بیمه نوین

سال تاسیس:
1384
درباره بیمه نوین
نظرات کاربران

شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در ایران محسوب می‌شود که بیش از 14 سال از فعالیتش می‌گذرد.

سرمایه بیمه نوین معادل ۱۵۰ میلیارد تومان است که بیش از ۸۰% سهام متعلق به سهامداران حقوقی و حدود ۲۰% سهام متعلق به سهامداران حقیقی است.

مؤسسان بیمه نوین:

  • بانکی و مالی (بانک اقتصاد نوین و شرکت‌های وابسته)
  • صنعتی (شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت‌های وابسته)
  • ساختمانی (شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و شرکت‌های وابسته، شرکت پیمانکاری بین‌المللی استراتوس و شرکت‌های وابسته).

زمینه‌های فعالیت بیمه نوین:

  • انجام عملیات بیمه‌ای در تمامی رشته‌های بیمه‌ای اعم از اشخاص، اموال، مسئولیت.
  • سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، اندوخته‌ها و ذخائر.
  • انجام بیمه‌های اتکائی واگذاری (تحصیل پوشش اتکائی) حسب نیاز.