بیمه موبایل آنلاین

خرید این بیمه، تنها با گوشی موبایل مورد بیمه امکان‌پذیر است.

بیمه موبایل آنلاین

برای خرید بیمه، سلامت صفحه نمایش گوشی موبایل سنجیده می‌شود.

بیمه موبایل آنلاین

امکان خرید بیمه برای گوشی‌های رجیستر نشده و قاچاق وجود ندارد.

;