲۵
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت سبابه۱۲
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت کوچک۱۰
فقدان دندان‌ها (حداکثر)۲۸
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران۷۰
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق۶۰
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ۵۵
نابینا شدن یک چشم۵۰
از دست دادن شنوایی یک گوش۳۵
از دست دادن لاله گوش۱۰
از دست دادن حس بویایی۱۵

 

 

در کل غرامت پرداختی برای ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست از 50% سرمایه بیمه بیشتر نخواهد شد.

غرامت نقص عضو سایر اعضا با نظر پزشک معتمد بیمه تعیین می‌شود.

 

غرامت های فرعی در بیمه حوادث انفرادی

غرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی اجباری نیست و بیمه‌گذار در صورت تمایل و پرداخت حق بیمه بیشتر می‌تواند آن‌ها را به بیمه‌نامه خود اضافه کند. این غرامت‌های فرعی عبارتند از:

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه: یکی از غرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی پرداخت هزینه‌های درمانی و پزشکی بیمه‌گذار تا سقف مشخص ‌شده در بیمه‌نامه است. درصورتی‌که بیمه‌گذار این غرامت فرعی را تهیه کرده باشد، در صورت بروز حادثه، بیمه حوادث انفرادی تا سقف مقرر هزینه‌های پزشکی را می‌پردازد. سقف مشخص شده هزینه‌های پزشکی 10 تا 20 درصد سرمایه فوت است. اغلب شرکت‌ها 10 درصد در نظر می‌گیرند ولی برخی بیمه‌گرها امکان پرداخت تا 20 درصد سرمایه فوت را فراهم می‌کنند.

غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه: غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه یکی از غرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی است. درصورتی‌که بیمه‌گذار این پوشش را تهیه کرده باشد، در صورت بروز حادثه و ازکارافتادگی موقت، بیمه‌گر موظف به پرداخت غرامتی بابت ازکارافتادگی بیمه‌گذار می‌شود. مبلغ غرامت حداکثر برابر با 12 ده هزارم از سرمایه فوت و نقص عضو بیمه‌گذار است که به بیمه‌نامه بستگی دارد. فقط حوادثی که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی باشد شامل این پوشش می‌شود.

غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی: غرامت روزانه بستری شدن نیز یکی دیگر از غرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی است. درصورتی‌که بیمه‌گذار به‌موجب بروز حادثه‌ای که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی باشد دچار مشکلی شود که به بستری شدن نیاز داشته باشد، روزانه از بیمه حوادث انفرادی غرامت دریافت می‌کند. این مبلغ غرامت حداکثر 24 ده هزارم سرمایه فوت و نقص عضو است.

خسارت‌های خارج از تعهد عمومی بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی بعضی خسارات را در حالت عادی پوشش نمی‌دهد و در صورت پرداخت حق بیمه بیشتر و اخذ تعهد کتبی از شرکت بیمه پوشش داده می‌شوند. البته ممکن است همه شرکت‌های بیمه قبول نکنند. شرایط قبول این خسارات نیز کاملاً به شرکت بیمه بستگی دارد. بعضی از این خسارت‌ها عبارتند از:

 • خسارات ناشی از جنگ، شورش، آشوب و...
 • خسارات ناشی از زمین‌لرزه، آتش‌فشان و اقدامات هسته‌ای
 • خسارات ناشی از ورزش‌های حرفه‌ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، شنا، غواصی، پرش با چتر نجات (به‌جز سقوط آزاد)، هدایت موتورسیکلت دنده‌ای، هواپیمای آموزشی، اتومبیل مسابقه‌ای، هلی کوپتر، و سایر وسایل پرواز فاقد موتور.

بعضی از خسارات تحت هیچ شرایطی تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار نمی‌گیرند و در صورت بروز چنین حوادثی، بیمه هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. بعضی از این خسارات عبارتند از:

 

 • خسارات ناشی از خودکشی یا اقدام به آن
 • صدمات بدنی که بیمه‌گذار عمداً باعث بروز آن‌ها شده باشد
 • خسارات ناشی از مصرف روان‌گردان، مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص‌های کاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشک
 • مشارکت بیمه‌گذار در اعمال مجرمانه و غیرقانونی (مثل حوادث رانندگی بیمه‌گذاری که گواهینامه رانندگی نداشته باشد.)
 • فوت بیمه‌گذار ناشی از عمل عمدی ذینفع (در این صورت شرکت بیمه فقط ملزم به پرداخت سهم سایر ذینفعان است.)

حق بیمه حوادث انفرادی

مهم‌ترین عامل تعیین کننده حق بیمه حوادث انفرادی شغل بیمه‌گذار است. کلیه مشاغل در 5 طبقه مختلف دسته‌بندی می‌شوند:

 1. 1. این طبقه شامل افرادی است که در شغل خود با کمترین میزان ریسک مواجه هستند؛ مثل كارمندان دفتری و اداری، مهندسین طراح، فروشندگان تجاری و...
 2. 2. این طبقه شامل افرادی است که نسبت به افراد دسته 1 با خطرات بیشتری مواجه هستند ولی از ماشین‌آلات صنعتی استفاده نمی‌کنند. این افراد علاوه بر کار فکری کار یدی هم می‌کنند؛ مثل دندان‌پزشکان، مهندسین ناظر، دوزندگان، انبارداران، بازاریابان، خانه‌داران و خیاطان و ...
 3. 3. این طبقه شامل افراد متخصص و نیمه متخصص است که معمولاً با ادوات صنعتی کار می‌کنند؛ مثل فیلم‌برداران، كشاورزان، كاركنان ساختمانی، تعمیركاران ادوات برقی و مكانیكی، رانندگان ماشین‌های سواری و ...
 4. 4. این طبقه شامل افرادی با مشاغل به نسبت پرخطر است. کسانی که با ماشین‌آلات صنعتی پرخطر کار می‌کنند در این دسته می‌گنجند؛ مانند پرس‌کاران فلز، کارگران ساختمانی، دكل‌بندها، رانندگان ماشین‌های سنگین، برق‌کاران ساختمانی و ...
 5. 5. افراد این طبقه با بیشترین خطرات در شغل خود مواجه هستند؛ مثل خلبانان آزمایشی، کارگران معادن زیرزمینی، مهندسین برق فشارقوی و ...

هر یک از این طبقات شغلی دارا ضریبی برای غرامت‌های مختلف دارد. ضریب سرمایه فوت و نقص عضو در سرمایه آن ضرب می‌شود و حق بیمه را تعیین می‌کند. اگر هم بیمه‌گذار مایل به داشتن غرامت‌های فرعی باشد، هر یک از این غرامت‌ها دارای میزان سقف مشخصی است. در نهایت تمام این اعداد با هم جمع شده و حق بیمه حوادث انفرادی را تعیین می‌کند.

 

پس از شغل و غرامت‌های فرعی، پوشش‌های اضافی که بیمه‌گذار انتخاب می‌کند در تعیین حق بیمه حوادث انفرادی موثر است. برای مثال ممکن است بیمه‌گذار اسکی بازی کند یا به سوارکاری برود. این موارد نیز باید در بیمه‌نامه وارد شود و در حق بیمه منظور شود تا در صورت بروز حادثه، بیمه حوادث انفرادی جبران خسارت کند.

نکات مهمی که باید درباره بیمه حوادث انفرادی دانست!

 1. 1. پوشش‌های بیمه حوادث انفرادی شرکت‌های بیمه غالباً فقط برای داخل کشور برقرار است ولی ممکن است بعضی از بیمه‌گران با پرداخت حق بیمه بیشتر حاضر به قبول حوادث خارج از کشور نیز باشند.
 2. 2. حداقل و حداکثر سن بیمه‌گذار برای بیمه‌گران مختلف است. برای مثال بازه سنی برای بیمه ملت بین ۴ تا ۸۰ سال است. این گستره برای بیمه سامان بین ۱۲ تا ۷۵ سال است. بعضی از شرکت‌های بیمه با پرداخت حق بیمه اضافه، افراد خارج از محدوده سنی خود را نیز تحت پوشش قرار می‌دهند ولی بعضی دیگر برای افراد خارج از محدوده سنی مشخص شده بیمه حوادث انفرادی صادر نمی‌کنند.

خرید بیمه حوادث انفرادی

کپی شناسنامه و کارت ملی برای خرید این بیمه ضروری است و باید نماینده را نسبت به شغل خود باخبر کرد؛ سپس با توجه به شغل و نوع غرامت‌های درخواستی، بیمه‌گر حق بیمه را محاسبه می‌کند. پس از پرداخت حق بیمه، بیمه‌نامه صادر خواهد شد.

در بیمیتو داشتن اسکن مدارک کافی است.

خرید آنلاین بیمه حوادث انفرادی

یکی از روش‌های خرید بیمه حوادث انفرادی ، خرید از سامانه‌های خرید آنلاین بیمه است. در بیمیتو می‌توان شرایط و حق بیمه حوادث انفرادی شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد و با توجه به صلاح‌دید خود اقدام به خرید بیمه موردنظر کرد. این روش خرید به شما امکان مقایسه را می‌دهد و در هر لحظه از شبانه‌روز از هر جایی می‌توانید بیمه دلخواهتان را خریداری کنید.

سوالات متداول

بیمه حوادث انفرادی دارای دو پوشش اصلی و سه پوشش فرعی است. پوشش‌های اصلی شامل فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم است. پوشش‌های فرعی نیز هزینه‌های پزشکی، غرامت روزانه عمومی و غرامت روزانه بستری شدن هستند.

خیر. سقف غرامت فوت با توجه به حق بیمه و در زمان خرید بیمه حوادث انفرادی مشخص می‌شود و مقدار آن کم‌تر از نرخ دیه در هر سال است.

در بیمه‌های تکمیلی و پایه تنها هزینه‌های درمانی پرداخت می‌‌شوند اما بیمه حوادث انفرادی غرامت فوت و از کارافتادگی را هم می‌پردازد.

بله، اگر به هر دلیلی مانند سفر ، شرایط کاری یا ... برای مدتی در معرض خطر قرار دارید، تنها برای مدت کوتاهی خود را بیمه کنید.

شغل و وضعیت سلامتی افراد حق بیمه آن‌ها را مشخص می‌کند. در بیمه حوادث انفرادی مشاغل از کم خطر به پرخطر به ۵ دسته تقسیم می‌شوند: کار اداری، کار فکری همراه با کارهای دستی مانند مهندسین ناظر و بازاریابان، متخصص‌هایی که با ماشین‌های صنعتی کار می‌کنند مانند کارکنان ساختمانی یا رانندگان ماشین‌های سواری، افرادی که با ماشین‌های پرخطر کار می‌کنند مانند پرس‌کاران و مأموران آتش‌نشانی و دسته آخر که از همه پرخطرتر است شامل مشاغلی مثل خلبانان آزمایشی و کارگران معدن می‌شود.

بله، بیمه حوادث انفرادی برای سفرهای داخلی بهترین گزینه است اما برای سفرهای خارجی بیمه مسافرتی پوشش‌های کامل‌تری دارد.